Mitolojik Tanrılar

Yunan Mitolojisinde Herkül – Herakles ve 12 Görevi Nedir?

Bilinen en büyük Yunan kahramanlarından biri olan Herakles, Romalılar tarafından Herkül olarak bilinmektedir. Herkül’ün insanların doğasına karşı yenilmez oluşu, kuvvetini ve dayanıklılığını simgelemektedir. Doğanın insanın başına getirdiği afet ve musibetlere karşı insanları hep korumuştur. Hal böyle olunca da dünyaya geldiği ilk andan beri ona kin besleyen Hera’nın odağından kaçamamış ve insafsız kralın emirlerini yerine getirmek zorunda kalmıştır. Kendisine verilen görevler tamamlandığında ise korkunç bir yanlışlık yüzünden yanarak ölümsüzlüğe kavuşmuştur. Herkül, kıvrak zekasıyla bilinen biri olmuş, mitsel bir savaşçıdan ölümsüz bir tanrıya dönüşerek insanların kendisine tapmasını sağlamıştır.

Herkül’ün Dünyaya Gelişi 

Herkül, Zeus ile Perseus’un soyundan gelmiş olan ve güzelliğiyle bilinen Alkmene’nin oğlu olarak bilinmektedir. Hemen her tanrının olduğu gibi Zeus’un da tanrılar ve devler arasında yaklaşan bir savaş için ölümlü bir kahramana ihtiyacı olmuştur. Hal böyle olunca Alkmene’yi Herkül’ü doğurması için seçer ve Alkmene’nin henüz yeni evlendiği eşi Amphitryon’un savaş için saraydan ayrılmasını fırsat bilerek kocasının kılığına girip Alkmene ile beraber olur. Alkmene’nin eşi Amphitryondan da gebe olan Alkmene iki kere doğum sancısı çekmemek için Zeus, çocukların ikiz doğmasını sağlayacaktır. Zeus, dünyaya gelmeden Herkül’ün çok büyük güce sahip olacağını da bilecektir. Alkmene’nin kocası Amphitryon, sabah eve geldiğinde karısıyla beraber olmak ister fakat Alkmene, gece beraber olduğunu düşünerekten isteksiz olduğunu belirtir. Bu durumdan şüphelenen Amphitryon, bir kahine danışır. Bu kahin de Zeus’un Alkmene ile beraber olduğunu öğrenir. Zeus’un Alkmene’yı gebe bıraktığını öğrenince Hera, daha dünyaya gelmemiş olan Herkül’e karşı nefret duyar. Zeus’a da söz verdirir. Perseus soyundan ilk doğan çocuk insanlar üzerinde egmenlik kuracaktır. Mykeneai’ya giden Hera, Perseus’un soyundan gelen Sthenelos’u bulur. Sthenelos’un karısının yedi aylık hamile olduğunu öğrenince çocuğu erken doğurmasını ve Alkmene’nin doğumunun da gecikmesini ister. Yedi aylıkken doğan çocuk Eurystheus’tur. Herkül’den önce doğan Eurystheus Tiryns Kralı olmuştur.

Herkül’ün Çocukluğu

Herkül’ğn haklarını elinden alan Eurysheus, erken doğmasıyla kalmayarak İphikles ile beraber yattığı bir gün çocukları boğması için yılan gönderir. Yılanları gören İphikles, ağlamaya başlar. Fakat Herkül yılanı elleriyle yakalayıp boğar. Hera’nın yaptığı kıskançlıktan çekinen Alkmene, Herkül’ü Thebai’nin dışarısında bir tarlaya bırakır. Bebeği gören Athena, şaşırmış gibi yapıp, çocuğu Hera’ya gösterip emzirmesini ister. Bu esnada Herkül, tanrıçayı öyle bir emer ki, Hera, duyduğu acıyla bebeği yere fırlatır. Göğsünden fışkıran süt, gökyüzüne ulaşarak adına Samanyolu denilen bir yıldız kümesini oluşturur.

