Mitolojik Tanrılar - Mitoloji Hakkında Her Şey!

 • İslam Öncesi Felsefe

  İslam Öncesi Felsefe Nasıldır?

  Ortadoğu, İran ve Arap bölgeleri bilinen en eski felsefi literatüre ev sahipliği yapmaktadır. Asurolog Marc Van De Mieroop’a göre Babil felsefesi, benzersiz bir entelektüel yaklaşıma...

 • İslam Felsefesi Nedir?

  İslam felsefesi, İslami bir gelenekten gelmekle karakterize edilen felsefe dalıdır. İslam dünyasında geleneksel olarak kullanılan iki terim bazen felsefe olarak tercüme edilir: felsefenin yanı sıra...

 • İsa Peygamber Nasıl Ortaya Çıktı?

  Nasıralı İsa’ya sadece bir tanrı olarak değil, aynı zamanda İsrail’in Tanrısının yeryüzündeki maddi bir tezahürü olarak da ibadet edildi. Bu inancı etkileyen birkaç faktör vardır:...

 • İlk Çağ Felsefesinin Özellikleri Nelerdir?

  İlk çağ felsefesi, antik Yunanistan’ın ilk yedi bilgesinden biri olan Milet’li Thales’in (MÖ 600) çalışmaları başlayan ve Pisagor, Sokrates, Platon ve Aristoteles aracılığıyla tarihsel gelişime...

 • İlerlemecilik Eğitim Felsefesi Nedir?

  Eğitimsel ilerlemecilik, eğitimin, diğer insanlarla fiili etkileşimlerde insanların en iyi sosyopatik hayvanlar olduğu ilkesine dayanması gerektiği inancıdır. İlericiler, mevcut en iyi bilimsel öğrenme teorilerine dayandıklarını...

 • İdealizmi Savunan Filozoflar Kimledir?

  İdealizm, fikirlerin veya düşüncelerin altta yatan gerçekliği oluşturduğu metafizik ve epistemolojik bir doktrindir. Temel olarak felsefe, gerçekten bilinebilecek tek şeyin bilinç (veya içeriği) olduğunu kabul...

 • Fenomenolojik Bakış Açısı Nedir?

  Fenomenoloji, öznel deneyimlere veya bunların çalışmalarına atıfta bulunmak için kullanılır. Deneyimleyen özne, kolaylık olması açısından, kişi ya da benlik olarak kabul edilebilir. Fenomenolojik felsefede (ve...

 • Fenomenoloji Nedir Felsefe Temsilcileri Kimlerdir?

  Fenomenoloji, büyük ölçüde Alman filozoflar Edmund Husserl ve Martin Heidegger tarafından, gerçekliğin evrende algılandıkları veya anlaşıldıkları şekliyle nesnelerden ve olaylardan (“fenomena”) oluştuğu varsayımına dayalı olarak...

 • Fesefedeki Temellendirme Nedir?

  Felsefedeki temellendirme bir düşünceyi veya davranışı sebepleri ile açıklamak anlamına gelmektedir. Felsefefi temellendirme bir fikre ait gerçek verilerin tamamını ayrıntılı şekilde açıklamayı gerektirir. Temellendirme fikirlerin...

EnglishTurkish