Felsefe

Felsefe ile alakalı makale ve yazıların yer aldığı kategori.

 • Hümanizm nedir?

  Hümanizm Nedir? Hümanizm İlkeleri Nelerdir?

  Felsefi ve zihni bir akım olan Hümanizm; etik, adalet ve aklı önem veren bir dünya görüşüdür. Hümanizm bir diğer bir adıyla İnsancılık, doğaüstü olayları ve...

 • Bilim ve Felsefe Arasındaki Farklar Neledir?

  Bilim ve felsefe arasındaki farklar çok incedir, ancak yine de bazı farklılıklar vardır. Birçok insan bilim ve felsefeyi zıt kavramlar olarak görür, ancak iki disiplin...

 • Mitoloji felsefesi nedir?

  Mitoloji Felsefesi Nedir? | Felsefe ve Mitoloji

  Mitoloji ilk olarak Eski Yunan uygarlığında ortaya çıkmıştır. Eski Yunan zamanında mitoloji eskide söylenen ve anlatılanların tekrarları olarak adlandırılır. Mitoloji kelimesi, mit olarak geçen efsanelerden...

 • Doğruluk nedir?

  Doğruluk Nedir? Doğru Bilgi Nedir?

  Doğruluk, kavram ya da terimin genel bir tanımını yapmak güçtür. Bu nedenle farklı şekilde tanımlamaları bulunmaktadır. Genel olarak; hakikat, gerçek ve gerçeklikten bağımsız olarak; gerçekliğin...

 • Etiğin Temel Kavramları Nelerdir?

  Etik, doğru ve yanlış ya da doğru ve yanlış kavramlarıyla ilgilenen bir felsefe dalıdır. Etik, ahlak felsefesi olarak da adlandırılabilir. Etik genellikle etiğe daha pragmatik...

 • Platon'un mağarası

  Platon’un Mağarası Nedir? Mağara Alegorisi Nedir?

  Platon’un mağarası insan düşüncelerin farkında olmasa dahi var olduğunu ve doğru bilginin yalnızca felsefe aracılığı ile öğrenilebileceğini ispatlamaya çalışmaktadır. Platon’un bilinen eserlerinden birisi olan “Devlet”te...

 • Ampirizim Nedir? Empiristler Kimlerdir?

  Ampirizm, insan bilgisinin öncelikle beş duyu yoluyla kazanılan deneyimlerden geldiği teorisidir. Ampirizmde, kavramlardan, deneyimle ilişkili olarak sonsal veya “ikinci” bir anlama sahip oldukları konuşulur. Empirizm...

 • Determinizm nedir?

  Determinizm Nedir? Determinizm ’in Alt Dalları Nelerdir?

  Determinizm felsefe içerisinde olan bir akımdır. Kendi içinde de alt dallara ayrılmaktadır. Determinizmin Türkçeye çevirisinde belirlenimcilik, belirlenimlilik ve gerekircilik gibi ifadeler kullanılmaktadır. Determinizmin öne sürdüğü...

 • Bilim ve Felsefe Arasındaki İlişki

  Felsefe, evrenin gizeminin anahtarını bulmak için bir bütün olarak evrenin gizemini çözmek için bilimsel başarıların tüm anlamını açıklar, inceler ve yorumlar. Felsefe ve bilim iki...

 • Teizm nedir?

  Teizm Nedir? | Tanrıcılık Ne Anlama Geliyor?

  Teizm nedir? Teizmin diğer ismi tanrıcılıktır. Tanrının varlığını kabul etmektedir. Tarlanın insanlara din göndereceğine inanılan bir düşünce akımı olmaktadır. Bu düşünce akımın temelinde inanılan düşünceye...

EnglishTurkish