Mitolojik Tanrılar

Bilim ve Felsefe Arasındaki Farklar Neledir?

Bilim ve felsefe arasındaki farklar çok incedir, ancak yine de bazı farklılıklar vardır. Birçok insan bilim ve felsefeyi zıt kavramlar olarak görür, ancak iki disiplin düşmanca olmaktan çok olumlu bir ilişki paylaşır.

Bilim, doğa olaylarının incelenmesi ve anlaşılması olarak tanımlanabilir. Ampirik verilerdir, yani gözlemlenebilen, test edilebilen ve tekrar edilebilen verilerdir. Doğası gereği sistematiktir ve bilimsel yöntem olarak bilinen belirli bir işlem sürecine sahiptir. Açıklayıcı bilim, deneysel sonuçlara, nesnel kanıtlara ve gözlemlenebilir gerçeklere dayanır.

Bilim, felsefenin bir parçası olarak ortaya çıkmıştır. Daha sonra doğa felsefesi olarak adlandırıldı, ancak bilim 17. yüzyılda felsefeden saptı ve ayrı bir çalışma veya alan olarak ortaya çıktı.

Bilim, nesnel soru türlerini içerir. Bir çalışma olarak, cevaplar bulmaya ve bunların nesnel gerçek veya gerçek olduğunu kanıtlamaya çalışır. Onun yönteminde deneyim, gerçek olarak kanıtlanabilecek veya doğrulanabilecek belirli hipotezler üretir. Aynı şekilde, varsayımlar yanlış veya yanlış olabilir. Bilim, gözlem, gözlem ve deney yaparak bilgi üretir. Bilimin temel amacı, var olan ya da doğal fikirlerden nesnel gerçeği türetmek.

 

Bilimin “öncü” felsefe olarak tanımlanması daha zor bir kavramdır. Genel olarak, birçok alandaki sorunları keşfetmek için aklı kullanan bir faaliyet olarak tanımlanır. Birçok farklı alana uygulanması, kesin ve somut bir tanımı olmasını imkansız kılmaktadır.

Felsefe, iki şeyin temel doğasını incelemeye ve anlamaya çalışır: insanın varlığı ve insan ile varlık arasındaki ilişki. Aynı zamanda birçok dalı vardır: metafizik, mantık, siyaset, epistemoloji, etik, estetik ve diğerlerinin yanı sıra dil felsefesi, tarih, zihin ve din gibi. “Felsefe”, “bilgelik sevgisi” anlamına gelen Yunanca “Philosophia” kelimesinden gelir.

Akla dayalı felsefe; mantıksal akıl yürütme yöntemleri. Felsefe, açıklamalarının temeli olarak ilkelerden gelen argümanları kullanır.
Felsefe hem öznel hem de nesnel soruları eğlendirir. Bu, cevapları bulmanın yanı sıra sorular oluşturmaya da karar verdiği anlamına gelir. Cevapları bulmadan önce sorular ve süreçler ortaya koyar. Felsefe, esas olarak düşünmek ve bilgi yaratmakla ilgilidir.

Felsefe ve Bilim Arasındaki Farklar (Kısa Not)

  1. Felsefe ve bilim iki ayrı çalışma ve alandır. Felsefe daha önce ortaya çıkmış ve doğal felsefe bilimin temeli olmuştur. Her iki çalışmanın da birçok dalı veya çalışma alanı vardır ve akıl yürütme, sorgulama ve analizden yararlanır. Temel fark, çalışma ve bilgiyi işleme biçimleridir.
  2. Bilim, doğal fenomenlerle ilgilenirken, felsefe insanın doğasını, varoluşu ve iki kavram arasındaki ilişkiyi anlamaya çalışır.
  3. “Bilim” Latince bir kelimeden (scientia) gelirken, “felsefe” Yunanca “philosophia”dan türetilmiştir.
  4. İki çalışma arasındaki bir diğer ortak nokta ise, her ikisinin de durumları açıklamaya çalışması ve cevaplar bulmaya çalışmasıdır. Felsefe bunu mantıksal argümantasyon kullanarak yapar, bilim ise ampirik verileri kullanır. Felsefenin açıklamaları ilkelerin argümanlarına dayanırken, bilim deney sonuçlarına, gözlemlenebilir gerçeklere ve nesnel kanıtlara dayanarak açıklamaya çalışır.
  5. Bilim, deneysel doğrulama gerektiren durumlar için, felsefe ise ölçüm ve gözlemlerin uygulanamadığı durumlar için kullanılır. Bilim ayrıca yanıtları alır ve bunların nesnel olarak doğru ya da yanlış olduğunu kanıtlar.
  6. Felsefede öznel ve nesnel sorular yer alırken, bilimde yalnızca bazı nesnel sorular ilişkilendirilebilir. Felsefe cevap bulmanın yanı sıra soru üretmeyi de içerir. Bu arada, bilim yalnızca ikincisiyle ilgilenir.
  7. Felsefe, düşünme yoluyla bilgiyi yaratır; Bilim de aynı şeyi gözlemleyerek yapar.
  8. Bilim, aynı zamanda, birçok geniş disiplin alanına uygulanabilen felsefenin aksine, tanımlanmış bir çalışmadır.

 

Bir önceki yazımız olan Bilim Felsefesi Nedir? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.