Herkül’ün Gençliği ve Görevleri 

Herkül muhteşem bir eğitim alarak kendini fazlasınca geliştirir. Amphitryon, ona araba kullanmayı öğretir, Eurystos ok atmayı, Linos’tan da saz çalmayı öğrenir. Daha sonra da Megara adında bir kralın kızıyla evlenen Herkül’ün üç çocuğu dünyaya gelir. Ne yazıktır ki Hera nefretinden ötürü burada devreye girerek Herkül’ün çocuklarını öldürür. Herkül, kendine geldiğinde suçlarından arınmak için Thespios’un yanına giderek ona sığınır. Herkül, Tryns Kralı Eurystheus tarafından emredilen görevleri yaptığı takdirde onu ölümsüz yapacağını bilir. Hera’nın Herkül’e karşı nefreti bitmek tükenmek bilmese de bu emirler onun işine gelmiştir. İşte, Herkül ve 12 Görevi:

Herkül ve 12 Görevi

1- Nemea Aslanı

Eurystheus tarafından Herkül’e verilen ilk görev Nemea bölgesinde insanları dehşete düşüren aslanı öldürmesi olmaktadır. Nemea Aslanı, mitoloji de geçen diğer yaratıklar, Typhon ile Ekhidna’nın oğlu, Kerberos ve Sfenks’in de kardeşidir. Herkül, aslanla karşılaştığı an oklarının da büyük tahta sapanının da işe yaramadığını anlayacaktır. Herkül, bir süre sonra canavarı köşeye sıkıştırmayı başararak onunla güreşir ve yere yıkmayı başarır. Hayvanı boğarak öldüren Herkül, derisini aslanın pençesiyle yüzüp üzerine giyer. Bu post sayesinde artık Herkül’e ok işlemez olmuştur. Herkül, Yunan resim ve heykellerinde pek çok kez bu ganimeti giyinir.

2- Lerna Ejderi

Herkül’ün ikinci görevi de Hera’nın Argos bölgesinde ki Lerna bataklığına gönderilen dokuz başlı yılanı öldürmekti. Herkül, yaratığı öldürmeye gittiğinde yılanın başını kesse de iki başının tekrar çıktığını görür. Bu da görevin tamamlanamaz hale gelmesine sebep olur. Üstüne üstlük Hydra’ya eşlik eden bir yengeç de Herkül’e ayak bağı olur. Yengeci ezerek öldüren Herkül, yılan Hydra’nın ölümcül zehirle dolu karnına okları batırarak onu öldürür.

3- Kyreneia Geyiği

Herkül’ün ilk görevi başarıyla bitirmesine kıza Eurystheus, Herkül’e çok daha zor görev vererek Kyreneia Geyiğini yakalama görevini verecektir. Herkül, Av Tanrıçası Artemis için kutsal olan bu geyiği öldürecek olursa Artemis’in gazabına uğrayacağını biliyor. Sonunda yorgun düşse dahi geyiği yakalar. Dönerken, Artemis’i gören Herkül durumu anlatır. Tam teslim edecekken ipini koparır ve Artemis’e verdiği sözü tutmuş olur.

4- Erymanthos Yaban Domuzu

Arkadia da bulunan Erymanthos dağında yaşamını devam ettiren etrafındaki köyleri yakıp yıkıp zarar veren yaban domuzunu yakalamakta Herkül’e düşmüştür. Herkül, bu çok tehlikeli domuzu bir süre sonra yakalamayı başarır ve bu görevi de başarıyla tamamlamış olur.

5- Augias’ın Ahırları

Eurystheus tarafından Herkül’e verilen beşinci görev de Kral Augeias’a ait olan ineklerin ve danaların koyulduğu pis ahırı bir günde temizlemekti. Bu ahır yıllarca temizlenmemiş olduğundan ötürü çok pis kokuyordu. Herkül zekasını kullanarak ahırın duvarına iki delik açmış daha sonra da yakınından geçen Alpheus ve Peneios nehirlerinin yatağını değişerek nehir sularının akmasıyla ahırı temizlemiştir.

6- Stymphalos Gölü Kuşları

Stymphalos Gölünde yaşayan kuşları yok etmek de Herkül’ün göreviydi. Bu gölde yaşamını devam ettiren herkes Ares için kutsal sayılırdı. Yaşayan kuşların çelikten gagası, tüyü ve pençeleri vardı. Herkül, göl kenarına ulaştığında kuşlara ne yapacağını düşünürken, bir dağ tepesine çıkarak çıngırağı kullanır. Bu çıngıraktan o kadar yüksek ses çıkarkı tüm kuşlar korkup, çıldırmış bir şekilde havalanarak kaçarlar.

