Mitolojik Tanrılar

Ampirizim Nedir? Empiristler Kimlerdir?

Ampirizm, insan bilgisinin öncelikle beş duyu yoluyla kazanılan deneyimlerden geldiği teorisidir. Ampirizmde, kavramlardan, deneyimle ilişkili olarak sonsal veya “ikinci” bir anlama sahip oldukları konuşulur.

Empirizm mi Ampirizim mi?

İçindekiler

Ampirizm, tüm bilgilerin kökeninin duyu deneyimi olduğu teorisidir. Fikirlerin oluşumunda deneyim ve kanıtın, özellikle duyusal algının rolünü vurgular ve insanların sahip olabileceği tek bilginin a posteriori (yani deneyime dayalı) olduğunu savunur. Empirizm ve Ampirizim aynı şeydir.

Empiristler Kimlerdir?

Empirizmin İlk Çağ felsefesindeki temsilcileri Demokritos ve Epikuros olarak bilinmketedir. 17. ve 18. Yüzyılda empirizm temsilcileri John Locke, Davıd Huma, Thomas Hobbes ve George Berkeley olmuştur.

Rasyonalizm ve Empirizm

Rasyonalizm, yalnızca akla dayalı olana inanma pratiğidir. Akılcılığa bir örnek, doğaüstü şeylere inanmamaktır. İnanç ve eylem için en iyi rehber olarak akla güvenmek.

Genellikle modern “liberal” düşüncenin kurucusu olarak kabul edilen Locke, hem Amerikan Devrimi hem de onu takip eden ABD Anayasası için gerekli olduğu kanıtlanan doğal hukuk, sosyal sözleşme, dini hoşgörü ve devrim hakkı fikirlerine öncülük etti.

John Locke, kişisel kimliğin (ya da benliğin) ne ruhun ne de bedenin özüne değil, bilince (yani hafızaya) dayandığını düşündü. Locke’a göre kişisel kimlik (benlik) “töze değil bilince bağlıdır” ya da ruha.

Rasyonalizm ve Empirizm Arasındaki Farklar

Ampirizm: Ampirizm, deneyimin bilginin kaynağı olduğu iddiasına dayanan bir teoridir.

Rasyonalizm: Rasyonalistler sezgiye inanırlar.

Ampirizm: Ampiristler sezgiye inanmazlar.

Rasyonalizm: Rasyonalistler, bireylerin doğuştan gelen bilgi veya kavramlara sahip olduğuna inanırlar.

Ampirizm: Ampiristler, bireylerin doğuştan gelen bir bilgiye sahip olmadığına inanırlar.

Rasyonalizm: Immanuel Kant, Platon, Rene Descartes ve Aristoteles, önde gelen rasyonalistlerin bazı örnekleridir.

Empirizm: John Locke, John Stuart Mill ve George Berkeley, önde gelen deneycilerin bazı örnekleridir.

Felsefi Ampirizm

Felsefi bir teori olarak ampirizm, insanların bilgiyi ve kavramsal anlayışı nasıl edindiğini açıklamaya çalışır. Bilimde ampirizm, teoriyi gerçek dünya gözlemlerine uygulamak ve bunları deneysel veriler olarak kaydetmek için kanıt toplamak için deneylerin kullanımını vurgular.

Ampirizm, bilgisayar biliminde de önemli bir kavramdır. Yazılım geliştirme, veri analizi ve proje yönetimi gibi alanlarda ampirizm, teoriler, teoriler ve kavramlardan ziyade gerçeklere, ölçümlere ve sonuçlara dayanan kanıta dayalı bir yaklaşımdır.

Örneğin, yazılım geliştirme ve proje yönetimi deneysel yaklaşımlar olarak kabul edilir: her ikisi de yineleme adı verilen küçük parçalar halinde yapılır; Her yinelemenin sonunda, sonuçlar proje ekibi tarafından gözden geçirilecek ve eleştirilecektir. Bir sonraki adıma ilişkin karar, inceleme biçiminde tekrarlanan deneyimlere dayanmalıdır. Çevik retrospektif sırasında, her ekip üyesi “Bizim için iyi olan nedir?” Diye sordu. ve ne oldu?” Bu soruların cevapları diğerine yol gösterir: “Gelecekte sürecimizi iyileştirmek için hangi adımları atabiliriz?”

Ampirizm terimi, deneyim anlamına gelen Yunanca empeiria kelimesinden gelir. Ampirizm, bilginin büyük ölçüde kavramsal keşif, çıkarım, sezgi ve vahiy yoluyla geliştirildiği söylenen rasyonalizme zıttır. Akılcılıkta, sezgisel çıkarımlar, önceden duyusal deneyim olmaksızın elde edilen bilgiyi üretebilir, bu da onu deneyimden öncelikli yapar. Bununla birlikte, ampiristler bazen tüm bu zihinsel süreçlerin ilkel deneyimlerden kaynaklandığını iddia ederler.

Empirizm Nedir Örnek?

Aşağıdakiler empirizmin açıklayıcı örnekleridir.

  • Gözlem. Bazı yararlı etkilerinin olduğuna dair kanıt oluşturmak için bir tarlaya ekiminin etkisini gözlemleyen bir çiftçi.
  • Ölçümler
  • Sensörler (Veri alıcılar)
  • Hipotezler
  • Deneyler
  • Yanlışlanabilirlik.
  • Korelasyon ve Nedensellik
  • Veri Tarama

Deneyciliğin (Ampirizm) bir başka örneği, ilkokul çağındaki çocukların yalnızca fiziksel deneyim yoluyla öğrenebilmeleridir. Çocuklar saymayı öğrenirken, saymayı unutmamak için çubuk veya nesneler kullanırlar.

Bir önceki yazımız olan Alman İdealizminin Özellikleri ve Temsilcileri başlıklı makalemizde idealizm hakkında bilgiler verilmektedir.

ETİKETLER:
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.