Mitolojik Tanrılar

Aziz Pavlus Kimdir? Hayatı ve Ölümü


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/termalkaplicalar/mitolojiktanrilar.com/wp-content/plugins/onceki-yazi-linki/onceki_yazi_linki.php on line 56

Aziz Pavlus Hıristiyanlar için Hz. İsa’dan sonra gelen en önemli kişi olarak kabul edilmektedir. Avrupa kıtasının Hıristiyanlaşmasını sağlayan kişi olarak bilinmektedir. Aziz Pavlus’un mektupları Hıristiyan teolojisinde tanrı ve insan ilişkisini derinlemesine etkilemiştir. Ayrıca o havarilerin arasında mükemmel bir gezgin olmakla öne çıkmaktadır. Antik dünyanın neredeyse her tarafına yaptığı çetin yolculuklarla inancını yayma çabası taktire şayandır. Çalışmaları ile hırslı bir insanın neler yapabileceğine örnek olmuştur.

Aziz Pavlus’un Hayatı

İçindekiler

Aziz Pavlus Türkiye’nin güneyinde bulunan Tarsus’ta doğmuştur. Saul olan ismini daha sonra Paul olarak değiştirmiştir.Pavlus genellikle kel kafalı ve gri, gür sakallı, tıknaz, küçük bir adam olarak tavsir edilmiştir. Kudüs’te ünlü haham Gamaliel’in yanında Yahudi hukukumuştur.O dönem Pavlus ve ailesi, özel haklara ve ayrıcalıklara sahip Roma vatandaşlarıydı. Roma vatandaşları yargılanmadan hapse atılamaz, kırbaçlanamaz veya çarmıha gerilemezdi. Roma vatandaşlığı Pavlus’un hayatını hizmeti sırasında birçok defa kurtarmıştır. Kudüs’te tutuklanmadan ve MS 62’de kafasının kesileceği Roma’ya götürülmeden önce misyoner olarak üç büyük seyahatte bulunmuştur.

Aziz Pavlus ilk Hıristiyan şehit olan İstefanos’un taşlanarak öldürülmesine tanık oldu ve cellatlarının giysilerini sakladı. Daha sonra Hıristiyanlara zulmetmeye başladı ve birçoğunu zindanlara kapattı İsa Mesih’in takipçileri ve Ferisiler tarafından kafir olarak kabul edildi. Yeruşalim’deki zulüm, İsa’ya inananların yurt dışına dağılmasına ve gittikleri her yerde onun Söz’ünü vaaz etmelerine neden oldu.(Elçilerin İşleri 8:4)

Aziz Pavlus Hangi Dine Aittir?

Pavlus, yurt dışında bile Hıristiyanlara zulmetmeyi planlıyordu. Yeruşalim’deki baş kâhinden Şam’daki sinagoglara mektuplar aldı ve oradan bağlı Hıristiyanları Yeruşalim’e getirmek için yola çıktı. Elçilerin İşleri’nin 9, 22 ve 26. bölümlerinde anlatılana göre, Şam yolunda Hıristiyanlık tarihindeki en ünlü din değiştirme gerçekleşti. Öğleyin, gökten aniden bir ışık parlayarak Saul’u kuşattı. İsa Mesih’in sesini duydu;

“Saul, Saul Neden zulmediliyorsun?”

Tüm Hristiyanlardan nefret eden adam Tanrı’nın karşısında çaresiz kaldı. Hz. İsa ona Şam’a gitmesini söyledi. Burada kendisine amacının ne olacağını iletecekti.Pavlus bu olay sırasında kör oldu ve üç gün boyunca bir şey yiyip içmedi. Şam’da, Tanrı ona Ananias adında bir öğrenci gönderdi. Bu kişi onun gözlerini açtı ve kutsal su ile onu vaftiz etti.