7- Girit Boğası

Tethris Nehrinin olduğu bölgede ekinleri kökünden sökerek meyve bahçelerini çevreleyen yerle bir edip Girit’te dehşet saçan boğayı yakalamakta Herkül’e düşer. Herkül, uzun bir mücadeleden sonra boğayı kollarıyla kavrayarak yakalar.

8- Diomedes’in Atları

Trakya Kralı Diomedes’in Atlarını yakalamak görevi de Herkül’e verilmiştir. Diomedes, Kısrakları demir bir zincirle, tunçtan yapılmış yemliklere bağlayıp, konuklarını da atlara yem ederdi. Herkül, bu görevi Kral Diomedes’i öldürüp, cesedini atların olduğu yere atarak bu görevi de başarı içerisinde tamamlar.

9- Amazonlar Kraliçesi Hippolyta’nın Kemeri

Eurystheus’un kızı Admete’nin üzerine Amazonların Kraliçesi Hippolyta’nın kullandığı kemeri ele geçirmekte Herkül’ün göreviydi. Herkül ve arkadaşları bu görevi yerine getirmek için gemiyle yola çıkarak Amazonların limanına varırlar. Çok geçmeden de Herkül’ü gören Hippolyte, genç adamın kaslarına hayran kalarak ona duyduğu aşkın simgesi olarak kemeri çıkarıp ona verir.

10- Geryon’un Sürgünleri

Erytheia’da krallık yapmaya çalışan Geryon’un Sığırlarını hiç bir karşılık ödemeden Eurystheus’a getirmek Herkül’ün görevidir. Geryon, üç başlı, altı elli ve belinde üç gövdeyle dünyaya gelen bu canavarı Herkül, sağ göğsüne attığı okla ele geçirerek Eurystheus’a getirmiştir.

11- Hesperidlerin Altın Elmaları

Sekiz yıl gibi bir sürede on görevini tamamlayan Herküle verilen on birinci görevde Hera’nın kutsal bahçesinde yer alan altın elma ağacından bir meyve getirmekti. Bu bahçe Atlas dağında bulunurdu. Herkül, yolculuğu esnasında karşısına Deniz Tanrısı Nereus çıkar. Nereus da ona akıl vererek Herkül’e elmaları kendi eliyle toplamamasını ve Atlas’a toplatmasını söyler. Herkül bahçeye ulaşmadan Atlas’ın yanına gider. Atlas’a elma toplamasını söyler. Herkül’e yardım eden Atlas, elmaları ona verir.

12- Kerberos’un Ölüler Ülkesinden Kaçırılması

Herkül’e verilen en son görev en zoruydu. Tartaros’ta üç başlı köpek olan Kerberos çıkarılıp yeryüzüne getirilecekti. Herkül, Lakonia sınırları içerisinde bulunan Tainarum’dan Tartaros’a geçer. Hades’ten Kerberos’u istese de Hades onunla alay eder. Herkül, Kerberos’un yanına giderek boynuna sarılır. Kerberos Herkül’e karşı saldırıya geçse de Herkül üzerinde bulunan aslan postu sayesinde bu saldırıdan kurtulur ve boğazını sıkmaya devam eder. En sonunda Kerberos dayanamayarak pes eder. Kerberos’u yanına alan Herkül onu yanına alarak Eurystheus’a teslim edip tüm görevlerini tamamlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: Mireler (Moirai veya Fates) | Yunan Mitolojisinde Kader

Herakles Kimdir? Herakles’in 12 Görevi

Herakles yunan tarihinin en büyük kahramanları arasında yer alır ve Romalılar Hercules (Herkül) olarak bilir. Herakles kuvvetin, dayanıklılığın ve en önemlisi insanın doğa anaya karşı yenilmez olduğunun adeta simgesidir. Herakles doğanın insanların karşına çıkardığı afetlerden ve belalardan insanları koruma altına almıştır. Tanrı vergisi olan kuvvetinden gücünden pek hoşnut olmayan Herakles, lider bir kahraman olayı da kendisi istememiştir. Doğduğu andan itibaren ona kin besleyen Hera’nın gözünden kaçamamış ve zalim bir kralın emirlerini (on iki emir) eksiksiz olarak yerine getirmek zorunda kalmıştır. Kendisine verilen görevleri eksiksiz olarak yerine getirdiğinde ise büyük bir yanlışlık sonucu yanmış ve bedeninden ayrılıp ölümsüzlüğe ulaşmıştır. Doğa üstü bir güce sahip olmasının yanı sıra Herakles’in en büyük özelliğinin başında kıvrak ve keskin zekası gelmiştir. Mitolojik bir savaşçıyken ölümsüz olan bir tanrıya dönüşmüş ve kendisine tapılmaya başlanılmıştır.

