Hümanist Yaklaşım Nedir? Empati & İletişim


Hümanizm, 15. yy’a gelindiğinde Arapçadan Latinceye yapılan çeviriler gerekli malzemeyi sağlamış ve batı Rönesans denilen bir döneme girmiştir. Rönesans terim olarak yeniden doğuş anlamına gelmektedir. Tarihte bu; öğrenimin sanatın ve edebiyatın yeniden canlanmasını belirtmek amacıyla orta çağ ile modern çağı ayıran bir döneme verilen addır. Hümanizm ise bu çağın en belirgin özelliğidir. Sözlük anlamıyla hümanizm: insancılık, insanları sevme öyküsüdür. Rönesans düşüncesinin üzerinde durduğu ilk sorun insan sorunudur İnsanı arayan, insanın özüyle bu dünyadaki yerinin ne olduğunu araştıran çalışmaya Rönesans ve sonrasında hümanizm adı verilmiştir. Hümanizm geniş anlamıyla, modern insanın yeni hayat anlayışı ve duygusunu dile getiren bir akımdır.

Rönesans’ın ilk belirtisi olan hümanizm, ilk olarak İtalya’da gelişmiştir. Rönesans’ta canlanmaya başlayan hümanizm akımı, insanın yeti ve işlevlerine önem vermektedir. Hümanizm bugünkü kullanılışı ile tek anlamlı bir kelime değildir. Sık sık geniş kültür anlamıyla kullanılmaktadır. Ayrıca sevgi ve saygıyı temel alan bir hayat felsefesidir. Hümanistik Yaklaşım özellikleri: empati, koşulsuz kabul, saydamlık ve iletişimden oluşmaktadır.

Empati

Empati 3 adımdan oluşmaktadır. Bunlardan ilki kendini karşıdakinin yerine koymaktır. İkinci adım onun duygularını gerçekçi bir şekilde anla ve son adım ise ona bunu hissettir olacaktır. Empati aslında karşı taraftaki kişinin yerine geçip, onun gözünden durumu değerlendirip, onun duygularını anlama işidir. Bu 3 adımdan herhangi biri eksik olursa empatiden söz etmek olanaksızdır. Empati, objektiflik gerekmektedir. Doğal olarak karşıdaki kişi çok seviliyorsa veya nefret ediliyorsa objektif olarak değerlendirme kolay olmayan hal alır ve bu olumsuz bir anlam ortaya çıkarır.

İnsancıl Yaklaşım Kuramı; seni anlıyorum türündeki cümleler ile çok iyi pekiştirilir. Empatide herhangi bir suçlama, yargılama, eleştirme, gibi davranışlar yoktur. Empati sadece duygu işidir. Karşı taraftakinin duygularını doğru anlamak ve bunu ona hissettirmektir. Empati çift yönlü bir durumdur. İletişim kurulurken genelde problemi dinleyen kişinin empati kurması gerekir. Ama bazı durumlarda problemi olan kişinin de empati kurması gerekmektedir. Değerlendirmeler yapılırken tek boyutlu düşünülmemelidir.

Koşulsuz Kabul

Hümanisttik Yaklaşım nedir? Denildiğinde bireylerin tüm davranışlarına rağmen onların özünü kabul etmektir cevabı verilebilir. Hümanistler, insan doğuştan iyi biri olarak dünyaya gelir ve aslında kötü bir şey yapmak istemez düşüncesini benimsemiştir. Hümanistler insanın özünü iyi olarak düşünmektedirler. Ayrıca koşulsuz kabul her şeye rağmen sevebilmektir.

Saydamlık

Saydamlık: şeffaf, dürüst, içten ve hissettiklerini karşı tarafa olduğu gibi aktarmaktır. Fakat saydam olmakla patavatsız olmak arasında ince bir çizgi vardır. Saydam olunduğu zaman karşı tarafı incitecek bir dil kullanılmamalıdır. Hümanistik Yaklaşım özellikleri arasında saydam olmanın önemli bir yeri vardır.  Bunun için saydam olunduğu zaman kullanılacak dile özellikle dikkat etmek gerekmektedir. Her dürüst ifade saydam değildir.

İletişim

İletişim karşılıklı yapılan bir olgudur. İletişim: iletişim engeli içermeyenler ve iletişim engeli içerenler olmak üzere ikiye ayrılır. Eğer kişi düzgün bir dil kullanarak kendini karşı tarafa ifade ediyorsa buna ‘ben dili’ denmektedir. Ama bu karşı tarafı kıracak bir şekilde yapılıyorsa ona da ‘sen dili’ denmektedir. Ben dili ve sen dili kişinin duygularını karşıya aktarma dilidir. İletişim kurulduğu zaman karşıdakine ne veriliyorsa o alınmaktadır. Bu anda karşıdakini suçlayacak ve baskı altına alacak yaklaşımlarda bulunmamalıdır. Konuşma sırasında karşı tarafın öz saygısını zedeleyecek cümleler iletişime zarar vermektedir. Diyalog sırasında pasif dinleme yapıldığı zaman iletişimi engelleyen bir durum ortaya çıkacaktır. Dinliyormuş gibi yapmak, hümanistik yaklaşım özellikleri arasında kabul edilemeyecek bir hatadır. İletişim engeli içermeyen grupta sadece duygular vardır ve bu karşı tarafa herhangi bir suçlama, yargılama yapılmadan yansıtılmaktadır.


Arkadaşlarınızla paylaşın!

72
72 noktalar

0 yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

EnglishTurkish