Saul, din değiştirdikten sonra İncil’de Latince adı Paul ile anılmaktadır. Sonraki dönemde ise Şam’daki havralarda İsa hakkında vaaz vermeye başladı. Yahudiler onu öldürmek istediler, ancak onu şehir duvarının tepesinden bir ip yardımıyla indiren bazı Hıristiyanların sayesinde kaçmayı başardı.

Aziz Pavlus Kimdir?

Aziz Pavlus Kimdir?

Pavlus bir süre Arabistan’a gitti, sonrasında ise Şam’a döndü (Gal. 1:17) ve bundan üç yıl sonra Kudüs’e gitti . Oradaki öğrenciler, daha önce Hıristiyanlara zulmettiğini bildikleri için ona ilk başlarda ondan uzak durdular. Ancak Barnabas onu o sırada Yeruşalim’de kalan diğer havarilerin yanına götürdü. Pavlus Yeruşalim’de korkusuzca vaaz vermeye başladı. Fakat 15 gün sonra Tarsus’a kaçmak zorunda bırakıldı.

O dönem Suriye’nin başkenti olan Antakya’da Yahudi olanlar dışındakilerHıristiyanlığa geçiyordu. Yeruşalim’deki kilise, bu yeni imanlıları yönlendirmesi için Barnabas’ı oraya gönderdi. Barnabas da Tarsus’da bulunan Pavlus’u yoldaşı olarak yanına aldı. Öğrenciler ilk olarak Antakya’da Hıristiyan olarak isimlendirildiler. Antakya’daki Hristiyanlar, Barnaba ve Pavlus tarafından Yahudiye’deki Hristiyanlara yardım gönderdiler. Daha sonra Barnabas’ın yeğeni genç John Mark ile oradan geri döndüler.

Aziz Pavlus’un Seyahati

Pavlus seyahati boyunca Anadolu, Avrupa, Ortadoğu kıyılarında seyahat etti. Gezdiği bölgeler boyunca durup dinlendiği, vaaz verdiği ve saklandığı bir çok yer bulunmakta. Elçilerin İşleri Kitabı, kahramanlıklarının ve yolculuklarının çoğunu ve ayrıca bir mahkum olarak Roma’ya yaptığı son yolculuğu içermektedir.

Kutsal Ruh’un talimatı üzerine, Antakya’daki kilisenin ileri gelenleri Barnabas ve Pavlus’u misyonerler olarak gönderdiler. Pavlus’un misyonerlik gezileri Elçilerin İşleri Kitabında anlatılır ve üç ayrı yolculuğa ve Roma’ya son bir yolculuğa ayrılır.

Aziz Pavlus, Barnabas ve John Mark, ilk olarak Kıbrıs’a yelken açacakları Seleucia’ya gittiler. Daha sonra Kıbrıs, Salamis ve Baf’ta vaaz verdiler. Baf’ta büyücü bir Yahudi, Barjesus adlı sahte bir peygamber, adanın Romalı vekilinin önünde onlara karşı çıktı ama Tanrı onu kör etti. Böylece kalabalıkta İsa’ya inananlar oldu. Üç adam Kıbrıs’tan yelken açarak Küçük Asya anakarasına, antik Pamfilya’da bulunan Perge’ye gittiler, burada John onları bırakıp Kudüs’e döndü.

Pavlus ve Barnabas, birçok Yahudi ve Yahudi olmayanın vaazlarını dinledikten sonra inandıklar HıristiyanlığıPisidya’da bulunan Antakya’ya (Türkiye’de göller bölgesinde bulunur, bilinen Antakya’dan farklı bir şehir) gittiler. Ancak iman etmeyen Yahudiler, Pavlus ve Barnabas’a karşı halkı kışkırttılar ve onları kıyılarından kovdular. Benzer bir durum, inançsız Yahudilerin ve Yahudi olmayanların onları Taşlayarak öldürmeye çalıştığı Konya’da da oldu.

