Mitolojik Tanrılar

Khaos (Chaos) | Yunan Mitolojisinde Evrenin Başlangıcı

Khaos (Chaos) yunan mitolojisine göre her şeyin başlangıcıdır. Önden önce hiçbir şey yaratılmamıştır. Khoas Yunancada Boşluk anlamına gelmektedir. Evren, Yunan Tanrıları, Titanlar Khaos’tan meydana gelmiştir. Khaos’tan ilk olarak Gaea (Dünya), Tartarus (Yeraltı), Eros (Aşk), Erebus (Karanlık) ve Nyx (Gece) ortaya çıkmıştır. Kaos veya Khaos dişi cinsiyet ile kişiselleştirilmiştir. Genellikle negatif ve karanlık şeylerin barındığı saf bir enerji olduğu düşülmüştür.

Khaos (Chaos) yunan mitolojisinde her şeyin başlangıcıdır.
Khaos (Chaos) yunan mitolojisinde her şeyin başlangıcıdır.

Başlangıçta Khaos ilkel bir enerji türü olarak düşünülüyordu. Yumurtalıklarındaki tanrıları karanlığın içerisinden ortaya çıkarmıştı. Khaos hem soyut hem de somut olarak düşülse de tarih içerisinde bir çok farklı anlam kazanmıştır. Hakkındaki en yaygın düşünce Kaos’un dünyayı ve gökyüzünü birbirinden ayıran bir alan olduğudur. Bu ayrıca en mantıklı teoridir çünkü bu bölge Titanların yaşadığı yer olarak bilinir.

Yunan yazarı Hesiod’a göre Khaos Tartarus ve Gökyüzüne benzeyen bir yerdir. Hesiod onu Zeus’un yıldırımlarının ulaşamayacağı kadar uzak ve karanlık bir yer olarak nitelendirmiştir. Ayrıca yazara göre ortaya çıkan ilk elementler dünya, deniz, gökyüzü Khaos tarafından yaratılmıştır. Son olarak Hesiod’a göre Titanomachy savaşında yenilen Titanlar Kaos’a dönerek orada yaşamaya devam etmişlerdir.

Romalı şair Ovid’e göre Kaos biçimsiz ve her şeyin birbirine karıştığı bir yerdir. Roman ve Antik yunan kaynakları Kaos’u cansız, biçimsizi, varoluştan önce gelen ilahi bir varlık olarak tanımlamaktadır. Tarihin ilerleyen akışında Kaos hakkında birden fazla teori ortaya atılmıştır. Bunlardan birisi ise Orpheus’un teorisidir. Ona göre Aether ve Erebus ile birlikte Kaos Kronos’un üç oğlundan birisidir. Formuz bir enerji olan Aether’den bir yumurta ortaya çıkarmayı başarmıştır. Devamlılığı sağlamak için kendisi ile çiftleşen biseksüel bir tanrı olmuştur.

Khaos Hakkında

  • Eski yunan mitolojisinde Kaos adına hiçbir tapınak inşa edilmemiştir.
  • Antik yunanda kendisine tapınılmamıştır.
  • Khaos hakkında çok az yazılı kaynak bulunmaktadır.
  • Hakkındaki en son yazılı kaynak M.Ö. 700 yılında yazılan Hesiod’un Theogony isimli eseridir.
  • Hyginus Kaos’un gece, gündüz, ışık ve karanlığın annesi olduğunu yazmıştır.
  • Khaos mitsiz tanrıça olarak tanımlarınır. (Hakkında yazılı mit yoktur.)
  • Khos kelimesinin modern kullanımı Ovid’in bahsettiği kaos tanımıyla aynıdır. Biçimsiz ve her şeyin birbirine karıştığı bir düzensizlik ortamıdır.

Kaynaklar;
The myths and legends of ancient greece and rome – E.M. berens
Walter Burkert – İlkçağ Gizem Tapıları
Yunan Ve Roma Mitolojisi- Colette Estin
Yunan Mitleri Tanrılar, Kahramanlar, Söylenceler – Robert Graves

Bir önceki yazımız olan Keres | Yunan Mitolojisinde Ölüm Tanrıçası başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.