Mitolojik Tanrılar

Midgard Yılanı Jormungand ile Tanışın


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/termalkaplicalar/mitolojiktanrilar.com/wp-content/plugins/onceki-yazi-linki/onceki_yazi_linki.php on line 56

Midgard Yılanı Jormungand Viking Çağı’ndaki denizcilerin  fırtınalardan ve dalgalardan daha çok korkuttuğu mitolojik bir yaratıktır. Onlar bu büyük bir canavarın suyun derinliklerinde yaşadığına inanıyorlardı. Midgard Yılanı o kadar büyüktü ki tüm denizi dolandıktan sonra kendi kuyruğuna ulaşıyordu. Büyük yılan dünyanın ve tanrıların sonunu getirecek savaş olan Ragnarok’a doğru yol alacak. Denizden çıktığında ise yıkım dalgaları getirecek ve güç savaşına katılacak.

Bu hikaye İskandinav edebiyatında önemli bir sembol olmasına rağmen, araştrımacılar kökeninin İskandinavya’dan çok uzak olduğuna inanmaktadır. Mısır’dan Yunanistan’a Jormungand ile ilgili eşyalardan elde edilen kanıtlar, Dünya Yılanı figürünün İskandinav mitolojisinden çok daha eski olabileceğini gösteriyor.

Thor’un Düşmanı: Jormungand

İçindekiler

İskandinav mitolojisine göre Jormungand, Loki ve Dev Angrvoda’nın çocuğuydu. O ve kardeşleri Hel ve Fenrir, Tanrıların bilgisi olmadan doğdular. Odin’e karşı çıkan tanrılar, Loki’nin dev çocuklarını gördüklerinde onları bir tehdit olarak gördüler. Yarı çürümüş kız Hel, hüküm sürdüğü yeraltı dünyasına sürüldü. Tanrılar büyük kurt Fenrir’i evcilleştirmeye çalıştılar ama sonunda onu cücelerin yaptığı bir zincirle bağlamak zorunda kaldılar. Jormungand ise daha kişisel bir düşman edindi. Thor yılanı aldı ve Midgard civarında denize attı.

Jormungand büyüdükçe büyüdü ve boyunu kısıtlayacak hiçbir şey yoktu. Sonunda, yılan o kadar büyük oldu ki fiziği Midgard’ın her tarafını sardı. Güzel yılan, erkeklerin denizini dolaşto ve görünmeden denizin derinliklerinde yol aldı. Son olarak kendi kuyruğuna dönüp dolaşacak kadar büyüdü.

Midgard Yılanı İskandinav mitolojisinde denizin altında unutulmuş bir hikaye olarak kalmadı.
İlk hikayeye göre Thor, Skrymir ve Loki Utgarda adında dev bir kralla tanıştı. Dev Kral, Thor’a ve arkadaşlarını her biri şaşırtmacaya sahip bir görev ile sınamak istedi. Loki’nin görevi, bütün bir ormanı dakikalar içinde yakabilecek azgın bir yangını söndürmekti. Thor’un ilk görevi ise Skrymir’in evcil kedisini havaya kaldırmaktı. Güçlü tanrının bu meydan okuma hakkında hiçbir fikri yoktu, ancak tüm çabasıyla kedinin bir pençesini havaya kaldırmayı başardı. Bu olduğunda dev, Thor’un ne kadar güçlü olduğuna şaşırdığını söyledi. Çünkü kedi olarak düşündükleri şey Jormungand’ın kendisiydi ve onun ufak bir parçasını bile kaldırmak için büyük bir kuvvet lazımdı.

Midgard Yılanı Jormungand ile Tanışın

Midgard Yılanı Jormungand ile Tanışın

Bir sonraki hikayede ise Thor, Haimir adında başka bir devle balık tutarken bir deniz yılanıyla karşılaştı. Thor’un neyi yakalamaya çalıştığından habersiz olan dev, Thor’un koca bir boğanın başını yem olarak kullanmak istemesine şaşırdı. Haimir’in çok ötesindeki sahilde, kıyıdan birkaç mil uzakta, Thor küçük bir balıkçı teknesinin rahatlığında yemek yiyordu. Büyük yılanın denizin üzerine çıkması için bekliyorlardı.

