Mitolojik Tanrılar

Davut Yıldızı’nın Anlamı Nedir?


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/termalkaplicalar/mitolojiktanrilar.com/wp-content/plugins/onceki-yazi-linki/onceki_yazi_linki.php on line 56

İbranicede “Davud’un Kalkanı” olarak da bilinen Davut Yıldızı’nın milli bir sembol olduğu belirtilmektedir. Yahudi halkının binlerce yıllık sembolü olan Davut Yıldızı’nın tarihi M.Ö. 1000’li yıllara dayanmaktadır. Uzun bir süredir sembol olan Davud Yıldızı’nın birçok farklı ortaya çıkış hikayesi bulunuyor. Milli bir sembol haline gelen yıldızın günümüzde İsrail’in resmi bayrağı içerisinde de yer aldığı görülmektedir. Antik İsrail’in kralı olan Davud’dan dolayı bu isme sahip olan sembolün Orta Çağ döneminden beri aktif olarak sembol halini aldığı belirtilmektedir. Zaman içerisinde kullanımının artması bu alanda Yahudilikle anılmasını sağlamıştır. Yahudi halkının kullandığı bir diğer sembol ise Yedi Kollu Şamdan’dır. Günümüzde bu iki sembolün milli sembol haline geldiğini söylemek mümkündür.

Davud Yıldızı’nın anlamı ise İbranice’de belirtilmiştir. İbranice’de yer alan magen kelimesinin savunma anlamına geldiği açıklanmıştır. Eski İbranice’de askeri bir savunma aracı olan kalkan içinde magen kelimesinin kullanıldığı belirtilmektedir. İsrail Devleti’nin resmi olarak 1948 yılında kurulmasıyla birlikte Davud’un Kalkanı sembolünün ülke bayrağında da yer aldığı görülmektedir. Yahudi nüfusun yoğun olduğu İsrail’de milli sembol haline gelen Davud Yıldızı’nın binlerce yıllık tarihe sahip olduğu açıklanmıştır. Milletin sembolü olmasından dolayı birçok alanda kullanılmış olan sembolün halk tarafından benimsendiğini söylemek de mümkündür. Birçok farklı yerel grubun bayrağında da yer alan Davud Yıldızı’nın resmi olarak yalnızca İsrail’in bayrağında bulunduğu bilinmektedir.

Yahudi sembolü olarak kullanılan yıldızın yedi rakamını simgelediği de belirtilmektedir. 6 köşesi ve orta bölümü bulunan Davud Yıldızı’nın Yahudiler açısından en önemli sembollerin başında geldiği görülmektedir. Yedi rakamının birçok Yahudi sembolünde kullanılması kutsal bir sayı olmasından kaynaklanmaktadır. Yedi rakamının bu alanda Yahudiler arasında önemli bir yere sahip olduğunu söylemek mümkündür. Yahudi inanışına göre tanrının evreni 6 günde yarattığına 7. Günde ise dinlendiğine inanılmaktadır. Bundan dolayı haftanın 6 günü çalışılması ve bir günü dinlenmesi gerekli kılınmıştır. Yahudi inancında önemli bir yere sahip olan 7 rakamının ilahi güce kadar uzanan bir tarihi bulunuyor. Yahudilerin sembolleri üzerinde her zaman yedi rakamına benzetmelerin yapıldığı belirtilmektedir.

Davut Yıldızı - Davud'un Kalkanı veya Davud Yıldızı

Davut Yıldızı – Davud’un Kalkanı veya Davud Yıldızı

Tanrının yedi ruhunun olduğuna inanan Yahudilerin bu konuda 7 rakamına önem verdiği görülmektedir. Aynı zamanda antik çadır tapınaklarından olan Kudüs ve Mişkan tapınaklarındaki Menora adlı şamdanın da yedi adet kolu bulunmaktadır. Bu şamdan aynı zamanda Yahudiler arasındaki en popüler şamdanlar arasında yer almaktadır. Yedi rakamının oldukça önemli olduğu Yahudilik inancı bu alanda Davud Yıldızı’nın yedi işaretine benzer olan yönünü açıklamaktadır. M.Ö. 1000’li yıllara kadar uzanan tarihiyle bilinen Davud Yıldızı’nın bu tür benzerlikleri tamamen inanış gereğidir. Davud Yıldızı’nın üzerinde yer alan D’lerden bir tanesinin ters çevrilmesi de aile sembolünün oluşmasında ektili olmaktadır.

