Felsefe

Felsefe ile alakalı makale ve yazıların yer aldığı kategori.

 • felsefi-dusunce-ozellikleri

  Felsefi Düşüncenin Özellikleri Nelerdir?

  Felsefi düşüncenin özellikleri, ortaya çıktığı ilk zamanlardan itibaren aynıdır. Çünkü, felsefe bir anlama uğraşıdır. Bu anlama uğraşının da belirli prensipleri vardır. İnsanlar, bu prensipler çerçevesinde...

 • analitik felsefe nedir

  Analitik Felsefe Nedir? Analitik Felsefe Anlayışı

  Analitik felsefe nedir? 2 temel düşünce üzerine kuruludur. Bunlardan ilki, deneycilik ve pozivitizmdir. Pozivitizm ve deneycilik, iç içe geçmiş düşüncelerdir. Analitik felsefe ise bu 2...

 • Epistemoloji nedir?

  Epistemoloji (Bilgi Felsefesi) Nasıl Oluşur?

  Epistemoloji nedir? Kelimenin 2 kökü bulunmaktadır. Epistem yani bilgi ve anlama ile loji yani bilim veya öğrenme. Kısaca epistemoloji, bilgi bilimi veya kavrama bilimi denilebilmektedir....

 • Din Felsefesi Nedir? Bilgi ve İnanç

  Din felsefesi, “dini geleneklerle ilgili temel konu ve kavramların felsefi çalışmasıdır”. Bu konulardaki felsefi tartışmalar antik çağa kadar uzanır ve bilinen en eski felsefi metinlerde...

 • faydacilik-nedir

  Pragmatizm (Faydacılık) Nedir? 6 Özeliği

  Pragmatizm, “pragma” kelimesinden türetilen ve “yarar, fayda, çıkar” anlamına gelen bir kelimedir. Pragmatistler tüm olay ve yaşam içindeki olgulara “faydası nedir, ne işe yarar, ne...

 • Ampirizim Nedir? Empiristler Kimlerdir?

  Ampirizm, insan bilgisinin öncelikle beş duyu yoluyla kazanılan deneyimlerden geldiği teorisidir. Ampirizmde, kavramlardan, deneyimle ilişkili olarak sonsal veya “ikinci” bir anlama sahip oldukları konuşulur. Empirizm...

 • Pragmatik yaklaşım nedir

  Pragmatik Yaklaşım Nedir? Pragmatizm İlkeleri

  Pragmatik yaklaşım nedir? Pragmatizm faydacılık anlamına gelmektedir. Faydacılıkta, eylemlerin sonuçlarını değerlendirmek söz konusu olduğunda en önemli etik kuralının faydacılık olduğu bilinmelidir. Jeremy Bentham tarafından geliştirilen...

 • Felsefeye Giriş – Kitap Önerileri

  Giriş Özellikle son yıllarda ”akıl, din, hayat, ölüm, varlık ve adalet” gibi kavramlar üzerinde daha detaylı düşünmeye başladık. Bu durum bizi doğrudan yada dolaylı olarak...

 • Aristoteles Eğitim Anlayışı Nedir?

  Aristoteles eğitim anlayışı eğitim sistemine kayda değer bir katkıda bulunmuştur. Aristoteles, eğitimin tamamen merkezi olduğuna inanıyordu. Burada, yaygın eğitimin kuramlaştırılmasında önemli bir rol oynamaya devam...

 • dogmatizm nedir

  Dogmatizm Nedir? Dogmatik Düşünürler ve Görüşler

  Dogmatizm kısaca bir fikri sorgulamadan kesin olarak doğru kabul edilmesi olarak açıklanabilir. Yunanca bir kelimedir ve fikir anlamını taşımaktadır. Dogmatizm bir düşünceyi sorgulamayı reddeder ve...

EnglishTurkish