Jormungand’ın devasa kafası sudan çıktığında Haimir dehşete kapıldı. Thor, muhteşem Mjölnir çekicini kendisine çağırdı. Haimir korktu, kılıcını savurdu ve yemi bağlı tutan halatı kesti. Jormungand, Thor ona saldırmadan önce denizin dibine geri döndü. Thor çok üzüldü. Hymir’in bilmediğini biliyordu. Ancak Midgard Yılanı’nın gelecekte tehlike saçacağının farkında olduğu için bunu önlemek istemişti.

İskandinav mitolojisinde Jormungand’ın son görüldüğü hikaye Thor ile olan deniz macerasıdır.  Tanrıların son savaşından hemen önceki olaylardan birisidir. Son Savaş sırasında Jormungand ve kardeşleri, babaları ve diğer arkadaşlarıyla birlikte Aesir’in tanrılarıyla savaşacaklar. Edda’daki kelime kelime savaşın tarifine göre, İskandinav mitolojisinin en büyük yaratığı olan Midgard Yılanı en büyük tanrılardan biriyle karşı karşıya gelecek, Thor.

Jormungand, daha önce birçok kez karşılaştığı tanrı Thor ile savaşacak. Her ikisi de tüm güçleri ile savaşın sonuna kadar savaşacaklar. Ama sonunda Thor ve ünlü çekici galip gelecek ve Mjolnir’in son darbesi Dünya Yılanı’nı yere serecek. Jormungand’ı yendikten sonra Thor, babasının Fenrir’e karşı verdiği savaşta yenildiğini görmek için arkasına bakacak. Babasına ulaşmak için ona doğru yürüyecek ancak dokuz adım attıktan sonra olduğu yere yığılacak. Jormungand, Thor’un elinde ölecek, ama sonunda Thor’u da öldürecek. Midgard Yılanı’nın zehrine karşı Thor dayanamayacak.

Jormungand Nedir?

Jormungand, İskandinav mitolojisinin en yaygın temalarından bir örnektir. O bir gün kurtulacak olan bir çok yaratıktan birisidir. Aslında yılanın tüm hane halkı bu arketiple eşleşir. Fenrir ve Loki’nin her biri zincirlerle bağlıyken Jormungand ve Hel, müdahale edilmesi zor olan yerlere gönderilmiştir. Yani kısaca hepsi esir olmuştur. Bazı öğrenciler Garm ve Nidhogg gibi canavarların hikayeye sonradan eklenenler olduğuna inansa da, Ragnarok’un hikayesinde birçok farklı hapsedilmiş canavar görünüyor.

Bununla birlikte, aralarında bile bazı tarihçiler Jormungand’ın ve okyanusa sürgün edilme hikayesinin iskandinav mitolojisinde yazılan en eski mit olabileceğine inanıyor.Birçok antik kültür, saf fenomenleri netleştirmek için mitolojilerindeki benzer bağlı canavarları kullanmıştır. Örneğin Yunanistan ve Roma’da, yerel volkanlar ve depremlerin bazen hapsedilen devlerin sonucu ortaya çıktığı söylenirdi. Bazı tarihçiler, Midgard Yılanı’nın benzer bir açıklayıcı efsane olarak ortaya çıkmış olabileceğine inanıyor. Yılanın hareketleri ve okyanustan kurtulmaya çalışması, depremlerin ve gelgit dalgalarının nedeni olarak görülmüş olabilir.

Öncelikle kıyılarda yaşayan ve denizde yoğun bir şekilde seyahat eden İskandinav halkı için, böylesine tehditkar bir canavarın dalgaların altında yaşaması çok daha anlamlıydı. Okyanusu çevreleyen çoğu kültürde, karanlık derinliklerde gizlenen tehditkar yaratıklarla ilgili benzer hikayeler vardır. Bunların çoğu Jormungand’a benzer bir forma sahiptir.