Aziz Pavlus ve Barnabas buradan Listra’ya kaçtılar. Pavlus sakat bir adamı iyileştirdi ve sonuç olarak insanlar onların Tanrı olduğuna inandı. Bu nedenle Aziz Pavlus ve Barnabas’a kurban sunmak istediler ancak gezginler bunu kabul etmedi.Enteresan bir şekilde kalabalık daha sonra Pavlus’u taşladı ve ölüme terk etti.Bbazı Yahudiler Antakya ve Konya’dan şehre gelip halkı havarilere karşı kışkırttı. Aziz Pavlus hayatta kaldı ve ertesi gün Barnabas’la birlikte Derbe’ye gittiler. Sonra her kilisede inananları toplamak ve bilginleri seçmek için tekrar Listra, Konya, Pisidya, Perge’ye uğradılar. Sonrasında Attalia’dan (Antalya) gemiyle Antakya’ya geri döndüler. burada kiliseyi bir araya toplayarak onlara deneyimlerini ve Tanrı’nın “Yahudi olmayanlara nasıl yardım edeceğini” anlattılar.

Pavlus Yeruşalim Konseyi Kudüs

Yahudiye’den bazı Yahudi Hıristiyanlar, Antakya’daki Yahudi olmayan Hıristiyanlara, Tanrı’nın buyruğuna girmeleri için kendilerini sünnet etmeleri ve Musa Yasasını yerine getirmeleri gerektiğini söylediler. Bu temel sorunu çözmek için Aziz Pavlus, Barnaba ve diğer bazı Hıristiyanlar Antakya’dan Yeruşalim’e vaaz vermek için yola çıktı. Kudüs’te bir konferans düzenlendi ve burada kilise liderleri, Yahudi olmayan Hıristiyanların, Yahudi Hıristiyanlarla eşit olduğunu ve İsa Mesih’e iman etmenin Hıristiyan sayılmak için yeterli olduğunu söylediler. Bu nedenle sünnet olmanın gerekli olmadığına karar verildi. Ancak iman edenlere putlara sunulan etlerden, kandan, boğazlanmış hayvanlardan ve zinadan uzak durmaları söylendi. Pavlus ve Barnabas ile Yahuda Barsabas ve Silas tarafından Antakya’daki Hıristiyanlara bu kararların  içeriğini teyit eden bir mektup gönderildi.

Pavlus ve Barnabas ilk seyahatlarindeoluşturdukları kiliseleri ziyaret etmeyi planladılar. Barnabas, John Mark’ın kendilerine eşlik etmesini istedi, ancak Aziz Pavlus aynı fikirde değildi. Bu nedenle Barnabas, Mark’ı alıp Kıbrıs’a yelken açarken, Aziz Pavlus Silas’ı seçti ve her yerdeki kiliselere destekçi toplayarak Suriye ve Kilikya’dan üzerinden geçti. Pavlus ve Silas daha sonra Derbe ve Listra’yı (Konya yakınlarında) ziyaret ettiler; burada Pavlus onlara eşlik etmesi için Timoteos adında genç bir Hıristiyan seçti. Frigya ve Galatya’dan geçtiler ve İskenderiye Troas’a vardılar, burada Rab Pavlus’a vaaz vermek için Makedonya’ya gitmesini söyledi.

Aziz Pavlus’un Makedonya Yolculuğu

Evangelist Luke, Troas’ta onlara katılmış olmalı, çünkü bu noktadan itibaren Elçilerin İşleri Kitabı misyonerlerden “biz” olarak bahsetmeye başlar. Dört adam Avrupa’ya, Semadirek’e, Neapolis’e ve Philippi’ye yelken açtılar ve burada Lydia adında dindar bir kadın, kendisi ve ailesi vaftiz edildikten sonra onları evine davet etti. Philippi’de Aziz Paul, falcılık yaparak sahipleri için para kazanan, iblislerin etkisindeki bir köle kadını iyileştirdi. Kadının maaşı kesilince efendileri Pablo ve Silas’a şikayette bulundular ve burada yaptıklarından dolayı dövüldüler ve hapse atıldılar.

