Genel Kültür

Genel kültür hakkındaki yazıların ve makalelerin yer aldığı kategori.

 • Materyalizm nedir?

  Materyalizm nedir? | Felsefe Akımının Özellikleri

  Materyalizm nedir? Materyalizm kelime anlamı itibariyle maddecilik alımına gelmektedir. Kelimenin kökeni Latincedir. Varlığı madde olarak tanımlayan materyalizm, gerçekliği somut verilere dayandıran ve somut verilerle savunan...

 • metafizik-felsefe

  Metafizik Nedir? Felsefe ve Metafizik İlişkisi

  Metafizik , felsefenin bir alt dalıdır. Metafiziğin anlamı ise bilimin ötesinde olandır. Bilimin ilgi alanı dışında olan yani deneysel ve gözlemsel bir şekilde çözülemeyen olaylar...

 • Deizm nedir?

  Deizm Kavramı Nedir? Kimlere Deist Denir?

  Evrendeki birçok farklı inançtan biri de deizm inancıdır. Deizmi inanç olarak kabul edenler kadar felsefe olarak kabul eden kişiler de vardır. Bir diğer deyişle yaradancılık...

 • Kozmoloji Nedir?

  Giriş Kozmoloji; en genel manasıyla aynı zamanda cosmos kelimesinin de karşılığı olan düzen anlamına gelmektedir. Kozmoloji bilimi evrende bir düzen olduğu inancına dayanarak, evrenin nasıl...

 • Sandro botticelli hayatı ve eserleri

  Sandro Botticelli Hayatı ve Eserleri

  Rönesans Dönemi’nin en büyük ressamlarından biri olan Sandro Botticelli İtalya’nın Floransa kentinde 1 Mart 1445 senesinde dünyaya gelmiştir. Tarihe bıraktığı iz, yaptığı başyapıt eserler günümüzde...

 • Kızılderililer Hakkında 20 Önemli Bilgi

  Amerika kıtasının gerçek sahipleri Kızılderililer hakkında 20 adet bilgi hazırladık. Kızılderili kimliğinden kopmamış son kişinin ismi Ishi’dir. 1860- 1916 yılları arasında, modern kültürün dışında yaşamıştır. “Yana” kabilesinin...

 • Orta Asya’daki İlk Türk Devletleri Hangileridir?

  Orta Asya’daki ilk Türk Devletleri Köktürklerin kurulmasıyla başlamıştır. Köktürk devletinden sonra birden fazla Türk Devleti ortaya çıkmıştır. Kısaca bunlar; Köktürkler Kutluklar Uygurlar Kırgızlar Türgeşler Akhunlar...

 • Roma yazarı Ovidius

  Roma Döneminin En Ünlü Yazarları Vergilius & Ovidius

  Mitoloji yazarları antik Yunanlılardan sonra Romalılarda da görüldü Roma’da, Kral Augustus döneminde Homeros ve Hesiodos kadar üne sahip iki söylence yazarı bulunmaktaydı. Roma dönemi yazarları...

 • Theseus kimdir?

  Yunan Mitolojisinde Kahraman Theseus Kimdir?

  Theseus Atina’nın en ünlü kahramanı olarak bilinmektedir. Aethra ismindeki bir kadının oğludur. Babası Atina Kralı Aegeus’tur. Ancak bazı söylencelerde babasının Poseidon olduğu veya hem Aegeus’un...

 • Yunan Mitolojisinde Herkül – Herakles ve 12 Görevi Nedir?

  Bilinen en büyük Yunan kahramanlarından biri olan Herakles, Romalılar tarafından Herkül olarak bilinmektedir. Herkül’ün insanların doğasına karşı yenilmez oluşu, kuvvetini ve dayanıklılığını simgelemektedir. Doğanın insanın...

EnglishTurkish