Herakles’in Doğumu

Herakles savaşçı Perseus ve Zeus’un soyundan gelen aynı zamanda güzelliği ile de nam salmış Alkmene’nin oğludur. Tarılar ve devlerin karşılıklı yer alacağı savaş için Zeus’un bir ölümlü olan kahramana ihtiyacı vardı. Alkmene Thebai Sarayı’nda yaşamaktaydı. Zeus Herakles’i dünyaya getirmesi için henüz yeni evli olan Alkmene’yi seçmişti. Kocası Amphitryon’un savaşa gitmek için saraydan ayrılmasını fırsat bilen Zeus kocasının kılığına bürünerek Alkmene ile beraber olmuştur. Aslında Alkmene kocasından hamileydi bu dönemde, Zeus Alkmene’nin ikinci bir sancı çekip acı çekmesini istemediği için ikiz olarak dünyaya gelmelerini sağlamıştır. Zeus Perseus’un soyundan gelen bu çocuğun çok büyük bir güce sahip olacağını biliyordu. Kocası eve döndüğünde Alkmene ile birlikte olmak ister, ancak daha akşam birlikte olduğunu düşünen Alkmene hoşnut olmaz bu durumdan ve oldukça soğuk davranır. Eşinin bu tavrına anlam veremeyen Perseus durumu öğrenmek için bir kahine gider ve ona danışır. Kahinden eşinin Zeus ile birlikte olduğunu ve gebe kaldığını öğrenir. Zeus’un eşi Hera , kocasının Alkmene’yi hamile bırakması karşısında kıskançlık krizlerine girer. Doğacak olan Herakles’e büyük bir kin ve öfke beslemeye başlar. Perseus’un soyundan dünyaya gelecek olan ilk çocuk büyük bir güce sahip olacak ve insanlar üzerinde büyük bir hakimiyet kuracaktır. Hera bu durumu bildiği için Mykeneai’ye giderek Perseus’un soyundan gelen Sthenelos’un yedi aylık hamile eşini doğurtması için ebe tanrıça olan Eileithyia’ya doğumu yaptırmasını ve Alkmene’nin doğumunun da geciktirmesini ister. Yedi aylık olarak dünyaya gelen o çocuk Eurystheus’tur. Herakles’ten erken olarak dünyaya gelen Eurystheus böylelikle Tiryins Kralı olmuştur.

Herakles ve Hera

Hera, Eurystheus’u erken dünyaya getirtmekle Herakles’in elinden tüm haklarını almış ve ayrıca bununla da kalmayarak Herakles ve ikiz kardeşi İphikles 8 aylık beşiklerinde uyurken iki kocaman yılanı beşiklerini göndermiş. Durumu fark eden İphikles hemen ağlamaya başlamış. Herakles kardeşinin ağlama sesine uyanarak yılanları eliyle yakalar ve her ikisini de oracıkta elleriyle boğarak öldürür. Hera’nın kıskançlığından oldukça korkan Alkmene oğlu Herakles’i Thebai’nin dışına doğru götürür ve orda boş bir tarlaya bırakır. Bu esnada Zeus Athena’yı Hera ile yürüyüşe çıkması için göndermiştir. Bebeği tarlada gören Athena hiç haberi yokmuş gibi davranıp şaşırarak bebeği Hera’ya gösterir. Ve ondan memelerinde süt olduğu için bebeği emzirmesini ister. Hera vakit kaybetmeden çocuğu kucağına alıp emzirmeye başlar. Herakles Hera’nın memesini öyle kuvvetli emer ki Hera yaşadığı acıdan dolayı bir anda bebeği kucağından atar. Tam bu esnada göğsünden akıp fışkıran süt göğe doğru giderek Samanyolu adı verilen yıldız takım kümesini oluşturur. Bazı hikayelerde ise çok daha başka anlatılır bu durum. Zeus’un habercisi olarak görev yapan Hermes’in Herakles’i alıp Olympos’a getirdiğini ve Zeus’un kendisinin Hera uyurken göğsünden emzirdiğini bu esnada Hera’nın uyanıp çocuğu itmesiyle Herakles’in ağzında ki sütün göğe doğru fışkırıp Samanyolu’nu oluşturduğu yazılır.