Ancak gece yarısı Allah’a dua ederken bir deprem meydana geldi ve hapishane çöktü. Böylece hapishaneden kaçmayı başardılar. Pavlus ve Silas, onlardan hâlâ korkan muhafızlara ve ailesine vaaz verdiler ve o gece ailedeki herkes İsa’ya inandı ve vaftiz edildi. Aziz Paul ve Silas, ertesi gün hakimler tarafından alenen serbest bırakıldı. Dört adam Amphipolis ve Apollonia üzerinden Makedonya’nın ana limanı ve önemli bir ticaret merkezi olan Selanik’e gittiler. Pavlus burada Yahudi havrasında üç Şabat hakkında konuşuyor. Bazı Yahudiler ve birçok Yunan ona inandı. Fakat iman etmeyen Yahudiler, onlara karşı bazı çeteler çıkardılar. Bu nedenle Pavlus ve Silas geceleyin şehri terk etmek zorunda kaldı.

Oradan Yahudilerin Selanik’tekilerden daha önemli olduğu Veria’ya geçtiler. Veria’daki birçok Yahudi ve Yunan ona inandı, ancak Selanik’teki Yahudiler Veria’ya gitti ve halka isyan etti. Sonra Paul, putperestlik ve pagan filozoflarla dolu bir şehir olan Atina’ya gitti. Her gün havrada ve pazar yerinde konuştu ve Areopagus hakkında vaaz verdi. Bazı Yunanlılar ona inandı, ancak diğerleri onunla alay etti. Sonra Paul, Roma İmparatorluğu’nun en büyük şehirlerinden biri olan Korint’e gitti ve sinagogun lideri ve tüm ev halkı da dahil olmak üzere birçok Yahudi ve Yunanlıyı ikna etti. Bir gece İsa, Aziz Paul’ü bir rüyada Korint’te konuşmaya devam etmesi için teşvik etti. Bu nedenle Pavlus orada neredeyse iki yıl vaaz verdi. Orada Yahudiler Pavlus’a zulmetmeyi kışkırttılar ve onu Roma savcısı Gallio’nun önünde suçlamaya çalıştılar, ancak Gallio onları dinlemedi. Sonra Pavlus, Roma’nın Asya eyaletinin başkenti Efes’e yelken açtı ve burada kısa bir süre kaldı. Fısıh Bayramı için Yeruşalim’e döndü ve ardından Antakya’ya döndü.

Vaftizci Yahya’nın Vaftizi ve Efes Yolculuğu

Pavlus, Antakya’da biraz zaman geçirdikten sonra öğrencilerini eğitmek için Galatya ve Frigya’daki kiliseleri tekrar ziyaret etti. Ardından Efes’e gitti. Efes’te Pavlus, Vaftizci Yahya’nın on iki takipçisini buldu ve onları İsa Mesih adına vaftiz etti.

Pavlus üç ay boyunca havrada vaaz verdi, fakat bazı sert imanlılar kalabalığın önünde kötü sözler söyledi. Bu yüzden onları topluluktan ayırdı ve farklı yerlerde vaaz vermeye devam etti. Bunu iki yıl boyunca sürdürdü, böylece Roma’nın Asya eyaletindeki tüm Yahudiler ve Yunanlılar Mesih’in müjdesini duydu.

Tanrı, Pavlus aracılığıyla Efes’te özel mucizeler gerçekleştirdi, çünkü Aziz Pavlus’un giydiği giysiler bile hastaları ve cinlerin tutsağı olanları iyileştiriyordu. Efes’te putlara inanan ve daha önce büyü yapan birçok kişi kitaplarını bir araya getirip herkesin gözü önünde yaktı. Eskiden putperestlerin Diana’ya tapınma merkezi olan Efes’te pek çok pagan Hıristiyanlığa döndükçe, putlar ve türbeler üreten zanaatkârlar ve gümüşçüler kârlarının azaldığını gördüler. Bu ustalar paganları Pavlus ve arkadaşlarına karşı kışkırttı, ancak bir sonuç alamadılar.

