Mitolojik Tanrılar

Hristiyanlığı Benimseyen Türk Devletleri


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/termalkaplicalar/mitolojiktanrilar.com/wp-content/plugins/onceki-yazi-linki/onceki_yazi_linki.php on line 56

NoHristiyanlığı Benimseyen Türk Devletleri

İçindekiler

Hristiyanlığı benimseyen Türk devletleri bilinen kadarı ile aşağıdaki gibidir;

  • Avarlar
  • Karamanoğulları Devleti
  • Yakutlar
  • Gagauzlar
  • Kıpçaklar
  • Hazarlar
  • Hakaslar
  • Çuvaşlar
  • Urumlar

Hristiyanlığı kabul eden Türk Devletleri

Avarlar

Avar Devleti, 562-823 yılları arasında bugünkü Slovakya, Hırvatistan, Slovenya, Romanya ve Sırbistan topraklarında hüküm sürmüş Türk devletlerinden biridir. Avar Devleti, Avar Kağanı 1. Bayan tarafından kurulmuştur. Avar devletinin büyük çoğunluğu Hristiyanlığı benimserken diğer kısmı ise gök tanrıcılığa inanmıştır.

Karamanoğulları Devleti

Karaman merkezli, Hristiyanlığı kabul eden Türk devleti, Türkiye Selçuklu Devleti’nin ardından kurulan bir beyliktir. Karamanoğulları kurucusu Mehmet Bey, Türkçeyi beyliğin sınırları içerisinde tek resmi dil olarak belirlemiştir. Bu yönüyle Türkçeyi resmi dil şeklinde kullanan ilk beylik olarak tarihe geçmiştir. Çok güçlü bir beylik olduğu için ilk başlarda Osmanlı Beyliği uzak durmuş, iyice güçlendikten sonra Karamanoğullarını kendilerine bağlamıştır. Karamanoğulları beyliği en fazla Hristiyan nüfusa sahip beyliktir. Beyliğin dağılmasından sonra halkın büyük çoğunluğu Anadolu ve Yunanistan’da yaşamlarını devam ettirmiştir.

Yakutlar

Türk boyu, Sibirya’nın kuzeydoğusunda yer alan Yakutların, Kurıkanlar ve Tunguzların karışımından ortaya çıktığı tahmin edilmektedir. Kurıkanlar, Çin sarayına hediyeler gönderip, Göktürk Devleti’ni kuran İlteriş’e karşı çıkmışlardır. Moğol istilaları yüzünden Yakutlar, yurtlarını terk ederek Selenga ırmakları ile Angara, Lena ırmaklarının arasında bir bölgeye göçmüşlerdir. Yakutların büyük çoğunluğu Hristiyanlığa ve şamanlığa inanmaktadır.

Gagauzlar

Gagauzeli Özerk Devleti olarak Ukrayna, Yunanistan, Romanya ve kuzeydoğu Bulgaristan’da yaşayan ve büyük bir çoğunluğu Ortodoks olan Hristiyanlığı kabul eden Türk devletleri arasında yer alır. Büyük bir çoğunluğu Ortodoks’a bağlı fakat ortodoksluğu kabul etmeyen kesim, Katolik, Evanjelistlerden oluşmaktadır.

Kıpçaklar

Eski Türk halklarından olan Kıpçaklar, Kıpçak dillerine kaynaklık etmiştir. Eski çağlardan beri bilinen adları dışında yedi isim tespit edilmiştir. Yerli olan üç isim Kıpçak, Kuman, Kun’dur. Yabancı olan dört isim ise Polovets, Palladi, Valwen ve Xarteşk’ndir. Kıpçaklar din olarak paganlık ve animizmi kabul etmişlerdir. Diğer göçebe halkları gibi inanış biçimleri benzerlik göstermektedir. Kam adıyla anılan şamanlara ait özel bir yerleri bulunmaktadır. Burada şamanlar hekimlik ve falcılıkla uğraşmaktadırlar. Kıpçaklarda Hristiyanlık oldukça yaygın gözükmektedir.

Hazarlar

Hristiyanlığı kabul eden Türk devleti olan Hazarlar, İdil kıyıları ve Kırım yarımadasında imparatorluk kurmuşlardır. Farklı kaynaklara göre Hazar ülkesinde yaşayan topluluğun bir kısmının Uygur, Ön Bulgar, Peçenek gibi Türk Boyları olduğunu söylemektedir. Hazarlar 8. yüzyılda Museviliğe inanmaya başlamışlardır.

Hakaslar

Güney Sibirya’da ve Sayan dağlarının kuzeybatısında yer alan bozkırlarda yaşayan ve dilleri Türkçe olan bir ulustur. Kırgızların kolu olduğunu ortaya koyan iki bin yıllık tarihleri olmasıdır. Hakas ismiyle anılmasının sebebi Rus istilasından sonra yaşanan sürecin etkisinden kaynaklanmaktadır. Artık Kırgızların kolu olmaktan çıkmış ve Hakas isimleriyle kendilerine özgü olmuştur. Hakaslar Türk dini benimserken, Hristiyanlığı benimseyen halkı dışlamışlardır. Bu halkı göçe zorlamışlardır. Zamanla Rusya’nın uyguladığı sömürge sonrası, Hristiyanlığı özendirme politikalarıyla Hristiyanlaşma faaliyetleri başlamıştır. Hakaslar, Hristiyanlığı kabul eden Türk devleti arasında yerlerini almıştır.

Çuvaşlar

Çuvaşlar, Rusya Federasyonu’na bağlı olarak Orta İdil bölgesinde yaşamaktadır. Nüfusunun büyük bir kısmını Çuvaşlar oluşturmaktadır. Çuvaşlar daha önceki dönemde yaşayan devletin dini olan İslamiyet’i benimsemişlerdir. İslamiyet’i benimsemeyenler ise Çuvaşlar olarak kalmıştır. Çuvaşların Hristiyanlaştırılması 16. yüzyılda başlamıştır. Ruslar, Kazan’ın işgalinden sonra burayı Hristiyanlığın merkezi yapmıştır. Yapılan baskılar sonucunda Çuvaşlar, Hristiyanlığı kabul etmek zorunda kalmışlardır.

Urumlar

Urum Türkleri, Türkçe konuşan Abhazya Özerk Cumhuriyetinde yaşayan topluluklardır. Bugün büyük çoğunluğu Ukrayna’da yaşayan insanların, Kırım Türkleriyle beraber Özbekistan’a sürülmesiyle hem Türkçe hem Rumca konuştukları bilinmektedir. II. Katerina döneminde Ukrayna’ya göç ettirilen ve sonralarında ise kendi istekleriyle Azak Denizi kıyılarına yerleşen isimleri “Greko-Tatar” olarak geçen, Urumlar ve Rumeyler olarak ikiye ayrılır. Urumlar Ortodoksluğu kabul ederken, Rumeylerin ise Helen ve Roma asıllı olduğu bilinmektedir.

Bir önceki yazımız olan Babil Mitolojisi Tanrıları ve Tanrıçaları İsimleri, Görevleri başlıklı makalemizde anadolu tanrıları, asur babil mitolojisi ve babil dinleri hakkında bilgiler verilmektedir.

BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.