Yunan Mitolojisi

Yunan Mitolojisi Tanrı ve Tanrıçalarının yer aldığı kategori

 • Titan Kronos (Cronus) | Son Titanın Krallığı

  Kronos, aynı zamanda Cronos veya Cronus olarak isimlendirilir ve yunan mitolojinde bulunan 12 Titanlardan en genç olanıdır. Kronos, Olimpos Tanrıları grubunda bulunan üçüncü kuşak tanrıların...

 • Nyx | Yunan Mitolojisinde Gece Tanrıçası

  Nyx yunan mitolojisinde gece tanrıçasıdır, kendisi gece olarak anılır ve Tanrı Kaos’un (Chaos) kızıdır. Tanrıça Nyx’in yunan mitolojisindeki en güzel kadınlardan birisi olduğu söylenmektedir. Yazılı...

 • Erebus | Yunan Mitolojisinde Karanlığın Tanrısı

  Erebus veya Erebos yunan mitolojisinde karanlığın tanrısı olarak geçmektedir. Hakkında çok fazla bilgi yoktur. Ancak onun mitolojideki ilk tanrılardan (Protogenoi) birisi olduğu belirtilmektedir. Erebus karanlığım...

 • Anemoi (Rüzgarlar) | Yunan Mitolojisinde Mevsimler

  Anemoi (rüzgarlar) yunan mitolojisinde her biri çeşitli mevsimler ve hava koşulları ile ilişkisi olan, dört farklı yönü simgeleyen rüzgar tanrılarıdır. Bazen sadece rüzgarın esintileri oldukları...

 • Aeolus | Yunan Mitolojisinde Rüzgar Tanrısı

  Aeolus yunan mitolojisinde rüzgarların veya rüzgarın tanrısı olarak geçer. Birbirinden farklı üç efsanevi karaktere bu isim vermiştir. Hakkındaki hikayeler iç içe geçmiş olduğu için karakterleri...

 • Hera | Tanrıların Kraliçesi ve Zeus’un Ebedi Eşi

  Hera yunan mitolojisi içerisinde evlilik ve doğum tanrıçası olarak geçer. Tanrı ve Tanrıçaların kraliçesidir. Zeus’un eşi ve kız kardeşidir. Kronos ve Rhea’nın kızıdır. Evlilik ve...

 • Elefsis Gizemleri | Demeter ve kızı Persephone

  Elefsis Gizemleri Nedir? Eleusis Gizemleri Tarihi

  Elefsis Gizemleri (Eleusis Gizemleri) antik Yunan toplumunda tanrıça Demeter ve kızı Persephone adına düzenlenen dini ritüeller ve ayinlere verilen isimdir. Yunistan’ın batısında yer alan Eleusis...

 • Minator Nedir?

  Boğa Kafalı Canavar Minotor Efsanesi ve Yaratılışı

  Minotor yunan mitolojisinde boğa başlı ve insan vücuduna sahip bir canavar olarak bilinmektedir. Minotor’un ortaya çıkışı Girit Kralı Minos ve Tanrı Poseidon arasındaki bir anlaşmazlığa...

 • Theseus kimdir?

  Yunan Mitolojisinde Kahraman Theseus Kimdir?

  Theseus Atina’nın en ünlü kahramanı olarak bilinmektedir. Aethra ismindeki bir kadının oğludur. Babası Atina Kralı Aegeus’tur. Ancak bazı söylencelerde babasının Poseidon olduğu veya hem Aegeus’un...

EnglishTurkish