Genel Kültür

Genel kültür hakkındaki yazıların ve makalelerin yer aldığı kategori.

 • Mezarlıklara servi ağacı

  Mezarlıklara Neden Selvi Ağacı Dikilir?

  Mezarlıkların yakınında neden sık sık selvi ağaçlarının dikildiğini hiç merak ettiniz mi? Şüphesiz onlar güzel ağaçlardır. Ne yazık ki bu yaprak dökmeyen ağaçlar, iki bin...

 • Sandro botticelli hayatı ve eserleri

  Sandro Botticelli Hayatı ve Eserleri

  Rönesans Dönemi’nin en büyük ressamlarından biri olan Sandro Botticelli İtalya’nın Floransa kentinde 1 Mart 1445 senesinde dünyaya gelmiştir. Tarihe bıraktığı iz, yaptığı başyapıt eserler günümüzde...

 • Yunan Mitolojisinde Evrenin ve İnsanların Yaratılışı

  Yunan Mitolojisinde Evrenin ve İnsanların Yaratılışı

  Günümüzde halen evrenin nasıl yaratıldığı veya oluştuğu hakkında yeni teoriler ortaya sürülüyor. Tarih öncesi toplumlarda da evrenin, yani onların o zaman tanıdığı dünyanın nasıl yaratıldığıyla...

 • Yunan Mitolojisinde Titanlar | Titanlar Nedir?

  Yunan mitolojisinde titanlar başlangıçtan beri var olarak kabul edilir. Tabiat üstü güçlerin kişiselleştirilmiş hali olup, yeryüzü ve gökyüzünün toplam on iki çocuğundan oluşmaktadır. Titanların altısı...

 • Kozmoloji Nedir?

  Giriş Kozmoloji; en genel manasıyla aynı zamanda cosmos kelimesinin de karşılığı olan düzen anlamına gelmektedir. Kozmoloji bilimi evrende bir düzen olduğu inancına dayanarak, evrenin nasıl...

 • Theseus kimdir?

  Yunan Mitolojisinde Kahraman Theseus Kimdir?

  Theseus Atina’nın en ünlü kahramanı olarak bilinmektedir. Aethra ismindeki bir kadının oğludur. Babası Atina Kralı Aegeus’tur. Ancak bazı söylencelerde babasının Poseidon olduğu veya hem Aegeus’un...

 • Dokuz Kuyruklu Tilki Mitolojisi

  Dokuz kuyruklu tilki mitolojisi Çin folklorunda, edebiyatında ve mitolojisinde görülür ve hikayeye bağlı olarak iyi ya da kötü olabilirler. Çin kültüründen dokuz kuyruklu tilki motifi...

 • Dante Alighieri Kimdir

  Dante Alighieri Kimdir? Hayatı ve Eserleri

  Dante Alighieri İtalya’nın en önemli şairlerinden biri olmuştur. Alighieri soy ismini büyük dedesinin eşinden almıştır. Batı edebiyat dünyasının önemli ustaları arasına giren yazar sadece edebiyat...

 • Ekhidna : Canavarların Annesi

  Ekhidna Yunan mitolojisinde başı ve gövdesi kadın, belden altı ise yılan olan yaratıktır. Khrysaor ve Kallirhoe ‘nin kızı olan Ekhidna, aynı zamanda  Medusa , Poseidon...

 • Orta Asya’daki İlk Türk Devletleri Hangileridir?

  Orta Asya’daki ilk Türk Devletleri Köktürklerin kurulmasıyla başlamıştır. Köktürk devletinden sonra birden fazla Türk Devleti ortaya çıkmıştır. Kısaca bunlar; Köktürkler Kutluklar Uygurlar Kırgızlar Türgeşler Akhunlar...

EnglishTurkish