Mitolojik Tanrılar

Kenanlılar Kimdir? Antik Kenanlılar Tarihi

Kenanlılar Kenan diyarında yaşayan ve çeşitli kavimlerden oluşan topluluklardır. Kutsal Kitap’ta bu bölge için, babasının cinsel organını gördüğü için lanetlenen Nuh’un oğlu Ham’ın ismi verilmiştir. Kenan ülkesi günümüzde Lübnan kıyılarında bulunan Sami halkının toprakları olan Fenike ile eş anlamlı olarak da kullanılmıştır.

Kenanlılar Kimdir?

İçindekiler

Kenanlılar birden fazla halka mensup kabilelerin aynı bölgede yaşamasıyla ortaya çıkmışlardır. Bu kabileler içerisinde en bilinenleri Edomlular, Medyenler, Moablar ve Yebusiler olmuştur. O dönem yarı göçebe sığır çobanlığı yapan İbraniler de Kenan ülkesine gelmiş ve bu kabileler ile savaşmıştır. İbraniler daha sonra önceden Kenan ülkesinde yaşayan haklarla karışmışlardır.

Kenanlılar kimdir?

Kenanlılar kimdir?

İbraniler kenan kültürünün bir kısmını benimsemişlerdir. Bazılarına Kenanların dini inancı uygun gelmiştir. Bu nedenle sonradan Yahudiliğim temeli olacak olan Yahveh dinini kabul etmişlerdir. Araştırmacılara göre bu dini Medyenlerden öğrenmişlerdir.

Son olarak İbraniler ve İsraillileri birleştiren önemli olay Kenanlılara ve Sami ırkından olmayan Filistinlilere (Golyat Halkı) karşı verdikleri savaştır. Böylece kendilerine toprak edinip sonrasında Yahudilik inancına yönelmişlerdir.

Kenanlılar Ne Demek?

Kenan Devleti halkı birleşik bir inanca sahip değildiler. Topluluk içerisinde herkes kendi inancına inanmaktaydı ve toplulukların birbirlerinden farklı tanrıları bulunuyordu. Kenanlılar ifadesi o dönem Kenan topraklarında yaşayan tüm toplulukların ortak ismi olarak kullanılmıştır.

O dönem bu topraklarda yaşayan Fenikeliler, Kenanlılar olarak anılabilirken, her Kenanlı Fenikeli olarak isimlendirilemez.

Kenanlıların Dini

Kenanlılar çok tanrılı dine sahiptirler. Baal ve Ashera, Enki veya Ninhursag gibi Sümerlerden kalan tanrılara ibadet etmekteydiler. Kenanlıların gök tanrısı olan Yahveh de o dönem inanılan tanrılar arasındaydı. Bu daha sonra Yahudilik inancının temelini oluşturacaktı.

Kenanlılarda kurban etme toplum içerisinde yaygındı. Özellikle küçük yaşta çocuklar tanrılar için kurban edilirdi. Araştırmacılar bunun temel nedeninin Tanrılara en iyiyi sunma isteği olabileceğini düşünmektedir.

Kenan Devleti (Ülkesi)

Kenan devleti veya ülkesi günümüzün Lübnan kıyılarına yakındır, Sami dili konuşan ve birden fazla kabileye sahip bölge olmuştur. Kenan toprakları İsrail oğullarına vadedişmiş topraklar olarak geçer. İsrail oğulları yaklaşım 3500 yıl önce bu toprakları ele geçirmişlerdir.

Kenan halkının dili Kenancadır ve batı Sami dillerine yakındır. Antik Mısır, Mezopotamya Mitolojileri ve Eski Ahit’te Kenanlılardan bahsedilmiştir. Ancak Kur’an da Kenanlılar hakkında bilgi bulunmamasına rağmen vadedişmiş topraklardan bahsedilmektedir.

Kenan ülkesi konumu itibari ile ticarette başarı sağlamış ve bereketli topraklara sahip olmuştur. Kenanlılar Mısır ve Libya arasında doğal bir geçiş yolunda bulunmaktaydılar. Bu ticaret konusunda başarı sağlamalarına yardım etti. Ayrıca ünlü Fenikeliler denizcilik ile uğraşıyordu. Ticaretteki becerileri sayesinde Avrupa kıtasına dahi ulaştılar.

Kenan ulusunun bir kralı yoktur ancak şehir devletlerini yöneten erkeklerin olduğu bilinmektedir. Biblos şehri Kenan şehirleri arasında en ünlü olanıdır. İncil için kullanılan Bible kelimesi Biblos’tan gelmektedir. Diğer bilinen ünlü şehirleri Sur ve Sidon tekstildeki becerileri ile nam salmıştır.

Gelişmiş olan bu ticaret merkezi zamanla yabancıları kendisine çekmiştir. Böyle bir yeri kontrol etmek isteyen çok fazla hanedanlık olmuştur. Bu nedenle zaman içerisinde Kenanlılar ve Kenan kültürü yok olmaya başlamıştır. MS 4. Yüzyılda Doğu Roma (Bizans) imparatorluğunun bölgeyi ele geçirmesiyle Kenanlılar tamamen dünyadan silinmiştir.

Bir önceki yazımız olan Babil Mitolojisi Tanrıları ve Tanrıçaları İsimleri, Görevleri başlıklı makalemizde anadolu tanrıları, asur babil mitolojisi ve babil dinleri hakkında bilgiler verilmektedir.

BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.