Gümüşçülerin İsyanı

Pavlus’un seyahatlerinde en çok bilinen olaylardan biri Efes’teki gümüşçülerin isyanıdır. Pavlus orada geçirdiği sürenin sonlarına doğru “…insan eliyle yapılan tanrıların tanrı olmadığını” vaaz etti. Bu, hacılara ve turistlere satmak için Artemis’in gümüş heykelciklerini yapan gümüşçülerle doğrudan zarar veriyordu. Satışlar kısa süre sonra düşmeye başladı ve biri, gümüşçülerin lideri olan Demetrius, bir grup zanaatkarı Pavlus’a karşı kışkırttı ve “…büyük tanrıça Diana’nın kutsal alanı saygı görmeyi bırakacak; ve o zaman çok uzun sürmeyecek. Tüm Asya’nın ve medeni dünyanın taptığı kişi, ilahi üstünlüğünden indirilmiştir”dedi. Konuşması bir kargaşaya neden oldu gümüşçüler çetesi ve muhtemelen iş dünyasının gerilemesinden endişe duyan birkaç tüccar, “Efeslilerin Diana’sı Harikadır” diye bağırarak tiyatroya koştu. Pavlus, bu isyandan sonra yetkililer tarafından şehri terk etmeye zorlanmadı, ancak belli ki bunu yapmanın akıllıca olacağına karar verdi ve Makedonya’ya doğru yola çıktı.

Pavlus Makedonya’daki kiliseleri tekrar ziyaret etti, ardından üç ay kalacağı Yunanistan’a gitti. Suriye’ye yelken açmak üzereyken bazı Yahudiler onu bekledi ve Makedonya’dan geri döndü. Alexandria Troas’ta Hristiyanların toplandığı bir evin üçüncü katından düşerek ölen genci ayağa kaldırdı. Pavlus Assos’a gitti ve oradan diğer öğrencilerle birlikte Midilli, Sakız, Sisam ve Trogilyum üzerinden Milet’e yelken açtı. Miletos’ta Efes’ten gelen kilisenin ileri gelenleriyle bir araya geldi ve onları bir daha asla göremeyeceğini bilerek duygulu konuşmasında onlara veda etti. Onları sürüyü beslemekle görevlendirdi ve cemaatlerine kurtların gireceği ve insanların öğrencileri uzaklaştırmak için sapkın şeyler konuşacağı konusunda uyardı.

Milet’ten Kos, Rodos, Patara ve Sur, Suriye’ye yelken açtılar; burada Kutsal Ruh’tan ilham alan öğrenciler Pavlus’u Yeruşalim’e gitmemesi konusunda uyardı. Pavlus ve arkadaşları Ptolemais’e, oradan da Agabus adlı Yahudalı bir peygamberin Pavlus’un Yeruşalim’deki Yahudiler tarafından yakalanacağını ve Yahudi olmayanların eline teslim edileceğini kehanet ettiği Sezariye’ye gittiler. Öğrenciler Pavlus’u Yeruşalim’e gitmemeye ikna etmeye çalıştılar, ancak Pavlus, İsa Mesih için sadece yakalanmaya değil, aynı zamanda ölmeye de hazır olduğunu söyledi. Böylece Yeruşalim’e doğru yola çıktı.

