Mezopotamya Mitolojisi

Mezopotamya Mitolojisi ve Mezopotamya medeniyetleri hakkında yazıların yer aldığı kategori

 • Babil mitolojisi yaratılış efsanesi | Shamash Tableti

  Babil Mitolojisi Yaratılış Efsanesi

  Babil Mitolojisi Yaratılış Efsanesi ile ilgili İlk etapta yalnızca su ve üzerinde yer alan sis tabakası mevcuttur. İlk önce baba Apsu yeryüzüne çıkmış ve tatlı...

 • Sümer mitolojisi nedir?

  Sümer Mitolojisi Tanrıları ve Tanrıçaları

  Sümer mitolojisi tanrıları ve tanrıçaları biden fazla mitolojiye esin kaynağı olmuştur. Sümer kültürü, halkın inanışları ve yaşam tarzlarından ortaya çıkan Sümer Mitolojisi günümüzde halen popülerliğini...

 • Anu: Cennetin Tanrısı

  Sümer mitolojisinde Anu, cennetin, gökyüzünün ve yıldızların tanrısı, diğer tanrıların da kralıdır. Sümer mitolojindeki en güçlü tanrılardan biri olan Anu, Enlil (toprak) ve Ea (okyanus)...

 • Lodos ve Adapa

  Adapa | Sümer Mitolojisindeki İlk İnsan

  Adapa, Sümer mitolojisine göre yaratılmış ilk insandır. Yarı tanrı yarı insan olduğuna inanılır. Kil tablete yazılar “Sümer Kralları” içinde ilk sırada bulunur. Enki’nin ilk yarattığı...

 • Enuma Elish Destanı Nedir?

  Enuma Elish (Enuma Eliş) yedi tabletten oluşan ve kökeni milattan önce 1200 yıllarına dayanan çivi yazısı ile yazılmış, yaratılış hakkındaki kil tabletlerdir. Enuma Elish destanı...

 • Marduk Nedir? | Enuma Eliş ve Marduk

  Marduk (Amar-Utu) Mezopotamya mitolojisinde yer alan Babil tanrılardan birisidir. Babil mitolojisinde baş tanrı olarak kendisine tapınılmıştır. Enuma Eliş olarak bilinen Babil’in yaratılış destanında da baş...

 • Gılgamış Destanı | Gılgamış Destanı ne anlatıyor?

  Gılgamış destanı M.Ö. 2150-1400 arasına tarihlenen, Mezopotamya’da yaşamış olan efsanevi Uruk Kralı Gılgamış’ın hikayesini anlatmaktadır. Ünlü Yunan tarihçisi Homeros’tan 1500 yıl önce Sümer/Babil dili ile...

EnglishTurkish