• Phobos | Yunan Mitolojisinde Korku Tanrısı

  Phobos yunan mitolojisinde korku tanrısıdır. “Fobi” kelimesinin kökeni korku tanrısı Phobos’un isminden türemiştir. Tanrı Phobos yunan mitolojisinde Savaş Tanrısı Ares ve Tanrıça Afrodit’in oğludur. Phobos’un...

 • Circe | Yunan Mitolojisinde Büyünün Tanrıçası

  Circe yunan mitolojisinde büyünün ve sihrin tanrıçası olarak geçer. Bazı kaynaklar ise onun bir Nymph (orman tanrıçası/perisi), cadı veya büyücü olarak tanımlar.  Özellikle şifalı iksir...

 • Tartarus Nedir? | Yunan Mitolojisinde Cehennem

  Tartarus veya Tartaros tıpkı toprak ana Gaea ve Gökyüzünün Babası Uranüs gibi Kaos’tan (Chaos) doğmuştur. İlkel bir kuvvet olmasının yansıra, Tanrı Hades kötü insanların ölümden...

 • Helios | Yunan Mitolojisinde Güneş Tanrısı

  Helios yunan mitolojisinde erken dönem güneş tanrısı olarak geçer. Hyperion ve Theia’nın oğlu, Eos ve Selen’in kardeşidir. Güneşin kişiselleştirilmiş hali olarak görülür ve genellikle dört...

 • Nyx | Yunan Mitolojisinde Gece Tanrıçası

  Nyx yunan mitolojisinde gece tanrıçasıdır, kendisi gece olarak anılır ve Tanrı Kaos’un (Chaos) kızıdır. Tanrıça Nyx’in yunan mitolojisindeki en güzel kadınlardan birisi olduğu söylenmektedir. Yazılı...

 • Demeter | Antik Yunanda Hasat Tanrıçası

  Demeter antik yunan mitolojisinde hasat tanrıçası olarak bilinir. Toprağın verimliliği, ekinlerin bereketinden sorumlu olmasının yanı sıra hukuk tanrıçasıdır. Yaşam ve ölüm döngüsü üzerinde güç sahibidir....

 • Thanatos | Yunan Mitolojisinde Ölüm Tanrısı

  Thanatos ölümün masum halini simgeleyen antik yunan tanrısıdır. Thanatos isminin anlamı tam olarak “ölüm” demektir. Bazı mitlerde ölümün kişiselleştirilmiş hali olarak betimlenmiştir. Thanatos’un insanlarla etkileşimi, uyku...

 • Hemera | Yunan Mitolojisinde Gün Tanrıçası

  Hemera yunan mitolojisinde Gün Tanrıçası olarak bilinir ve ismi gün anlamına gelmektedir. Titanlar ve Olimposlu Tanrılar Kuşağından önce gelen İlk Titanlar kuşağında ortaya çıkmıştır. Mitolojiye...

 • Oizys (Miseria)| Yunan Mitolojisinde Keder Tanrıçası

  Oizys antik yunanda ve yunan mitolojisinde keder tanrıçası olarak bilinmektedir. Antik yunanda depresyon, kaygı bozukluğu, keder, dert, iç sıkıntısı, üzüntü gibi duydu durumlarından sorumludur. Roma...

 • Deimos | Yunan Mitolojisinde Terör ve Korku Tanrısı

  Deimos yunan mitolojisinden terör ve korkunun tanrısıdır. Demios’un babası Savaş Tanrısı Ares, annesi ise Güzellik Tanrıçası Afrodit’tir. Phobos adında bir kardeşi bulunur. Demios savaştaki kaos...

EnglishTurkish