Aziz Pavlus Kudüs’te

Yeruşalim’de Hıristiyanlar Pavlus’u ve arkadaşlarını memnuniyetle karşıladılar, ancak Asya’dan bazı Yahudiler halkı ona karşı kışkırttı ve onu Yahudi olmayanları tapınağa getirmekle suçladı. İnsanlar Paul’ü dövmek ve sonra öldürmek istedi. Romalı muhafızlar Pavlus’u kurtardı ancak aynı zamanda onu gözaltına aldı. Pavlus, kalabalığın önünde, kalenin merdivenlerinde İbranice bir savunma konuşması yaptı ve Romalı yüzbaşı onu kırbaçlayarak sorgulamak istedi. Pavlus, ona dokunmaya cesaret edememeleri için Roma vatandaşlığına başvurdu. Ertesi gün yüzbaşı Pavlus’u Sanhedrin’in önüne götürdü; burada Pavlus kendisinin bir Ferisi olduğunu ve ölülerin diriltilmesine inandığını söyledi. Bu, Ferisiler ve Sadukileri konseyde ikiye böldü, büyük bir anlaşmazlık çıktı ve Romalılar Pavlus’u yeniden kurtarmak zorunda kaldı. 40’tan fazla Yahudi’nin yemin edip Pavlus’u öldürmek için komplo kurduğunu duyan başkomutan, onu geceleyin Sezariye’ye vali Feliks’in yanına gönderdi.

Aziz Pavlus Sezariye’de

Beş gün sonra, ihtiyarlar ve başkâhin Caesarea’ya geldiler ve Pavlus’u valinin önünde tapınağa saygısızlık etmekle suçladılar, ancak hiçbir şey kanıtlayamadılar.Bu yüzden Felix onları kararını erteledi ve Aziz Pavlus’u gözaltında bıraktı. İki yıl sonra Feliks’in yerine, Pavlus’u suçlayanların Sezariye’ye tekrar gelmelerini isteyen Festus geçti. Ancak Pavlus’a karşı olan iddialarının hiçbirini kanıtlayamadılar.

Pavlus bir Roma vatandaşı olarak Sezar’a başvurdu. Roma’ya gitmeyi beklerken, Kral Agrippa ve Berniki Caesarea’ya vardılar. Bir gün Festus, Pavlus’u onların önlerine getirdi. Elçilerin İşleri 26, Pavlus’un yetiştirilme tarzını, Hıristiyanlara karşı eski deliliğini, Şam yolunda din değiştirmesini ve hem Yahudilere hem de Yahudi olmayanlara müjdeyi vaaz etmesini anlattığı konuşmasını anlatır. Şam yolunda İsa’nın kendisine söylediklerinin en eksiksiz versiyonunu burada okuyabiliriz. Kral Agrippa, Festus’a Pavlus’un yanlış bir şey yapmadığını ve Sezar’a başvurmasaydı serbest bırakılabileceğini söyledi.

Roma’ya Son Yolculuk

Festus daha sonra Aziz Pavlus’u diğer mahkumlar ve askerlerle birlikte bir gemiye bindirerek Roma’ya gönderdi. Bu yolculuk Elçilerin İşleri 27 ve 28’de anlatılır: “Ve oradan denize açıldık, rüzgarlar ters estiği için Kıbrıs’ın altından geçtik. Ve Kilikya ve Pamfilya açıklarındaki denizi aştığımızda, Myra, bir Likya şehri ve yüzbaşı orada İtalya’ya gitmekte olan bir İskenderiye gemisi buldu ve bizi oraya bindirdi ve günlerce ağır ağır ilerleyip güçlükle Knidos’a vardığımızda, rüzgar bizi daha fazla yıpratmadı. Girit’in rüzgar altından, Salamone’ye karşı yelken açtık; ve kıyı boyunca zorlukla ilerleyerek Güzel Limanlar denilen belirli bir yere geldik; yakınlarda Lasea şehri vardı.”

Artık kışın başlangıcıydı ve yolculuk, kuvvetli ve ters rüzgarlarla kuşatılmıştı. Girit’ten bir fırtına onları Malta’ya sürükledi. Tanrı’nın bir meleği Pavlus’a gemideki herkesin hayatta kalacağını bildirdi. Fırtınadan sonra, gemi şu anda St Pauls Körfezi olarak adlandırılan Melita adasında (Malta) enkaza döndü. Ancak herkes için sağ salim kurtuldu.

