Felsefe

Felsefe ile alakalı makale ve yazıların yer aldığı kategori.

 • Ütopya nedir?

  Ütopya Nedir? Ütopya Örnekleri ve Açıklamaları

  Ütopya eski Yunanca’dan günümüze kadar gelmeyi başaran bir kelimedir. Sık sık karşımıza çıkan bu ütopyanın ne olduğundan bahsedelim. Ütopya, hayalini kurduğumuz olmasını arzu ve temenni...

 • empedokles neyi savunur

  Empedokles Neyi Savunur? | Empedokles Felsefesi

  Filozof ve doğa şairi olan Empedokles, M.Ö. 495 yılında o dönem Yunan kolonisi olan Sicilya’nın Akragas kentinde soylu bir ailede doğmuştur. Babası, bölgenin zorba iktidarını...

 • budizm nedir

  Budizm Nedir? Budizm Öğretilerinin Uygulamaları

  Budizm Batı dillerinde Buda’nın kurmuş olduğu dini inanışın ismi olarak yer almaktadır. Asya bölgesinde bu dini inanışa Buda disiplini (Buda Sasana) adı verilmektedir. Budizm nedir?...

 • İslam filozofları

  İslam Filozofları | İslam Filozoflarının Felsefesi

  İslam filozofları, Müslüman filozoflar olarak da adlandırılmaktadır. Meşşaiyyun ne demektir? Filozofların felsefi düşünce yapılarından önce kendilerine meşşaiyyun denilmekteydi. İslam filozofları Aristoteles’in etkisinde kalmıştır ve görüşlerini...

 • Deizm nedir?

  Deizm Kavramı Nedir? Kimlere Deist Denir?

  Evrendeki birçok farklı inançtan biri de deizm inancıdır. Deizmi inanç olarak kabul edenler kadar felsefe olarak kabul eden kişiler de vardır. Bir diğer deyişle yaradancılık...

 • Varoluşculuk Friedrich Nietzsche

  Varoluşçuluk Nedir? Varoluşçuluğun Özellikleri Nelerdir?

  On dokuzuncu yüzyıl filozofları Friedrich Nietzsche (1844-1900), Soren Kierkegaard (1813-1855) ve Fydor Dostoyevkski (1821-1881)’in öncülüğünde gelişen Varoluşçuluk, bireysel varlığın ön plana çıkaran felsefi bir akımdır....

 • Platon’un Siyaset Felsefesi Nedir?

  Platon, siyaset hakkında geniş ve derin şekilde düşünen ilk filozoftur. Peki, Platon’un Siyaset Anlayışı Nedir? İnsanların bir arada yaşayarak ihtiyaçlarını giderebilmesi için siyasal bir toplum...

 • Panteizm Nedir? Panteizm Akımının Özellikleri

  Panteizm Nedir? Panteizm tüm tanrıcılık olarakta geçen bir felsefi akımdır. Bu akıma göre doğa ve evren tanrı ile yakın ilişki içerisindedir. Tanrı kâinatın içindedir. Ve...

 • Anarşizm nedir

  Anarşizm Neyi Savunur? Temel İlkesi ve Gelişimi

  Anarşizm kelimesinin ana kökeni Antik Yunanistan’a kadar dayanmaktadır. Kelime ilk olarak ‘Arkein’ sözcüğünden türemiştir. Arkein , Yunancada yönetim, yönetmek demektir. Arkein’nin bağlı olduğu sözcük ‘Arke’...

 • Doğruluk nedir?

  Doğruluk Nedir? Doğru Bilgi Nedir?

  Doğruluk, kavram ya da terimin genel bir tanımını yapmak güçtür. Bu nedenle farklı şekilde tanımlamaları bulunmaktadır. Genel olarak; hakikat, gerçek ve gerçeklikten bağımsız olarak; gerçekliğin...

EnglishTurkish