Bastet Kimdir? | Mısır Mitolojisinde Tanrıça Bastet


Bastet Mısır mitoloji tarihinde yer alan önemli tanrıçalardan biri olmuştur. Medeniyet ve kültürün merkezi ve aynı zamanda bir delta kenti olan, ünlü tarihçi Heradot’un vakayinamelerinde yer alan Per-bast yani kedi tanrıçadır.

Mısır Mitolojisinde Bast

Antik Mısır tarihinde yaşamını sürdürmüştür ana kedi tanrıça. En azından ikinci saltanat hanedanından beri tapınıldığı bilinmektedir. Kültürel merkez Par-Bast’ta yapılmış olan arkeolojik kazılarda mumyalanmış kutsal olan kedi mezarlıkları bulunmuştur. Dünyaya geldiği ilk dönemlerde aşağı Mısır’ın koruyuculuğunu yapan tanrıça konumundaydı ve oldukça vahşi heybetli bir aslan olarak tasvir edilmiştir. Bu yırtıcı ve vahşi tanrıçanın isminin anlamı da yiyici ve yiyerek yok eden anlamına gelmektedir. Ev kedileri gibi evcil kedilere benzetilmesi M.Ö. 1456 yıllarına dayanmaktadır. Koruyucu tanrıça olarak görülmüştür. Firavunu hem savunmuş hem de koruyucusu olmuştur. Yeryüzü tanrısı olan Ra’nın kızı olarak bilinmektedir. Vahşi kedi Bast Ra’nın gözü olan tanrıların arasında yer almıştır.

bastet kimdir
Bastet kimdir?

Mısır mitoloji tarihinin başlarında her ne kadar güneş tanrısı olsa da ilerleyen zaman içerisinde Yunanlıların gelmesi ile Yunan halkı tarafından bir ay tanrısına çevrilmiştir. Sadece bununla da kalmamış Yunan halkı onu Artemis ile ilişkilendirmişlerdir. Yunan halkı sadece bununla da kalmamış tanrı Horus’u da Yunan mitoloji tarihinde yer alan tanrılardan Apollo ile ilişkilendirmişlerdir. Yunan mitoloji tarihinde Apollo ve Artemis iki kardeştir. Yunan halkının yapmış olduğu bu ilişkilendirme ile ilerleyen zaman içerisinde Bast ve Horus arasında da bir kardeşlik olduğu ortaya çıkmıştır. Bu durumun ortaya çıkması ile Osiris ve İsis ait olan efsanede Bast’ta kendine bir yer bulmuştur. Yunan mitoloji tarihinde Bast Ailuros ismi ile bilinmektedir.

İlerleyen zaman içerisinde yazar ve ozanlar Bast’ın ismini Bastet olarak kullanmışlardır. Zaten dişilik takısı içeren Bast adına bir dişilik takısını daha eklemişlerdir. Bastet isminin anlamı merhem şişesi’dir. Bundan dolayı da bir koku tanrıçasını da simgelemektedir. Anubis mumyalama tanrısıı olduğundan dolayı Bast’ı da kendine merhem tanrıçası olarak almıştır. Genel olarak bir kedi olarak tasvir edilse bile aslan başı yapılmıştır kafasına. Aşağı Mısır’ı koruduğu için zaman içerisinde aşağı Mısır’ın baş tanrıçası Wadjet ile ilişkilendirilip ismi Wadjet-Bast olarak değişmiştir.


Arkadaşlarınızla paylaşın!

79
79 noktalar

0 yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

EnglishTurkish