Adada kaldıkları üç ay boyunca pek çok mucize gerçekleşti. Aziz Pavlus birçok hastayı iyileştirdi ve bir engerek tarafından ısırıldı, ancak bu ona zarar vermedi. Üç ay sonra başka bir gemiye bindiler ve Roma’ya vardılar. Roma’daki Hıristiyanlar Aziz Pavlus’u sıcak karşıladılar. Roma’da Pavlus ev hapsine alındı. İki yıl boyunca kiralık bir evde yaşadı ve ziyaretçi kabul edebildi, böylece Tanrı’nın krallığını öğretmeye ve vaaz etmeye devam edebildi. Yahudilerin ileri gelenlerini müjdeyi duymaya davet etti, onlardan bir kısmı İsa’ya iman etti, bir kısmı da inanmadı. Pavlus konuşmasını şu sözlerle bitirdi: “Öyleyse bilin ki, Tanrı’nın kurtuluşu uluslara gönderilmiştir ve onlar bunu işiteceklerdir.”

Aziz Pavlus Nasıl Öldü?

Petrus’un çarmıha gerildiği gün MS 67 civarında Roma’da Pavlus’un başı kesildi. Pavlus’un başı kesildiğinde vücudundan kan değil süt aktığı apokrif olarak söylenmektedir. Yine de Aziz Pavlus’un ölümü hakkında kesin bir bilgi yoktur. Bazıları MS 64 Nero döneminde ortaya çıkan yangından sonra emredilen Hıristiyan infazlarının bir parçası olabilir. Aziz Pavlus’un bu dönemde bir çok mektup yazdığı da bilinmektedir. Ölümü ne kadar bilinmez olursa olsun, Hristiyanlık gitgide güçlenerek sonunu bulduğu Roma’da popüler hale gelirken Aziz Pavlus’un çalışmasının sonuçlarını kimse tahmin edemezdi. Kesin olarak bilinen tek şey bugün bütün bir Avrupa kıtası’nın İsa’ya olan inançlarını Aziz Pavlus’a borçlu olduğudur.

Aziz Pavlus’un Ziyaret Ettiği Yerler

 • Antakya: Eski Suriye’nin Başkenti, Roma İmparatorluğu’nun doğu başkenti, Türkiye’nin güneyindeki modern Antakya ilidir.
 • Pisidya Antakya: Antik Pisidia sınırına yakın, Yalvaç’ta, modern Akşehir’in birkaç kilometre güneybatısında, Türkiye’nin merkezinde bulunur.
 • Atina: Klasik Yunanistan’ın en büyük şehri, modern Yunanistan’ın başkentidir.
 • Veria: Eski Makedonya’nın Berea Şehri, Yunanistan’da modern Veria şehridir.
 • Tel Aviv-Yafo: Eski Filistin’in Caesarea Limanı, Roma eyaletinin başkenti, İsrail’de bulunmaktadır.
 • Korint: Antik Yunanistan’ın Korint Şehri, modern Korint yakınlarında, güney Yunanistan’dadır.
 • Şam: Eski Suriye’nin Şam Şehri, modern Suriye’nin başkentidir.
 • Konya: Güneydoğu Anadolu’da, modern Türkiye’de, Konya yakınlarındaki Derbe Antik kentidir.
 • Efes Kasabası:  Anadolu’nun batı kıyısında, modern İzmir’in 70 km güneyinde, Türkiye bulunmaktadır.
 • Konya: Anadolu’da antik Lycaonia eyaletinin Iconium Başkenti, Türkiye’nin bir şehridir.
 • Kudüs: Güney Yahuda Krallığı’nın eski başkenti ve modern İsrail’in başkenti olan Tanrı’nın tapınağının yeridir.
 • Listra Şehri: Anadolu’da antik Lycaonia eyaletinin Konya ili yakınlarındaki Listra Şehridir.
 • Milet: Efes’in 50 km güneyinde ve Ege bölgesinde modern İzmir’in 100 km güneyinde antik İyonya’nın kıyı kentidir.
 • Baf: Kıbrıs’ın güneybatısında, Akdeniz kıyısında Baf Kasabası olarak bilinir.
 • Perge: Anadolu’da antik Pamfilya’nın Roma dönemindeki başkenti, modern Antalya’nın birkaç kilometre kuzeyindedir.
 • Filipi Şehri: Antik Makedonya’nın Filipi Şehri, modern Kavala, Yunanistan yakınlarındadır.
 • Roma: Tiber Nehri üzerinde bulunan Roma İmparatorluğu ve İtalya’nın Başkenti Roma olarak bilinir.
 • Salamis Kasabası: Kıbrıs’ın doğu ucunda, modern Gazimağusa’nın 5 km kuzeybatısında yer almaktadır.
 • Tarsus: Akdeniz’e yakın Cnydus nehri üzerinde antik Kilikya’nın Tarsus Şehri, Türkiye’nin güneyinde Adana ili yakınlarındadır.
 • Selanik: Eski Makedonya’nın kıyı şehri, kuzeydoğu Yunanistan’da bulunmaktadır.
 • Troas: Kuzeybatı Anadolu kıyısında, Çanakkale yakınlarındadır.
 • Tire: Eski Fenike’nin orta kıyısındaki Tire Şehri, güney Lübnan’daki modern Sur şehridir.