Davud Yıldızı’nın günümüzde Yahudi inancı açısından popüler olduğunu söylemek mümkündür. Özellikle Yahudilerin ağırlıklı olduğu İsrail’de Davud Yıldızı’nın önemi dini yaşama da etki etmiştir. Dini olarak gösterilen bu sembolün aynı zamanda yüksek yerlerde tutulması gibi çeşitli uygulamalara da günlük yaşamda etki ettiğini söylemek mümkündür. Davud Yıldızı’nın binlerce yıllık tarihi ile Yahudi inancında geniş yer bulduğu görülmektedir. Günümüzde halen tarihçiler tarafından farklı olaylarla bağdaştırılan sembolün bu alanda birçok farklı kaynakta araştırma konusu haline geldiği belirtilmektedir. Hem dini açıdan hem de İsrail halkı açısından önemli bir yere sahip olan Davud Yıldızı’nın bu alanda ön plana çıktığı görülmektedir. Dini bir inanışın sembolü haline gelen Davud Yıldızı, Yahudi’ler için kutsal olarak gösterilen bir semboldür.

Kabala İnanışında Davud Yıldızı

İçindekiler

Davud Yıldızı’nın Kabala inanışındaki yeri ayrıdır. Modern Kabala inanışına göre Davud Yıldızı’nın amblem olarak kullanılması esas alınmaktadır. Kabala inancına göre Davud Yıldızında yer alan simgelerin uzayın 6 yönü ve merkezini temsil ettiği belirtilmektedir. Birçok inanca göre farklı şekillerle temsil edilen Davud Yıldızı’nın en belirgin temsiliyeti günümüzde İsrail’de yaşayan Yahudiler tarafından yapılmaktadır. İsrail hem ülke bayrağında hem de birçok yerel grup logosunda bu sembole sıkça yer vermektedir. Davud Yıldızının anlamı genel olarak doğu, batı, kuzey, güney, aşağı, yukarı ve merkez sembollerini açıklaması olarak bilinmektedir. Kabala inancının farklı yörelerde hakim olması bu alanda görüş farklılıklarını da ortaya koymuştur.

Kabala inanışındaki farklılıkların Davud Yıldızı’nın net bir anlamı olmasını da zorlaştırması mümkündür. Bundan dolayı tarihçiler birçok farklı inanca sahip toplumlar üzerinde araştırma yapmaktadır. Başka bir iddiaya göre 7 üçgenin 6’si erkeğin küresini 1 tanesi ise dişi küreyi temsil etmektedir. Tamamen farklı kaynaklara dayandırılan kürelerin bu alanda çeşitli anlamlara sahip olduğunu söylemek mümkündür. Günümüzde en yaygın olarak bilinen anlamıyla Davud Yıldızının ilahi güçle doğrudan bir ilişkisi bulunmaktadır. Tanrının evreni yaratırken altı günlük sürecin işlemesi ve bir gün dinlenmesi bu alandaki en büyük dayanak olarak görülmektedir. Davud Yıldızına ilişkin çeşitli görüşlere inanan Yahudiler ise genel olarak ilahi güç üzerinde mutabık olmaktadır.

Davud Yıldızındaki Kalkan Şekli Ne Anlama Gelmektedir?

Davud Yıldızı Kalkanı nedir araştırması yapan kişilerin birçok farklı cevapla karşılaşması mümkündür. İsa’dan önceki dönemlerde İsrail’de herhangi bir kalkan şeklinin kullanıldığına dair somut bir kalıntı bulunamamıştır. Bundan dolayı tarih öncesi dönemlerde Davud Kalkanından söz etmek doğru olmamaktadır. Birçok tarihçiye göre kalkan sembolünün daha çok İkinci Tapınak döneminde yaygın olarak kullanıldığı belirtilmektedir. Kökeninin Davud Yıldızına göre daha yakın tarihte olması aynı zamanda farklı tartışmaları da doğurmuştur. Buna rağmen İtalya’nın Taranto bölgesindeki bir Yahudi Mezarlığında kalkan sembolüne rastlanmıştır. Bu durum aynı zamanda güncel olarak Davud Yıldızındaki kalkan sembolünün tekrardan tartışma konusu haline gelmesini sağlamıştır.

