Felfese Açısından Varlık Nedir? Varlığın Tanımı


Varlık bir nesne ya da onun gibi bir şey değildir. Nesneler var olan cisimlerin bir araya gelmesi ile oluşur.  Varlık olarak bahsedilen şey toprak, masa, sandalye, petrol gibi maddesel olanlar; hayvanlar, insanlar ve bitkiler gibi canlı olanlar ve algı, düşünme, düşünce, anımsama, ruhsal gibi ya da matematik, geometrik gibi fikirler ve değerler varlığı oluşturabilir. Varlık kavramı eski bir Türkçe sözcüktür. Var kelimesinin kökünden türetilmiştir. Felsefede varlık ifadesini ilk kullanan antik çağ döneminden ünlü düşünür Elea’lı parmenides’tir.

Felsefe açısından varlık?
Felsefe açısından varlık?

Günümüzde varlığın ne olduğu ile ilgili sorulan soruya alınan yanıtlar genellikle metafiziksel yaklaşımlardan ibarettir. Sorgulanan ve ele alınmış olunan sorular rast gele ya da herhangi sorular değildir. Platon ve Aristotales’in döneminden beri bu varlık sorusu gittikçe çok daha karışık ve karmaşık bir hal almıştır. Ve gittikçe belirsizleşmiştir. Bu belirsizliğin ana nedeni ise Yunanlıların bu konu ile ilgili yapmış oldukları ilk yorumlardan biri olan ‘’varlık evrenseldir ve içi en boş olan kavramdır’’ ifadesi olmuştur.

Tarihsel Açıdan Varlık Nedir?

Tarihsel açıdan bakıldığında felsefi düşüncelerin varlık sorunu ile ortaya çıktığını söyleyebiliriz. M.Ö. 624 ve 546 yılları arasında Ege Bölgesinde İzmir’de yer alan Milet kentinde yaşamış olan dönemin ünlü filozofçusu Thales evrenin ana temel maddesinin ne olduğunu sorgulamıştır. Ve bu sorgulamanın sonucunda evrenin ana temel maddesinin su olduğunu ve her şeyin sudan oluşup meydana geldiğini ve yine her şeyin suya dönüşeceğini ifade etmiştir. Felsefi düşüncenin varlığa yaklaşımı gene anlamda şu şekilde olmuştur;

  • Felsefi düşünce varlığın var olup olmadığını eğer var ise nasıl ve ne kadar var olduğunu araştırır. Dış dünyada olan varlıkların gerçek mi yoksa yalnızca bir görünüşten ibaret olduğunu sorgulamaktadır. Bu sebepten dolayı felsefi düşüncenin varlığa yaklaşımı eleştiri odaklı olmuştur
  • Felsefi düşünce varlığı var olarak kabul ettiğinde varlığı genel anlamda bir bütün olarak kabul edip ele almıştır.
  • Felsefi düşünce varlığı akıl ve zihin yolu ile açıklayıp bu yolda temellendirmeye çalışmıştır.

Like it? Share with your friends!

81
81 points

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

EnglishTurkish