Mitolojik Tanrılar

Materyalizm nedir? | Felsefe Akımının Özellikleri


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/termalkaplicalar/mitolojiktanrilar.com/wp-content/plugins/onceki-yazi-linki/onceki_yazi_linki.php on line 56

Materyalizm nedir? Materyalizm kelime anlamı itibariyle maddecilik alımına gelmektedir. Kelimenin kökeni Latincedir. Varlığı madde olarak tanımlayan materyalizm, gerçekliği somut verilere dayandıran ve somut verilerle savunan felsefi bir düşünce ve disiplin yapısıdır. Maddecilik, idealizm düşüncesinin karşıtı olan bir felsefi akımı olmaktadır. Metafizik olguların ve soyut olguların tamamını reddetmektedir. Başlangıçta materyalizm felsefe akımı olarak ortaya çıkarken daha sonradan zaman içerisinde ideolojik bir düşünce şekline dönüşmüştür. Materyalizm düşünce akımı Diyalektik materyalizm ve Tarihsel materyalizm ideolojik düşünce yapılarının temelini oluşturur. Bunların haricinde klasik ve bilimsel olarak nitelendirilen akımlar ve ekoller de bulunmaktadır.

Marxı savunanlar için toplum ve tarih bilimi olarak tarihsel materyalizm benimsenmektedir. Bu düşünce akımına göre, maddi hayatın siyasal, toplumsal, düşünsel sürecini belirleyen tarihsel materyalizmdir. Engels ve Marx diyalektik materyalizmi savunan filozoflardandır. Diyalektik materyalizm düşünce yapısı eleştireldir. Diyalektik materyalizmin belirgin özellikleri vardır. En önemli özelliği sınıfsal olmasıdır. Yani ploteryaya hizmet eder. Ayrıca, Diyalektik materyalizm felsefesi pratiğe dayanmaktadır.

Materyalizm Felsefe Akımının Özellikleri

İçindekiler

Materyalizm felsefe aynı zamanda pozitivizm ve determinizm gibi bir takım önemli felsefe akımlarının ortaya çıkmasına katkıda bulunmuştur. Materyalist düşünce ve felsefe yapısını benimseyen kişilere materyalist adı verilmektedir. Materyalistler, Alman idealizminin, Platonculuk ve Spiritualism’in benimsemiş olduğu ilkeleri reddetmektedir. Bununla birlikte iklik kuramı da kabul etmeyen bir felsefe akımıdır. Materyalizm düşünce yapısının temelinde, varlığın ve kâinatın özünü maddenin oluşturduğu düşüncesi vardır. Genel felsefe, Materyalizm ve İdealizm olarak iki ana gruba ayrılmaktadır. İbni Sina, Farabi, Sokrates, Platon, Aristoteles’in yer almış olduğu akım idealizm akımıdır. İdealizm akımında ruh gerçektir. Varlığı idea olarak tanımlamaktadır. İdealistlere göre, varlık ideadır. Materyalistler ise bu düşüncelerin tamamen karşıt bir düşünceyi benimserler. Materyalistlere göre; melek, cennet, tanrı gibi birtakım kavramlar gerçek değildir.

Materyalizm nedir?

Materyalizm nedir?

Materyalizm felsefesinin özünü madde oluşturmaktadır. Her şeyin gerçeğini maddeye dayandırmaktadır. Maddecilik ve idealizm birbirinden farklı iki zıt görüştür. Materyalist felsefe akımına göre dış dünya gerçektir ve araştırmalar sonucunda anlaşılabilmektedir. İdealistler ise bu düşünce yapısına karşı çıkmaktadır. Yani İdealistlerde dış dünyanın gerçek olmadığı fikri hakimdir. Ayrıca, istenilse bile tam olarak kâinat varlığının anlaşılamayacağını ifade etmektedir. Materyalist filozoflar, doğayı birincil olarak ele almaktadırlar.

Bazı düşünürler materyalist felsefeye karşı çıkmışlardır. Örneğin Immanuel Kant materyalist felsefeye özellikle benimsemiş olduğu özdekçilik düşünce yapısına karşı çıkan filozoflar içerisinde yer almaktadır. Ünlü filozoflardan Platon da materyalist felsefenin yetersiz olduğunu ileri sürmüştür. Çünkü Platon’a göre, eğer materyalist düşüncesi tamamen hâkim olmuş olsaydı, ahlak, sevgi, vicdan gibi içten gelen vicdani duygular var olamazdı. Materyalizme karşı çıkan ünlü filozoflar; Eflatun, Sokrat ve Aristo’dur. Bu filozoflar, Yunan felsefesinin en önde gelen ünlü düşünürleridir. Ünlü filozoflara göre maddecilik yetersiz kalmaktadır.

Materyalizmin Kurucusu ve Temsilcileri Kimlerdir?

Materyalizm felsefesinin, Antik Yunan tarihine kadar bir geçmişi bulunmaktadır. Maddecilik felsefesinin kurucuları Enpedokles, Demokritos ve Leukippos olmaktadır. Ünlü düşünür atom felsefe ilkesini kurmuşlardır. Kurdukları atom felsefe ilkesi, Materyalizmin temel ilkesini oluşturmaktadır. Atom felsefesine göre ruh maddeden oluşur. Ruhlar, maddeler gibi son bulmaktadır. Kâinat üstün ve görünmez bir güç tarafından oluşmamaktadır, maddeden meydana gelmektedir. Temel fizik yasasını savunmaktadırlar. Temel fizik yasasına göre, başlangıcı olmayan her şeyin sonsuza kadar var olacağı düşüncesi hâkim olmaktadır. Materyalizm 17. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Materyalizm felsefesi, ruh kavramını tamamen reddetmektedir. İnsanın ruhtan değil de maddeden ve zihinden oluştuğuna inanılan biyolojik varlık olarak benimsemektedir. Materyalizmin temsilcileri; Friedrich, Karl Marx, Gilles Deleuze, Eugen Dührich’tir.

Bir önceki yazımız olan Oedipus Kompleksi Nedir? | Oedipus Kompleksi Hikayesi başlıklı makalemizde freud oedipus kompleksi makale, freud oedipus kompleksi nedir ve negatif oedipus kompleksi ne demek hakkında bilgiler verilmektedir.

BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.