Davud Yıldızındaki kalkan şeklinin birçok farklı anlama sahip olduğu belirtilmektedir. Tanrının koruyuculuğunu temsil eden kalkanın bu anlamda Yahudi inancında geniş yer bulduğunu söylemek mümkündür. Evrensel bir sembol olmasıyla da bilinen Davud Yıldızının aynı zamanda Davud Kalkanı olarak da adlandırıldığı belirtilmektedir. Davud Yıldızının tarihinin binlerce yıl eskiye dayanması da bu alanda çok sayıda çalışma yapılmasını gerekli kılmıştır. Yahudi inancı açısından kutsal sayılan sembolün İsrail’de yoğun olarak kullanıldığı belirtilmektedir. Birçok dini mekanın içerisinde Davud Yıldızına ait sembollerle karşılaşılması mümkün olmaktadır. Davud Yıldızı kalkan şeklinde olmasından dolayı hem koruyuculuk hem de evrensel bir mesaj vermektedir.

Davut Kalkanının Yıldızlarla Birlikte Kullanılması

Davut Kalkanının yıldızlarla birlikte kullanılması birçok farklı anlam taşımaktadır. Prag’da yer alan Yahudiler için Süleyman’ın Mührünün yer aldığı bir bayrak hazırlatılmıştır. İlk defa bu bayrakta hem kalkanın hem de yıldızların birlikte kullanıldığı görülmektedir. Aynı zamanda bir diğer tarihi olayda ise 15. Yüzyılda Yahudilerin, Macar Kralı olan Matthias’ı karşılarken bu sembole yer verdiği belirtilmektedir. İlk kullanımlarının 14. Yüzyıl olduğu düşünülen bu sembol zaman içerisinde popülaritesini arttırmıştır. Günümüzde İsrail’in sembolü haline gelmiş olan kalkan ve yıldızın çeşitli anlamlara sahip olduğu da görülmektedir. Aynı zamanda 1073 yılında Yahudi bir el yazısında da Pentagram izine rastlanılmıştır. Bu durum yıldız ve kalkan kullanımının bin yıl ötesine taşındığını göstermektedir.

Davud Yıldızının Yahudiler Tarafından Kullanılışı

Davut Yıldızının yoğun olarak Yahudiler tarafından kullanıldığı bilinmektedir. Binlerce yıllık tarihiyle bilinen Davud Yıldızının birçok farklı anlama geldiğini söylemek de mümkündür. Davud Yıldızı Yahudi inancında önemli bir yere sahiptir. Günümüzde İsrail’in sembolünde Davud Yıldızı’nın olduğu görülmektedir. Büyük bir çoğunluğu Yahudi olan halkın bu alanda sembolü günlük yaşamında da önemli bir yere taşıdığı belirtilmektedir. Tarihçilere göre Davud Yıldızının zaman içerisinde farklı alanlarda konumlandırıldığı açıklanmıştır. Yahudilerin ön plana çıkardığı Davud Yıldızının aynı zamanda Yahudi mezarlıklarında da yer aldığı belirtilmektedir.     Evrensel bir sembol olarak kabul edilen yıldızın özellikle dindar Yahudiler tarafından ön plana çıkarıldığı görülmektedir.

Davud Yıldızının günümüzde birçok farklı dini mekan ve alanda yer aldığı belirtiliyor. İsrail’in hemen hemen her bölgesinde yer alan bu yıldızın önemli bir sembol haline geldiğini söylemek mümkündür. Tarih içerisindeki gelişime bakmak gerekirse özellikle Fransız İhtilali’nden sonra kendisini bağımsız bir hale getirmeyi isteyen Yahudi halkı Davut Yıldızını rahatça kullanmaktaydı. Bu durum zaman içerisinde Müslümanlardaki Hilal ve Hristiyanlardaki Haç ile aynı önem düzeyine ulaşmıştır. Yahudilerin diğer dinlere göre geç olmasına rağmen eskiye dayanan bir sembole sahip olduğu belirtiliyor. Tarihçilerin binlerce yıllık geçmişe sahip olduğunu açıkladığı sembol ile ilgili farklı manalarında zaman içerisinde ortaya çıktığı görülüyor.

Bazı Ortodoks Yahudi grupları ise Davud Yıldızının kullanılmasına karşı çıkmaktadır. Bunun nedeni ise sembolün büyücülük ve doğaüstü olaylarla direkt olarak ilişkilendirilmesinden kaynaklanıyor. Ortodoks Yahudileri bu sembolün doğadaki olumsuz olaylarla direkt olarak ilgili olduğunu bundan dolayı kullanılmaması gerektiğini belirtilmektedir. Başta İsrail’in resmi sembolü olmak üzere birçok alanda kullanılmasını desteklemeyen bazı grupların bu alanda İsrail’in sembolünü eleştirdiği görülmektedir.

