Genel Kültür

Genel kültür hakkındaki yazıların ve makalelerin yer aldığı kategori.

 • Hümanist Yaklaşım Nedir? Empati & İletişim

  Hümanizm, 15. yy’a gelindiğinde Arapçadan Latinceye yapılan çeviriler gerekli malzemeyi sağlamış ve batı Rönesans denilen bir döneme girmiştir. Rönesans terim olarak yeniden doğuş anlamına gelmektedir....

 • Ütopya nedir?

  Ütopya Nedir? Ütopya Örnekleri ve Açıklamaları

  Ütopya eski Yunanca’dan günümüze kadar gelmeyi başaran bir kelimedir. Sık sık karşımıza çıkan bu ütopyanın ne olduğundan bahsedelim. Ütopya, hayalini kurduğumuz olmasını arzu ve temenni...

 • Orta Asya’daki İlk Türk Devletleri Hangileridir?

  Orta Asya’daki ilk Türk Devletleri Köktürklerin kurulmasıyla başlamıştır. Köktürk devletinden sonra birden fazla Türk Devleti ortaya çıkmıştır. Kısaca bunlar; Köktürkler Kutluklar Uygurlar Kırgızlar Türgeşler Akhunlar...

 • Deizm nedir?

  Deizm Kavramı Nedir? Kimlere Deist Denir?

  Evrendeki birçok farklı inançtan biri de deizm inancıdır. Deizmi inanç olarak kabul edenler kadar felsefe olarak kabul eden kişiler de vardır. Bir diğer deyişle yaradancılık...

 • Atlantis Uygarlığı | Kayıp Kıta Atlantis Gerçek Mi?

  Atlantis uygarlığı bulunmak istenen kayıp bir efsane gibidir. Platon; Atina’yı fethetmek isterken başarısızlık sonucu bir gecede yok olup batan bir uygarlık olarak görmektedir. Herkül sütunlarının...

 • budizm nedir

  Budizm Nedir? Budizm Öğretilerinin Uygulamaları

  Budizm Batı dillerinde Buda’nın kurmuş olduğu dini inanışın ismi olarak yer almaktadır. Asya bölgesinde bu dini inanışa Buda disiplini (Buda Sasana) adı verilmektedir. Budizm nedir?...

 • ragnarök nedir

  Ragnarök Nedir? Viking Tanrılarının Kıyameti

  Ragnarök kısaca İskandinav mitolojisinin kıyametidir. Daha detaylı bahsetmek gerekirse İskandinav mitolojisi belli bir sıralama ile incelendiğinde komple bir masal olarak ele alınırsa eğer Ragnarok’un hikayesi...

 • dogmatizm nedir

  Dogmatizm Nedir? Dogmatik Düşünürler ve Görüşler

  Dogmatizm kısaca bir fikri sorgulamadan kesin olarak doğru kabul edilmesi olarak açıklanabilir. Yunanca bir kelimedir ve fikir anlamını taşımaktadır. Dogmatizm bir düşünceyi sorgulamayı reddeder ve...

 • Rönesans mimarisi

  Rönesans Nedir? Rönesans Dönemi Tarihi

  Rönesans hakkındaki literatürde bulunan bilgiler tarihe, sosyolojik durumlara, kültür tarihine, sanat ve mimariye kadar birçok alanı kapsamıştır. Bu durum çok büyük bir zenginliği göstermektedir. Rönesans...

 • Fenomenoloji nedir?

  Fenomenoloji Nedir? Fenomenolojik Yaklaşım

  Fenomonoloji, Yunancada görüngü anlamına gelen fenomenon ile akıl, bilgi anlamına gelen logos sözcüklerinin birleşmesi ile oluşan bir terimdir. Bu terimin anlamca karşılığı fenomen üzerine yapılan...

EnglishTurkish