Herakles’in On İki Görevi

Çok iyi ve donanımlı bir eğitim alan Herakles, kendini oldukça geliştirmiştir. Araba sürmeyi Amphitryon’dan, şahane ok atmayı Eurystos’tan, ve saz çalmayı da Linos’dan öğrenmiştir. İlerleyen zaman içerisinde bir kralın kızı ile evlenip üç çocuğu olmuştur. Hera’nın Herakles’e duyduğu kin ve öfke hiç bitmemiştir. Çünkü Herakles’in cinnet geçirmesini sağlayıp üç çocuğunu da öldürtmüştür. Herakles sakinleşip kendine geldiğinde vicdan azabından dolayı suçlarından arınmaya çalışıp Thespios’un yanına gidip ona sığınır. Hera kahin Pythia’nın aracılığı ile Herakles’e Eurystos’un hizmetine girmesini, ve onun verdiği tüm emirleri yerine getirmesini ister. Zeus Hera’nın duyduğu nefreti bildiği için ve de Herakles’in oldukça ünlü biri olacağını bildiğinden Herakles’e Eurystos’un emrine girerse eğer onu ölümsüz yapacağını söyler. Ve Herakles bu teklifi kabul edip, kahramanlığı ortaya koyduğu emirler ortaya çıkmaya başlar.

1)Nemea Aslanı

Herakles’e verilen ilk görev Nemea bölgesinde yer alan aslanın öldürülmesi olur. Nemea aslanı Yunan mitolojisinde geçen diğer yaratıkların oğludur. Herakles aslan ile karşı karşıya geldiğinde oklarının bir işe yaramadığını farkeder. Nemea aslanı derisinin delinmez olduğuna inanılan farklı bir yaratıktır. Herakles canavar ile güreşerek onu köşeye sıkıştırmayı başarır. Nemea aslanını boğarak öldürür Herakles. Aslanın derisini yüzerek üstüne giyer ve bu sayede derisi ok işlemez hale gelir.

2)Lerna Ejderi

Hera’nın Lerna bataklığına bıraktırdığı dokuz başlıklı yılanı öldürmek Herakles’in ikinci göreviydi. Yılanı öldürmeye gittiğinde bir başını keser ve kestiği yerden 2 baş daha çıktığını görür. Bunun yanısıra dev bir yengeçte Herakles’in görevini yerine getirmesine engel olur. Yengeci ayağıyla ezerek öldüren Herakles, yılanı öldürmek için ise yeğeni İolaus’tan yardım alır. Yanan meşale yardımı kesilen başları dağlayarak yeni kafa çıkmasını engel olur. Görevini böylelikle tamamlayan Herakles kesik başı da kayanın altına gömer.

3)Kyreneia Geyiği

İlk iki görevini başarı ile bitirmesine sinirlenen Eurystheus çok daha zorlu bir görev verir. Av tanrıçası olan Artemis için kutsal olan Kyreneia Geyiğini öldürürse eğer Artemis’in öfkesini üzerine çekeceğini bildiğinden herhangi bir zarar vermemek için bir yıl boyunca kovalar. Geyik yorgun düşünce de sonunda yakalayabilir. Dönüş yolunda Artemiz ile karşı karşıya kalan Herakles ondan merhamet diler ve geyiği sağ salim geri bırakacağını söyler. Eurystheus’a geyiği tam verecekken ipini bırakan Herakles hem görevini yerini getirmiş hem de Artemis’e verdiği sözün yerine getirmiş oldu.

4)Erymanthos Yaban Domuzu

Erymanthos dağında yaşayan ve etrafta yaşayan köylüleri yakıp yıkarak büyük zararlar veren yabani domuzu canlı olarak ele geçirmek 4. Görevidir. Keskin dişlere sahip olan domuz boyuna göre küçük olan bacaklarına rağmen çok hızlı koşmasına rağmen karların üzerine çekilerek yorulmasını sağladı Herakles. Yorulunca da kısa sürede yakalamayı başardı.