Modern Ortodoks Sinagoglarının çoğunda Davud Yıldızının kullanımı desteklenmektedir. Özellikle Sinagog girişlerinde bu sembolün kullanılmasında bir sakınca görmeyen dindarların sürekli olarak birçok alanda bu sembole yer verdiği görülmektedir. Yahudiler arasındaki farklılıklar hem toplumsal olarak hem de inanç olarak etkileyici olabilmektedir. Bazı yerel gruplara göre Davud Yıldızının her yerde kullanılmaması önemli bir durumken bazı gruplara göre bir sorun teşkil etmemektedir. Günümüzde Yahudilerin büyük bir çoğunluğu Davud Yıldızının bayrak sembolü olarak kullanılmasında bir sorun görmemektedir.

Davud Yıldızının Naziler Tarafından Kullanılışı

Davud Yıldızının yalnızca Yahudiler tarafından değil Naziler tarafından da kullanıldığı biliniyor. Tarihi kaynaklara göre Nazi döneminde Yahudilerin birçoğu Davut Yıldızını kullanmaktadır. Bazı yerel grupların kullandığı ve sembol haline getirdiği yıldız aynı zamanda farklı anlamlara ve inançlara da yol açmıştır. Savaş dönemlerinde tanrının koruyuculuğunu işaret eden Davut Yıldızının bu alanda yerel gruplara göre farklı anlamları oluşabilmektedir. Davut Yıldızı Nazi döneminde ön plana çıkan bir semboldür. Özellikle Yahudi inancının Avrupa’da yaygınlaşmaya başladığı dönemde birçok farklı askerinde bu sembole ait işaretleri yanında taşıdığı görülmektedir. Savaş dönemlerinde ön plana çıkan yıldızın mezarlıklarda da yer aldığı açıklanmıştır.

Özellikle ikinci dünya savaşında Nazi Almanya’sı tarafından gerçekleştirilen Yahudi Soykırımında bu sembolün sık sık kullanıldığı görülmektedir. Yahudilerin yerlerini belli etmesi amacıyla kullanılmış olan Davut Yıldızının bu alanda evrensel bir kullanıma sahip olduğunu söylemek mümkündür. Soykırım esnasında dahi bu tür dini sembolleri kullanan Nazi Almanya’sının aynı zamanda Polonya’da uyguladığı bazı uygulamalar da mevcuttur. Yahudilerin ülke içerisinde her zaman kendilerini belli edecek bir sembol taşıması zorunludur. Bundan dolayı birçok Yahudi genellikle sarı renkli ve Davut Yıldızı sembolüne sahip olan rozetleri kullanmaktaydı. Bu durum özellikle ikinci dünya savaşı döneminde Polonya’da yaygınlaşmıştır. Yahudilerle özdeşlemiş olan sembolün zaman içerisinde popülaritesi arttırmıştır. İkinci dünya savaşında yaşanan soykırım bu alanda sembolün popüler hale gelmesini sağlamıştır. Bir süre boyunca Naziler tarafından kullanılmış olan Davut Yıldızı’nın tek amacı Yahudilerin tespit edilmesini sağlamaktı.

Özellikle 1939 yılında başlayan Polonya işgaliyle birlikte Nazi askerlerinin Yahudiler üzerindeki baskıyı oldukça fazlaydı. Bu durum Yahudilerin inançlarını da büyük oranda etkilemiştir. Yahudiler çeşitli baskılardan ötürü ibadetlerini yerine getiremese de Davut Yıldızı’na olan bağlılığını sürdürmüştür. Günümüze kadar uzanan Davut Yıldızı’nın Yahudiler açısından büyük bir öneme sahip olması normaldir. Çeşitli tarihi savaşlarda kullanılmış olan yıldızın aynı zamanda yerel gruplar tarafından da tercih edildiği görülmektedir.

