Genel Kültür

Genel kültür hakkındaki yazıların ve makalelerin yer aldığı kategori.

 • budizm nedir

  Budizm Nedir? Budizm Öğretilerinin Uygulamaları

  Budizm Batı dillerinde Buda’nın kurmuş olduğu dini inanışın ismi olarak yer almaktadır. Asya bölgesinde bu dini inanışa Buda disiplini (Buda Sasana) adı verilmektedir. Budizm nedir?...

 • Dokuz Kuyruklu Tilki Mitolojisi

  Dokuz kuyruklu tilki mitolojisi Çin folklorunda, edebiyatında ve mitolojisinde görülür ve hikayeye bağlı olarak iyi ya da kötü olabilirler. Çin kültüründen dokuz kuyruklu tilki motifi...

 • Descartes Varlık Anlayışı Üzerine Görüşler

  Descartes varlık anlayışı (veya a priori), felsefesinin en büyüleyici ve en az anlaşılan yönlerinden biridir. Descartes’in varlık anlayışının büyüsü, Tanrı’nın varlığını basit ama güçlü öncüllerden...

 • Aristoteles Bilgi Anlayışı Nedir

  Aristoteles Bilgi Anlayışı Nedir?

  “Antik” felsefe, genellikle “Modern” felsefeyle (yani Aydınlanma’dan 19. yüzyılın sonlarına kadar olan felsefe) ikincisinin bilmeye, birincisinin varlıkla ilgili olduğu söylenerek karşılaştırılır. Bu, yanıltıcı bir şekilde,...

 • Mezarlıklara servi ağacı

  Mezarlıklara Neden Selvi Ağacı Dikilir?

  Mezarlıkların yakınında neden sık sık selvi ağaçlarının dikildiğini hiç merak ettiniz mi? Şüphesiz onlar güzel ağaçlardır. Ne yazık ki bu yaprak dökmeyen ağaçlar, iki bin...

 • Hümanist Yaklaşım Nedir? Empati & İletişim

  Hümanizm, 15. yy’a gelindiğinde Arapçadan Latinceye yapılan çeviriler gerekli malzemeyi sağlamış ve batı Rönesans denilen bir döneme girmiştir. Rönesans terim olarak yeniden doğuş anlamına gelmektedir....

 • Ütopya nedir?

  Ütopya Nedir? Ütopya Örnekleri ve Açıklamaları

  Ütopya eski Yunanca’dan günümüze kadar gelmeyi başaran bir kelimedir. Sık sık karşımıza çıkan bu ütopyanın ne olduğundan bahsedelim. Ütopya, hayalini kurduğumuz olmasını arzu ve temenni...

 • Orta Asya’daki İlk Türk Devletleri Hangileridir?

  Orta Asya’daki ilk Türk Devletleri Köktürklerin kurulmasıyla başlamıştır. Köktürk devletinden sonra birden fazla Türk Devleti ortaya çıkmıştır. Kısaca bunlar; Köktürkler Kutluklar Uygurlar Kırgızlar Türgeşler Akhunlar...

 • Deizm nedir?

  Deizm Kavramı Nedir? Kimlere Deist Denir?

  Evrendeki birçok farklı inançtan biri de deizm inancıdır. Deizmi inanç olarak kabul edenler kadar felsefe olarak kabul eden kişiler de vardır. Bir diğer deyişle yaradancılık...

EnglishTurkish