Kratos | Yunan Mitolojisinde Güç Tanrısı


Kratos yunan mitolojisinde sıra dışı bir karakterdir. Güç ve kaba kuvvet tanrısı olarak kabul edilir ancak kökeni hakkında birden fazla hikaye bulunmaktadır. Yunan Tanrısı Kratos’un hikayesi hakkındaki hemen hemen her detay birbiri ile çelişmektedir.

Kratos yunan mitolojisinde güç tanrısıdır. God of War oyun serisi ile popüler olmuştur.
Kratos yunan mitolojisinde güç tanrısıdır. God of War oyun serisi ile popüler olmuştur.

Temel olarak birbirine zıt iki farklı hikaye bulunur. Bu hikâyelerden ilkinde Kratos Titanların oğlu olarak anlatılır, ikinci hikayede ise God of War serisinde olduğu gibi Zeus’un oğlu olarak anlatılmaktadır.

Titanların Oğlu Kratos

Buna göre Güç Tanrısı Kratos eski bir su titanı olan Pallas ve Styx’in oğludur. Bu durumda ise Tanrıça Bia, Tanrıça Nike ve Tanrı Zelus onun kardeşleridir. Bu dörtlü yunan mitolojisinde sıklıkla savaşı ve gücü temsil etmiştir. God of War ismindeki oyunun aksine bu hikayede Kratos Tanrı Zeus’un dostu ve yardımcısıdır. Yine doğrudan olmasa da Olimpos Tanrıları’nın akrabasıdır. Bahsedilen dört kardeş Zeus’un tahtının koruyucu ve hükümlerinin uygulayıcısı olmuştur.

Zeus’un Oğlu

Bu hikayede ise Kratos Zeus’un sayısız çocuklarından birisidir ve bir yarı tanrıdır. Annesi ise ölümlü ve ismi bilinmeyen bir yunan kadındır. Hikayenin bu formu tarihi kayıtlarda ve eserlerde pek fazla geçmez ancak yine de kayda değer eserlerde yer almaktadır. Bu hikaye  popüler kültürün etkisi ile daha fazla bilinirlik kazanmıştır. Özellikle 2005 yılında piyasa sürülen God of War (Savaş Tanrısı) oyunu ile hikayenin bilinirliği ve popülerliği artmıştır.

Kratos ve Prometheus

Güç Tanrısı Kratos’un kökeni ne olursa olsun yunan mitlerinde bir yarı tanrı olarak ortaya çıkmaz. Kratos yunan mitlerinde, büyük güçlere sahip olmadığı için Olimposlu tanrılara hizmet eden bir tanrı olarak geçer. Bu yazılı eserler kardeşi Güç Tanrıçası Bia ona sürekli eşlik etmektedir.

Gün Tanrısının yer aldığı eserlerde ise Tanrılarıdan ateşi çalan ve insanlara hediye eden Prometheus hakkındadır. Anlatına göre Prometheus tanrılardan ateşi çaldıktan sonra insanoğluna hediye eder. Bu duruma öfkelenen Olimpos Tanrıları, Demirci Tanrı Hephaestus’ a bir zincir dövdürür. Hephaestus’un yüksek mahareti ile dövülen bu zincir Promnetheus’u bağlamak için yeterince sağlamdır. Hikâyeye göre Prometheus bir kayaya bağlanır ve başına tanrıça Bia ve kardeşi Kratos nöbetçi olarak dikilir.

Yunan mitlerinde genellikle arka planda kalan güç tanrısı, kendisinden daha büyük güçleri sahip olan tanrıların emri ile ortaya çıkar. Kratos genellikle kardeşi Bia ve Nike ile birlikte görülür. Güç tanrısı olarak rolü savaş alanlarının dışarısına taşmış ve zamanla şiddet ile de özdeşleşmiştir. Yazılı eserlerde bir tanrıdan çok bir fikir olarak ortaya çıkan isimlerden birisidir. Yunan Mitolojisinde tanrıların fikirlerle özdeşleşmesi çok sık rastlanır bir durumdur.

Kaynaklar;
The myths and legends of ancient greece and rome – E.M. berens
Walter Burkert – İlkçağ Gizem Tapıları
Yunan Ve Roma Mitolojisi- Colette Estin
Yunan Mitleri Tanrılar, Kahramanlar, Söylenceler – Robert Graves


Like it? Share with your friends!

69
69 points

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

EnglishTurkish