Davut Yıldızı Mitolojisi

Davut Yıldızı’nın mitolojisi milattan önceki döneme dayanmaktadır. Davut Yıldızının ortaya çıkışıyla ilgili birçok farklı iddianın ortaya atılması hem bilimadamları hem de tarihçiler tarafından araştırılan bir konu olmuştur. Davut Yıldızı Mitolojisi İsrail halkı açısından halen güncelliğini korumaktadır. Yahudi inancında Davut Yıldızının aynı zamanda kalkan olarak anıldığı da görülmektedir. Genel olarak Süleyman’ın mührü anlamına gelen bu sembolün oldukça eski bir tarihe dayandığı belirtilmektedir. Sembolün günümüzde İsrail’in bayrağında kullanılıyor olması da ne kadar önemli olduğunu gösteren bir durumdur. Özellikle Yahudi halkı tarafından benimsenmiş olan Davut Yıldızı zaman zaman çeşitli tarih araştırmalarına konu olmaktadır.

Mezar taşlarında yer alan Davut Yıldızı bu anlamda çeşitli olayları da açığa kavuşturmaktadır. Yahudiler tüm mezarlarına bu sembolü yerleştirmektedir. Yahudiliğin ilk ortaya çıkış tarihinden itibaren bu sembollerin mezarlıklarda kullanılması aynı zamanda tarihçilerin araştırmalarına ışık tutmaktadır. Kısa sürede yapılan araştırma çalışmaları bu anlamda yıldızın kökenine ilişkin önemli bilgileri vermektedir. Davut Yıldızı’nın Yahudi inancında büyük bir yere sahip olmasında Süleyman’ın etkili olduğunu söylemek mümkündür. Günümüzde farklı anlamlara sahip olan Davut Yıldızı’nın en çok ilahi güce dayandırılan anlamlarla eşleştirildiği belirtiliyor. Dindar Yahudilerin büyük bir bölümü sembolün evrenin yaratılmasıyla ortaya çıktığını savunmaktadır. Birçok farklı Sinagog girişinde yer alan sembol aynı zamanda çeşitli acil servislerde de bulunuyor.

Türk Kültüründe Davut Yıldızı

Türk kültüründe de yer alan Davut Yıldızı’nın bu kültürdeki karşılığı Çoban Yıldızı’dır. Birçok kişi tarafından bilinen Çoban Yıldızı’nın özellikle eski Türk kültüründe büyük bir karşılığının olduğunu söylemek mümkündür. İlk çağlardan itibaren Türklerin kullanmış olduğu Çoban Yıldızı aslında Davut Yıldızı ile aynı sembole sahiptir. Yapılan araştırmalar her iki kültürde de bu sembolün Süleyman’ın mührü olarak anıldığını göstermektedir. Çoban yıldızı sembolü bu anlamda Gezegenlerin Tanrısı olarak da anılmaktadır. Türk kültüründe tanrı olarak bilinen Çoban Yıldızı’nın toplumda da büyük bir yer bulduğunu söylemek mümkün oluyor. Eski Türk kültüründe yer edinmiş olan yıldızın Yahudi kültürüyle ortak olan noktaları arasında olduğu görülmektedir.

Eski Türk Kültürü bu anlamda Çoban Yıldızının farklı anlamlara da gelebileceğini ifade etmektedir. Bir diğer adıyla Çolpan Yıldızı olan bu sembolün zaman içerisinde kullanımı Türkler tarafından azaltılmıştır. Son olarak Türklerin İslamiyet’e geçmesiyle birlikte mitolojilere olan inanç seviyesi de en aza gelmiştir. Yalnızca Türk kültüründe değil Moğol mitolojilerinde de yer bulan Çoban Yıldızının bu alanda geniş coğrafyadaki toplumlara hitap ettiği görülmektedir. Eski çağ dönemlerinde Asya bölgesinde etkin bir şekilde inanılan Çoban Yıldızı’nın günümüzde İsrail tarafından kullanılan Davut Yıldızı olduğu de tarihi kaynaklara dayandırılmaktadır. Aktif olarak Yahudilerin kullandığı Davut Yıldızı milli bir sembol haline gelmiş ve dini açıdan kutsal olarak kabul edilmiştir.

Kaynaklar;

  1. https://www.britannica.com/topic/Star-of-David
  2. King Solomon-s Seal
  3. The Star of David – Magen David
  4.  What is the Mystical Significance of the Star of David?
  5.  Magen David: Shield or Star? On Language

Bir önceki yazımız olan Roma Tanrıları İsimleri ve Mitolojisi başlıklı makalemizde antik roma tanrıları, apollo ve bacchus hakkında bilgiler verilmektedir.

BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.