5)Augias’ın Ahırları

Herakles’in beşinci görevi krala ait olan pis ahırları günde bir defaya mahsus olmak üzere temizlemekti. Koyunların ve sığırların konulduğu ahır yıllarca temizlenmediği için içerisinde ölümcül bir zehir yayılmaya başlamıştı. Herakles yine yeğeni İolaos’ın yardımı ile duvara iki delik açar ve yakınlarda geçen nehirlerin yataklarını değiştirip hiç yorulmadan ahırı temizlemiş olur. Böylelikle bir görev daha başarı ile tamamlanmış olur.

6)Stymphalos Gölü’nün Kuşları

Göldeki kuşları yok etmek Herakles’in yeni göreviydi. Gölde yaşayan kuşların gagaları, pençeleri ve tüyleri çeliktendi. Ares için bu kuşlar kutsanmıştı. Kuşlar gölün etrafında üreyerek çoğalırlar çelik tüylerini insanların üzerine atarak öldürürlerdi. Dışkıları da zehirli olduğu için ekinleri çürütürdü. Herakles gölün etrafına ulaştığında çok sayıda kuş görür, ne yapacağını bir süre bilemeyen Herakles Athena’nın yardımı ile yüksek bir yere çıkar ve bir çıngırak yardımı ile çok kuvvetli bir ses çıkarır. Bütün kuşlar korkudan sağa sola kaçmaya başlarlar. Kaçan kuşların çoğunu Herakles oku ile vurur öldürür ve bir görevin daha sonuna gelir.

7)Girit Boğası

Ekinleri kökünden söken, meyve bahçelerinin etrafında yer alan tüm duvarları yıkan, Girit’e adeta dehşeti yaşatan boğayı yakalamak Herakles’in yeni görevidir. Herakles boğayı uzunca süre yorup, yorduktan sonra elleri ile yakalamıştır. Eurystheus’a boğayı götürdüğünde Eurystheus boğayı Hera için kurban etmek ister. Ancak Hera bunun Herakles için büyük bir ün getireceğini düşünür boğayı kurban ettirmez ve serbest bıraktırır.

8)Diomedes’in Atları

Diomedes’e ait olan ve yabani olan dört atı yakalamak yeni görevdir. Kral atları tunçtan yapılmış olan yemliklere bağlar ve masum olan insanları atlarına yem ederdi. Herakles bu görevde kendisine sırılsıklam aşık olan erkek sevgililerinden destek ister. Önce Diomedes’in seyislerini etkisiz hale getirir. Atları yakalar ve denize doğru yürüterek Abderos’a emanet eder. Geriye dönüp kralla savaşan Herakles kralı öldürür ve atlara yem eder.

9)Amazonlar Kraliçesi Hippolyta’nın Sihirli Kemeri

Eurystheus’un kızının isteği üzerine normalde Amazonlar kraliçesi Hippolyta’ya ait olan ve onun kullandığı kemeri ele geçirmek dokuzuncu görevidir Herakles’in. Herakles arkadaşları ile birlikte görevi tamamlamak için deniz yolculuğuna çıkarlar ve Amazon limanına giderler. Çok geçmeden Herakles’i ziyarete giden Hippolyta kaslarını çok beğendiği için kemeri Herakles’e hediye eder. Amazon kılığına bürünen Hera limanda olan yabancıların Hippolyta’yı kaçıracaklarını etrafa yayması üzerine Amazon halkı geminin etrafını sarar. Bu durumu gören Herakles Hippolyta’nın kendisine ihanet ettiğini düşünür ve onu orada öldürür.

10)Geryon’un Sürüleri

Herakles’in onuncu görevi Eurystheus da hükümdarlık ilan eden Geryon’un ünlü sığırlarını karşılığında bir şey vermeden Eurystheus’a getirmektir. Geryon’un üç başı, altı eli ve belinde toplanan üç gövde ile doğmuştur. Geryon’un hayvanları çift başı olan köpeği tarafından otlatılıyordu. İlk önce Herakles Geryon’un çift başlı olan köpeğini sopa ile öldürdü. Daha sonrasında ise karşısında Geryon’u görür. Geryon’un saldırmasına rağmen hareketsiz kalan Herakles attığı iç ok ile Geryon’u da öldürür. Hera Geryona’a yardım etmek için geldiği sırada Herakles’in attığı ok ile yaralanarak kaçar. Ve böylece bir görev daha başarı ile tamamlanır.