Aziz Pavlus (St. Paul) Klisesi

St. Paul Kilisesi St. Paul Anıt Müzesi, Mersin İli Tarsus İlçesi’nde yer almaktadır. Geleneğe göre, kilise St. Paul’s 1102’de inşa edildi, ancak kubbesiz bir bazilika olan mevcut yapı, daha sonra 1862’de Ortodoks Arap-Yunan topluluğu tarafından inşa edildi (veya yeniden inşa edildi). Sempozyum ve Paul’ün ayini 1992-1993’te Vatikan tarafından düzenlendi. Hristiyanlar tarafından kutsal kabul edilen kilise hac yeri olarak ziyaret edilmektedir. Binanın toplam alanı 460 m2’dir. Yapı malzemesi ağırlıklı olarak kesme taş olup, iç ölçüleri 19.30 m × 17.50 m’dir.

Kaynaklar;

 1. http://www.mersin.web.tr/st-paul-kilisesi
 2. https://web.archive.org/web/20090601103228/http://whc.unesco.org/en/tentativelists/1409 
 3. https://www.biblegateway.com
 4. https://incil.info/kitap/Elcilerin+Isleri/1
 5. New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge, 1956, Cilt VIII, sayfa 56
 6.  Encyclopædia Britannica (baskı 1959), Cilt 3, s. 528
 7. https://www.allaboutturkey.com/saint-paul.html
 8. Harper’s Bible dictionary
 9.  Zealot: The Life and Times of Jesus of Nazareth
 10.  Jesus and the Rise of Early Christianity: A History of New Testament Times
 11.  Power in the Portrayal: Representations of Jews and Muslims in Eleventh- and Twelfth-Century Islamic Spain
 12.  The Contendings of the Twelve Apostles: Being the Histories and the Lives and Martyrdomes and Deaths of the Twelve Apostles and Evangelists
 13. The Letter of Paul to the Galatians: An Introduction and Commentary
 14. Jesus, Paul, and the Law: Studies in Mark and Galatians
 15.  Church History: Twenty Centuries of Catholic Christianity
 16.  Christian Origins: An Account of the Setting and Character of the Most Important Messianic Sect of Judaism
 17. The Epistle of Paul the Apostle to the Romans

Bir önceki yazımız olan Hz. Musa'nın Mucizeleri Nelerdir? başlıklı makalemizde hz musa maddeler halinde, hz musa mucizeleri ve hz musa nın 9 mucizesi kısaca hakkında bilgiler verilmektedir.

BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.