Anu: Cennetin Tanrısı


Sümer mitolojisinde Anu, cennetin, gökyüzünün ve yıldızların tanrısı, diğer tanrıların da kralıdır. Sümer mitolojindeki en güçlü tanrılardan biri olan Anu, Enlil (toprak) ve Ea (okyanus) ile birlikte Sümer mitolojisinin büyük üçlüsünden biridir. Asur ve Babil mitolojisinde de aynı isime yer alır.

Anu, savaş tanrısı olan İştar’ın da kocası, Anunnakunun da babasıdır. Bazı kaynaklarda İştar’ın kızı olduğu da söylenmektedir. Cennetin en üst katında kalan Anu, bir tanrının ulaşabileceği en yüksek rütbededir. Dünya’daki ve evrendeki kötülükleri engellemek için takım yıldızlarını yarattığına inanılır. Bu da onun insanlar ile ilişiğini kestiğinin bir göstergesidir. Cennetin tanrısı, gerekli önlemleri insanlar için aldıktan sonra bir daha yüzlerine bakmamıştır.

An, Fırat Nehri’nin doğusunda bulunan Uruk antik kenti ile özdeşleşmiştir. Kentteki kalıntılarda An ile ilgili birçok imza yer almaktadır.

Sümer, Asur ve Babil mitolojisin önemli tanrılarından biri olmasına rağmen hakkındaki hikayeler sınırlıdır. Şu ana kadar okunabilen tablerlerden edinilen bilgiler dışında, okunamayan veya tahrip olmuş tabletlerde çok daha fazlası yer aldığı fikri yanlış olmayacaktır.


Arkadaşlarınızla paylaşın!

48
48 noktalar

0 yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

EnglishTurkish