Hegelcilik Nedir? Hegelcilik Felsefesinin Özellikleri


Hegelcilik Nedir?

Hegelcilik ne demek? Hegelcilik sağ Hegelcilik ve sol Hegelcilik olmak üzere iki farklı gruba ayrılmaktadır. Hegelcilik, Hegel’in öğretisi ile ortaya çıkmıştır. Hegelcilik ve Hegel Okulu ünlü filozof Hegel’in ölümünden sonra ortaya çıkmıştır ve 1848 yılına kadar sürmüştür. İçerisinde çeşitli Hegelci akımları barındıran bir felsefi akım olmaktadır.

Hegelcilik, Hegel’e bağlı olarak oluşturulan ”eytişimsel yöntem” ve ”salt idealizm” inanışlarını benimseyen bir felsefi akımdır. Almanya’da en yaygın felsefe okulu olan Hegelci Okulu 1830-1848 yıllarında işleyen okuldur. Hegel öldükten sonra Hegelci okul farklı türlere ayrılmıştır. Çünkü Hegel’in siyasi ve dini sorunlarda kesin bir tutumu olmadığı için ölümünden sonrada Hegelci Okulu, sağ ve sol Hegelciler olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Aşırı tutucu olan Hristiyanlar sağ Hegelciler olmuş ve bu düşünceyi savunmuşlardır. Hinrich ve Gabler düşünürleri sağ Hegelcilerdir. Sol Hegelcilerin savunucuları ise Bruno Bauer, Ruge, Richter, Marx, Feuerbach ve Strauss gibi ünlü filozoflardır.

Hegelcilik Felsefesinin Özellikleri

Hegel’e göre öncelikle olaylar yaşanmaktadır. Daha sonra olaya ait düşünceler elde edilir. Hegel felsefesine göre, özdeksel yaşam önce gelmektedir. Düşünsel anlamdaki yaşam ise daha sonradan başlar. Bunu açıklamak için Hegel ” Minerva’nın baykuşu ancak karanlık çöktükten sonra uçmaya başlar” deyimini kullanmıştır. Bununla birlikte Hegel felsefi düşüncesini ”Hukuk Felsefesi” adlı eserinde açıklamıştır. Hegel felsefesinde, ”bilinçli insan” Tanrılaşmaktadır. Bu sebeple Hegel ölümüne yakın zamanlarda dinsiz olarak kabul edilmiştir.

hegelcilik nedir
hegelcilik nedir

Hegel felsefesi öznel düşünce fikrine karşı çıkmaktadır. Çünkü Hegel’e göre felsefe idealisttir. Din ve felsefe, gerçek varlık olarak tanımlanmamaktadır. Hegel’e göre, Hristiyanlık ve Tanrı arasında sıkı ilişki bulunmaktadır. Hegel’in temel üçlüsü; Saltık varlık, doğa ve ruhtur. Ruh, Hristiyan üçlemesinde belirtilen kutsal ruhu ifade eder. Saltık varlık ideası, Hristiyan üçlemesindeki Tanrıyı ifade eder. Doğa ideası ise Hristiyan üçlemesindeki İsa’yı ifade eder. Hegel ve Hristiyanlıkta kabul edilen üçlemeler birbirleriyle özdeş olup karşıtlık içindedirler. Hegel felsefesindeki Saltık idea, insandan bağımsız olarak var olmaktadır. Saltık idea aynı zamanda nesneldir.

Hegel felsefesi Kant düşüncesinden esinlenmiş olmakla birlikte Kant’ın düşüncelerine karşıt olarak doğan bir düşünce akımıdır. Kant’a göre, nesnel gerçeklik ve insan aklı birbirinden ayrılmakta iken, Hegel felsefesinde, nesnel gerçeklik ile insan aklı özdeş sayılmaktadır. Hegel felsefesinde, gerçek olan her şey ussal olurken ussal olan her şey de gerçek olmaktadır. Yani Hegel felsefesi, nesnel gerçekliği, ussal saymaktadır. Hegel felsefesinde sonsuzluk Spinoza kaynaklı olmaktadır. Yani sonsuzluk belirlenmemiştir. Hegel felsefesinde sonsuzluk zorunlu bir sonluyu kapsar. Hegel felsefesinin temel varsayımı; her şeyin kendi karşıtını içerdiğidir.

Yeni Hegelcilik Nedir?

Yeni Hegelcilik nedir? 20. yüzyıl içerisinde Hegel düşüncesini tekrar yeniden ele alan ve özellikle düşünsel yöntem açısından yeniden değerlendirilen felsefi akıma yeni Hegelcilik  akımı adı verilmektedir. Almanya’nın yanı sıra İngiltere, Fransa, Hollanda, İtalya, İskandinavya, Rusya ve Amerika’da yaygınlık kazanmıştır. Özellikle Marx ‘in felsefi çalışmaları ve Hegel ‘in ”Tinin görüngübilimi” adlı eseri yeni Hegelcilik düşünce akımında önemli rol oynamışlardır.

Hegel diyalektiği, Marksist diyalektikten ayırt edilmesi gereken özellikleri barındırmaktadır. Hegel diyalektiği içerisinde bir düşüncenin kendi iç yapısında zorunlu bilgiler yer alırken saltık idealizmin doğrulamasına yönelik işlevleri yerine getirmektedir. Hegel diyalektiğinde, diyalektik tamamen olgusallıktan eksik kalamaz. Dolayısıyla, Hegel ‘in diyalektik mantığında evrensel dünya tarihinin temelini oluşturduğunu savunmaktadır. Hegel ‘in diyalektik mantığı ve kendi düşüncesi, Düşünce tarihi içerisinde diyalektik varlığı Haklı çıkarmak ve doğrulamak için çalışır. Ayrıca, evrensel tarih varlığı, düşüncenin olgusal hale dönüşen diyalektiğinden oluşmaktadır.


Arkadaşlarınızla paylaşın!

79
79 noktalar

5 yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

  1. Gerçekten cok bilgilendirici ben beğendim birçok bilgiye burda sahip oldum sizlerde takip edebilirsiniz.

  2. Hegelciliğin ne olduğu açıklayıcı bir şekilde anlatılmış güzel bir yazı olmuş teşekkür ediyorum

EnglishTurkish