Felsefe

Felsefe ile alakalı makale ve yazıların yer aldığı kategori.

 • İlk Çağ Felsefesinin Özellikleri Nelerdir?

  İlk çağ felsefesi, antik Yunanistan’ın ilk yedi bilgesinden biri olan Milet’li Thales’in (MÖ 600) çalışmaları başlayan ve Pisagor, Sokrates, Platon ve Aristoteles aracılığıyla tarihsel gelişime...

 • İlerlemecilik Eğitim Felsefesi Nedir?

  Eğitimsel ilerlemecilik, eğitimin, diğer insanlarla fiili etkileşimlerde insanların en iyi sosyopatik hayvanlar olduğu ilkesine dayanması gerektiği inancıdır. İlericiler, mevcut en iyi bilimsel öğrenme teorilerine dayandıklarını...

 • İdealizmi Savunan Filozoflar Kimledir?

  İdealizm, fikirlerin veya düşüncelerin altta yatan gerçekliği oluşturduğu metafizik ve epistemolojik bir doktrindir. Temel olarak felsefe, gerçekten bilinebilecek tek şeyin bilinç (veya içeriği) olduğunu kabul...

 • Fenomenolojik Bakış Açısı Nedir?

  Fenomenoloji, öznel deneyimlere veya bunların çalışmalarına atıfta bulunmak için kullanılır. Deneyimleyen özne, kolaylık olması açısından, kişi ya da benlik olarak kabul edilebilir. Fenomenolojik felsefede (ve...

 • Fenomenoloji Nedir Felsefe Temsilcileri Kimlerdir?

  Fenomenoloji, büyük ölçüde Alman filozoflar Edmund Husserl ve Martin Heidegger tarafından, gerçekliğin evrende algılandıkları veya anlaşıldıkları şekliyle nesnelerden ve olaylardan (“fenomena”) oluştuğu varsayımına dayalı olarak...

 • Fesefedeki Temellendirme Nedir?

  Felsefedeki temellendirme bir düşünceyi veya davranışı sebepleri ile açıklamak anlamına gelmektedir. Felsefefi temellendirme bir fikre ait gerçek verilerin tamamını ayrıntılı şekilde açıklamayı gerektirir. Temellendirme fikirlerin...

 • Felsefe Yapmak İçin Gerekli Yetiler Nelerdir?

  Felsefe bölümü öğrencileri ve filozoflar düşünmekten çok daha fazlasını yaparlar. İyi bir felsefeci olmak için güçlü bir okuyucu, açık ve özlü yazar ve çok daha...

 • Felsefe ve Dil İlişkisi Wittgenstein Felsefesi

  Dil Felsefesi (Doğal Dil Felsefesi olarak da bilinir), geleneksel felsefi sorunlara, Filozofların bir dildeki kelimelerin gerçek anlamlarını unutarak geliştirdikleri yanlış anlamalara dayanan bir 20. yüzyıl...

 • Felsefe Neden Gerekli? Felsefe Nedir?

  Felsefe “bilgelik sevgisi” anlamına gelen Yunanca kelimeden gelir. Felsefe, insanların dünyayı nasıl deneyimlediğini analiz etmek için mantık ve akıl araçlarını kullanır. Eleştirel düşünmeyi, titiz okumayı,...

 • Fatalizmi Savunan Filozoflar Kimlerdir?

  Fatalizm için mantıksal argüman, nedenselliğe veya fiziksel koşullara değil, mantıksal gerekliliğe dayanan bir argümandır. Bu argümanın sayısız versiyonu vardır, ancak fatalizmi savunan filozoflar içerisinde en...

EnglishTurkish