Felsefe

Felsefe ile alakalı makale ve yazıların yer aldığı kategori.

 • Fenomenoloji Nedir Felsefe Temsilcileri Kimlerdir?

  Fenomenoloji, büyük ölçüde Alman filozoflar Edmund Husserl ve Martin Heidegger tarafından, gerçekliğin evrende algılandıkları veya anlaşıldıkları şekliyle nesnelerden ve olaylardan (“fenomena”) oluştuğu varsayımına dayalı olarak...

 • Fesefedeki Temellendirme Nedir?

  Felsefedeki temellendirme bir düşünceyi veya davranışı sebepleri ile açıklamak anlamına gelmektedir. Felsefefi temellendirme bir fikre ait gerçek verilerin tamamını ayrıntılı şekilde açıklamayı gerektirir. Temellendirme fikirlerin...

 • Felsefe Yapmak İçin Gerekli Yetiler Nelerdir?

  Felsefe bölümü öğrencileri ve filozoflar düşünmekten çok daha fazlasını yaparlar. İyi bir felsefeci olmak için güçlü bir okuyucu, açık ve özlü yazar ve çok daha...

 • Felsefe ve Dil İlişkisi Wittgenstein Felsefesi

  Dil Felsefesi (Doğal Dil Felsefesi olarak da bilinir), geleneksel felsefi sorunlara, Filozofların bir dildeki kelimelerin gerçek anlamlarını unutarak geliştirdikleri yanlış anlamalara dayanan bir 20. yüzyıl...

 • Felsefe Neden Gerekli? Felsefe Nedir?

  Felsefe “bilgelik sevgisi” anlamına gelen Yunanca kelimeden gelir. Felsefe, insanların dünyayı nasıl deneyimlediğini analiz etmek için mantık ve akıl araçlarını kullanır. Eleştirel düşünmeyi, titiz okumayı,...

 • Fatalizmi Savunan Filozoflar Kimlerdir?

  Fatalizm için mantıksal argüman, nedenselliğe veya fiziksel koşullara değil, mantıksal gerekliliğe dayanan bir argümandır. Bu argümanın sayısız versiyonu vardır, ancak fatalizmi savunan filozoflar içerisinde en...

 • Farabi Eğitim Anlayışı Nedir?

  Farabi eğitim anlayışı El Farabi’nin felsefesi içerisindeki en önemli toplumsal konulardan biridir. Farabi eğitim anlayışı insan ruhuyla ilgilenir ve bireysel hazırlığı sağlamayı amaçlar. Farabi eğitim...

 • Etiğin Temel Kavramları Nelerdir?

  Etik, doğru ve yanlış ya da doğru ve yanlış kavramlarıyla ilgilenen bir felsefe dalıdır. Etik, ahlak felsefesi olarak da adlandırılabilir. Etik genellikle etiğe daha pragmatik...

 • Estetik ve Sanat Felsefesi

  Sanat felsefesi, yorum, temsil ve ifade ve biçim gibi kavramları içeren sanatın doğasının incelenmesi, estetik, güzellik ve zevkin felsefi çalışması ile yakından ilgilidir. Estetik ve...

 • Epistemoloji Nedir? Epistemoloji ve Ontoloji Farkı

  İnançlarımızın haklı olduğunu nasıl bilebiliriz? Bu yazıda, bilgi felsefesi olan epistemolojiyi öğrenerek bu zor soruyu keşfedeceğiz. Epistemoloji, epistemoloji felsefesi veya bilginin kendisinin, ne olduğu ve...

EnglishTurkish