Mısır Mitolojisi

Mısır Mitolojisi Tanrı ve Tanrıçalarının yer aldığı kategori.

 • Anubis | Mısır Mitolojisinde Yeraltın Dünyasının Tanrısı

  Anubis (Anpu, Inpu) Mısır mitolojisinde ölülerin tanrısıdır ve sonraki dönemlerde diğer hayata ruhları taşıyan mumyalama tanrısı olarak anılmıştır. Mumayalama tanrısı olarak anılmasının başlangıcı Tanrı Seth...

 • Osiris kimdir?

  Osiris Kimdir? Mısır Mitolojisinde Tanrı Osiris

  Osiris, Geb ve Nut’un ilk çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Kardeşleri Seth, Nephthys ve İsis’tir. Osiris, İsis’e aşıktır. İlerleyen zaman içinde İsis Osiris’in eşi olacaktır. İkilinin...

 • Ptah kimdir?

  Ptah Kimdir? | Mısır’ın Koruyucu Tanrısı

  Ptah, Sekhmet ve Nefertum ile birlikte Memphis’in üçlüsünü oluşturmuştur. Mısır’ın başkenti Memphis olduğunda Hermpolis’in Ogdoad ve Heliopolis’in Ennead’ı da dahil olmak üzere “ tanrılarla birlikte...

 • Atum kimdir?

  Atum Kimdir? | Mısır Mitolojisinde Yaratıcı Tanrı

  Atum Mısır mitolojisinde kendisini Nun’un sularında yaratmış olan güneş ve hava tanrısıdır. Kendinden sonra dünyayı ve diğer tanrıları yaratmıştır. Bilinen diğer isimleri Atem ve Tem’dir....

 • Ölüler kitabı nedir? Mısır'ın Ölüler Kitabı

  Ölüler kitabı nedir? | Mısır’ın Ölüler Kitabı

  Ölüler Kitabı eski Mısırlılara ait olan cenaze kültürünün olduğu modern anlamıyla mezar yazıtlarının olduğu bir kitaptır. Mısırlıların “Günün Ortaya Çıkması ya da Gün Işığına çıkma”...

 • Mumyalama İşlemi Nasıl Yapılır? | Mumyalama Teknikleri

  Mumyalama antik Mısır’daki insanların günlük yaşantısının bir parçasıdır. Antik Mısır’da mumyalama ahiret inancı ile alakalıdır. Mısırlılar mumyalama konusunda o kadar yetenekliydiler ki günümüze kadar ulaşan...

 • Seth ve Osiris

  Mısır Tanrısı Seth Kimdir? | Mısır Mitolojisinde Seth

  Mısır mitolojisinde Seth kardeşi Osiris’in aksine kötülük tanrısı olarak karşımıza çıkmaktadır. Osiris iyiliğin tanrısıdır. Seth ne kadar uğraşırsa uğraşsın, ne kadar mantık sınırları içerisinde akıllı...

 • Meretseger kimdir?

  Meretseger Kimdir? | Mısır Mitolojisinde Meretseger

  Mısır mitoloji tarihinde Meretseger sessizliğe aşık manasına gelmektedir. Kobra yılan tanrıçasıdır. Çölde olan tehlikeler ve belalar Meretseger ile özdeşleştirilmiştir. Meretseger Ne Demek? Meretseger isminin piramit...

 • İsis kimdir?

  İsis Kimdir? | Mısır Mitolojisinde Ana Tanrıça

  İsis yaratılmış olanların kadın modelidir. Anneliğin ve bereketin tanrıçasıdır. İsis tarih boyunca mitolojide değişik isimler ve pozisyonlar ile yerini almıştır. Kimi zaman bir kadın tanrıça...

 • Mut kimdir?

  Mısır Mitolojisinde Tanrıça Mut Kimdir?

  Mut Thebes’in ana tanrıçasıdır. Eski antik Mısır döneminde Mısır halkı Mut’u hem koruyucu bir akbaba olarak hem de bir anne olarak kabul etmişlerdir. Böylece hem...

EnglishTurkish