• Nyx | Yunan Mitolojisinde Gece Tanrıçası

  Nyx yunan mitolojisinde gece tanrıçasıdır, kendisi gece olarak anılır ve Tanrı Kaos’un (Chaos) kızıdır. Tanrıça Nyx’in yunan mitolojisindeki en güzel kadınlardan birisi olduğu söylenmektedir. Yazılı...

 • Tartarus Nedir? | Yunan Mitolojisinde Cehennem

  Tartarus veya Tartaros tıpkı toprak ana Gaea ve Gökyüzünün Babası Uranüs gibi Kaos’tan (Chaos) doğmuştur. İlkel bir kuvvet olmasının yansıra, Tanrı Hades kötü insanların ölümden...

 • Erebus | Yunan Mitolojisinde Karanlığın Tanrısı

  Erebus veya Erebos yunan mitolojisinde karanlığın tanrısı olarak geçmektedir. Hakkında çok fazla bilgi yoktur. Ancak onun mitolojideki ilk tanrılardan (Protogenoi) birisi olduğu belirtilmektedir. Erebus karanlığım...

 • Pan | Yunan Mitolojisinde Doğa Tanrısı

  Pan keçi görünümlü doğa tanrısı, ufak ve büyük tanrıların yer aldığı antik Yunanistan kültüründe tanrıların karmaşık ruhani dünyalarını resmeden güzel bir örnektir. Tanrı Pan doğa...

 • Eros (Cupid)| Yunan Mitolojisinde Aşk Tanrısı

  Eros (Cupid) yunan mitolojisinde yayı ve okları ile tanınan aşk tanrısı olarak geçer. Bazı kaynaklar Eros’un Khaos’tan doğan ilkel bir tanrı olduğunu savunurken diğerleri Eros’un...

 • Hemera | Yunan Mitolojisinde Gün Tanrıçası

  Hemera yunan mitolojisinde Gün Tanrıçası olarak bilinir ve ismi gün anlamına gelmektedir. Titanlar ve Olimposlu Tanrılar Kuşağından önce gelen İlk Titanlar kuşağında ortaya çıkmıştır. Mitolojiye...

 • Aether | Yunan Mitolojisinde Gökyüzü Tanrısı

  Aether yunan mitolojisinde erken dönem tanrılarından birisidir. Yazılı kaynaklarda kendisi hakkında fazla açıklama bulunmamaktadır.  Aether yüksek gökyüzü veya uzay tanrısı olarak isimlendirilmiştir. Hesiodos’a göre Erebus...

 • Nike | Yunan Mitolojisinde Zafer Tanrıçası

  Nike yunan mitolojisinde zafer ve hız tanrıçası olarak anılmaktadır. Tanrıça nike kanatlı bir kadın olarak resmedilmiştir. Titan Pallas ve Styx’in çocuğudur. Yunan mitlerinde Styx, Hades’in...

 • Thanatos | Yunan Mitolojisinde Ölüm Tanrısı

  Thanatos ölümün masum halini simgeleyen antik yunan tanrısıdır. Thanatos isminin anlamı tam olarak “ölüm” demektir. Bazı mitlerde ölümün kişiselleştirilmiş hali olarak betimlenmiştir. Thanatos’un insanlarla etkileşimi, uyku...

 • İris | Yunan Mitolojisinde Gökkuşağı Tanrıçası

  Iris yunan mitolojisinde Gökkuşağı tanrıçası olarak bilinir. Aynı zamanda Ulak Tanrı Hermes’in kadın versiyonudur. Çoğu sanat eserinde gökkuşağının üzerinde olan güzel bakire genç bir kız...

EnglishTurkish