Mitoloji

Mitoloji ile alakalı yazılan yer aldığı kategori.

 • Nyx | Yunan Mitolojisinde Gece Tanrıçası

  Nyx yunan mitolojisinde gece tanrıçasıdır, kendisi gece olarak anılır ve Tanrı Kaos’un (Chaos) kızıdır. Tanrıça Nyx’in yunan mitolojisindeki en güzel kadınlardan birisi olduğu söylenmektedir. Yazılı...

 • Tartarus Nedir? | Yunan Mitolojisinde Cehennem

  Tartarus veya Tartaros tıpkı toprak ana Gaea ve Gökyüzünün Babası Uranüs gibi Kaos’tan (Chaos) doğmuştur. İlkel bir kuvvet olmasının yansıra, Tanrı Hades kötü insanların ölümden...

 • Mitoloji Nedir? | Mitoloji Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

  Mitoloji belirli bir kültüre ait hikayelerden, çizimlerden, sembollerden, yazılı eserden ortaya çıkan efsanelerin incelenmesi ve yorumlanmasıdır. Mitoloji bir bilim dalıdır.  Ancak Mitoloji kavramını tam olarak...

 • Erebus | Yunan Mitolojisinde Karanlığın Tanrısı

  Erebus veya Erebos yunan mitolojisinde karanlığın tanrısı olarak geçmektedir. Hakkında çok fazla bilgi yoktur. Ancak onun mitolojideki ilk tanrılardan (Protogenoi) birisi olduğu belirtilmektedir. Erebus karanlığım...

 • Bilinmeyen Yunan Tanrıları

  Bilinmeyen Yunan Tanrıları | Yunan Mitolojisi

  Yunan mitolojisi eski Yunan dinin temelini oluşturur; tanrı, tanrıça ve kahramanların yaşamlarını anlatan ve yaşamları hakkında öğretiler veren Antik Yunan döneminde dünyanın yaratılışı hakkında bilgiler...

 • Athena | Yunan Mitolojisinde Ay Tanrıçası

  Athena yunan mitolojisinde ay tanrıçası olarak bilinir ve insanlar için önemli bir tanrıça olmuştur.  Cesaret, bilgelik, medeniyet, adalet, matematik, sanat, el becerilerinin yanında en fazla...

 • Selene kimdir?

  Selene | Yunan Mitolojisinde Ay Tanrıçası

  Yunan Mitolojisinin genelinde Ay ile bağlantılı iki tanrıça karşımıza çıkıyor. Bunlardan biri Güneş Tanrısı Helios’un Kız Kardeşi Selene olurken, diğeri de Işık Tanrısı Apollon’un kız...

 • Pan | Yunan Mitolojisinde Doğa Tanrısı

  Pan keçi görünümlü doğa tanrısı, ufak ve büyük tanrıların yer aldığı antik Yunanistan kültüründe tanrıların karmaşık ruhani dünyalarını resmeden güzel bir örnektir. Tanrı Pan doğa...

 • vidar kimdir?

  İskandinav Mitolojisinde Tanrı Vidar Kimdir?

  Vidar İskandinav mitolojisine göre tanrı Odin’in  ve dişi dev olan Grid’in birlikteliğinden dünyaya gelmiştir. İskandinav mitolojisinde önemli bir yere sahip olan Ragnarok savaşında kurt Fenrir’i...

EnglishTurkish