Ouroboros, yine eski Mısır’a tarihlenen bir formdur. Sonsuz bir döngüde kendi kuyruğunu ısıran yılan, birçok kültürde sonsuzluğun, yaşam ve ölüm döngüsünün, her yeniden doğuş ve yıkımın bir resmi olarak görülür.

İncil’de Leviathan, kişisel kuyruğunu ağzında tutan devasa bir deniz canavarı olarak tanımlanır. Romalılar bunu yılın döngüsel doğasının bir resmi olarak yorumladılar.

Germen görüntüleri, Orta Çağ’ın Roma ve Hıristiyan etkilerinden etkilenmelerini olası kılacak kadar erken görünüyor. Bunun yerine Jormungand, ekstra eski bir kaynaktan geliyor gibi görünüyor. Yılan resminin, muhtemelen Yakın Doğu ve Mısır geleneği veya sanatı ile temastan dolayı, erken dönemde proto-Germen geleneğine uyarlanmış olması muhtemel görünüyor. Yüzlerce yıl boyunca varlığını sürdürdü ve gelişen Germen ve daha sonra İskandinav dinlerine dahil oldu.

Jormungand ikonik bir İskandinav canavarıdır, ancak kökenleri İskandinavya’dan uzak kültürlere dayanmaktadır. Bağlı bir canavar olarak, afetlerin açıklaması ve Ouroborus’un türü olan Midgard Yılanı, farklı medeniyetlerden birçok canavarla aynı soydan geliyor.

Kısaca;

  • İskandinav yazarlarına göre, güzel yılan Jormungand, Loki ve Angrboda’nın birçok üç çocuğundan biriydi.
  • Bulunduğunda okyanusa atıldı ve sonunda o kadar büyüdü ki tüm dünyayı çevreledi.
  • Thor, çeşitli efsanelerde güzel yılanla üç kez karşılaştı. Bunlardan ikisinde, devasa canavarın gücüyle boy ölçüştü ve son durumda ise neredeyse onu yendi.
  • Thor, yılanı öldürmeyi başaracaktı, ancak yere düşmeden yalnızca 9 adım  atacaktı. Jormungand ölmesine rağmen, zehri tüm hikayelerinde karşı karşıya geldiği tanrıyı çabucak öldürdü.
  • Tarihçiler, Jormungand olayı içinde birçok olası etki görürler.
  • Kardeşleri ve babasıyla birlikte Ragnarok efsanesinde görünen bir dizi hapsedilen canavardan biridir. Bu ayrıca onu, dünyanın dört bir yanından, depremler ve gelgit dalgaları gibi saf felaketlerden sorumlu olan hapsedilmiş canavarlar veya devlerle ilgili hikayelere köprüler kurar.
  • Ayrıca, dünya çapında çoğu kıyı kültüründe var olan bir gelenek olan bir deniz canavarıdır. Derinliklerin risklerini ve gizemlerini temsil eden bu tür canavarlar, birçok medeniyette bir korku ve batıl inanç kaynağıydı.
  • Jormungand’ın özel formu, Yakın Doğu ve Akdeniz’in eski kültürlerinde sıklıkla atıfta bulunulan bir yaratıktan bile etkilenmiş olabilir. Ouroboros, kendi kuyruğunu yutan veya ısıran yılan, Mısır’da ortaya çıktı ve Yunan ve Roma etkileriyle Avrupa’ya yayıldı.
  • Jormungand İskandinav mitolojisinin ikonik bir canavarı olsa da, bu nedenle tamamen İskandinav değildir. Dünya Yılanı, gerçekten tüm dünyada geçerli olan gelenekleri temsil eder.

Kaynaklar: norse-mythology, worldhistory, wikipedia

Bir önceki yazımız olan Mitolojide İskandinav Tanrısı Thor Kimdir? başlıklı makalemizde iskandinav mitolojisi, mitolojide thor ve Mjöllnir Çekici hakkında bilgiler verilmektedir.

BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.