11)Hesperidlerin Altın Elmaları

Herakles’in on birinci görevi Hera’nın bahçesinde bulunan altın ağacından bir meyvenin getirilmesiydi. Hera’nın Bahçesi Atlas Dağı’nın oradaydı ve buraya binlerce at gelir dinlenirdi. Atlas’ın kızlarının bahçeye girip elma çalmaları yüzünden Hera ağaçları koruması için Ladon canavarını görevlendirir. Herakles yolda karşılaştığı Nereus’tan elmaları kendi eli ile toplamaması ve atlastan yardım alması gerektiği bilgisini alır. Herakles bahçeye ulaşınca atlasın yanına gider ve Eurystheus’a götürmek için elmaları kendi adına toplamasını ister. Elmaları toplayan atlastan alan Herakles Eurystheus’a götürmek için yola çıkar.

12)Kerberos’un Ölüler Ülkesinden Kaçırılması

Herakles’e verilen son görev oldukça zorluydu. Tartaros’ta olan üç başı olan köpeği yeryüzüne çıkarması istenir. Herakles Tartaros’a iner ve Hades’ten Kerberos’u vermesini ister. Hades’te ona eğer ok ve sopa kullanmadan onu yenersen Kerberos senindir der. Kapıya zincirlenmiş olan Kerberos’un yanına giden Herakles hemen onun boynuna yapışır ve sıkıca sıkmaya başlar. Dikenlerle kaplı olan kuyruğu ile Herakles’e saldıran Kerberos , Herakles’in üzerinde ki aslan derisinden dolayı ona zarar veremez. Kerberos pes edene kadar ona saldırmaya ve boğazını sıkmaya devam eden Herakles en sonunda amacına ulaşır. Yanına Kerberos’u da alarak Eurystheus’a doğru yola koyulur.

Herakles’in Ölümü

Kendisine verilen tüm görevleri eksiksiz olarak yerine getiren Herakles, o aralıkta otuz üç yaşında olan eşi Megara’yı kendisine iyi gelmediği düşüncesi ile yeğeni İolaos ile biraraya getirip evlendirir. Kendisi için ise talih ve şans getirmesi için daha genç bir eş aramaya başlar. Herakles kral kızı olan Deianeria ile bir araya gelerek evlenir. Deianeria ile birlikte Evenos nehrine ulaşırlar orada tanrılar aracılığı ile nehrin kayıkçısı olduğunu iddia eden Nessos ile tesadüf eseri karşılaşırlar. Deianeria karşı kıyıya ulaşırken Herakles de yüzerek karşı kıyıya ulaşmaya çalışır. En başında anlaşılmasına rağmen Herakles’in sopasını ve yayını karşı tarafa attığını gören Nessos verdiği sözden vazgeçer ve Deianeria’yı bıraktığı yere geri dönüp ona sahip olmaya çalışır. Eşinin yardımına koşmak için yayını alıp Nessos’a doğru oku atan Herakles onu tam göğsünden vurmayı başarır. Nessos son anlarında Deianeria’ya Herakles’in onu hiç aldatmaması için bir aşk iksirinden bahseder. Ve bu karışımı Herakles’in yakasına sürdüğü takdirde aldatılmaktan hiç korkmaması gerektiğini söyler. Deianeria Herakles’in kendisini sürekli aldatmasından bıktığı bir anda bu iksiri kullanmaya karar verir Herakles’in tuniğinin yakasına bu özel olarak hazırlanmış olan iksiri sürer. Herakles tuniği giydiği anda içinde ki zehir derisiyle etkileşim haline geçip Herakles’in derisini yakmaya başlar. Herakles o an duyduğu acı ile tuniği üzerinden çekip atar ve tabi onunla birlikte tuniğe yapışmış olan derisini de çeker atar. Herakles acısını sadece ölümün durdurabileceğini anlar ve cenaze için hazırlanan odunların üzerine kendine bırakır. Gökyüzünde bir yıldırım odunlara çarparak Herakles’in bedenini sarar. Ve onu Olympos Dağı’na götürür. Sözünü tutan Zeus Herakles’i ölümsüzlüğe ulaştırmıştır.

Bir önceki yazımız olan Evrim Teorisinin Çöküşü başlıklı makalemizde Evrim Teorisi, Evrim Teorisinin Çöküşü ve İslam'a Göre Evrim Teorisi hakkında bilgiler verilmektedir.

BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.