• Nyx | Yunan Mitolojisinde Gece Tanrıçası

  Nyx yunan mitolojisinde gece tanrıçasıdır, kendisi gece olarak anılır ve Tanrı Kaos’un (Chaos) kızıdır. Tanrıça Nyx’in yunan mitolojisindeki en güzel kadınlardan birisi olduğu söylenmektedir. Yazılı...

 • Erebus | Yunan Mitolojisinde Karanlığın Tanrısı

  Erebus veya Erebos yunan mitolojisinde karanlığın tanrısı olarak geçmektedir. Hakkında çok fazla bilgi yoktur. Ancak onun mitolojideki ilk tanrılardan (Protogenoi) birisi olduğu belirtilmektedir. Erebus karanlığım...

 • Anemoi (Rüzgarlar) | Yunan Mitolojisinde Mevsimler

  Anemoi (rüzgarlar) yunan mitolojisinde her biri çeşitli mevsimler ve hava koşulları ile ilişkisi olan, dört farklı yönü simgeleyen rüzgar tanrılarıdır. Bazen sadece rüzgarın esintileri oldukları...

 • Aeolus | Yunan Mitolojisinde Rüzgar Tanrısı

  Aeolus yunan mitolojisinde rüzgarların veya rüzgarın tanrısı olarak geçer. Birbirinden farklı üç efsanevi karaktere bu isim vermiştir. Hakkındaki hikayeler iç içe geçmiş olduğu için karakterleri...

 • Orion ve Artemis (Diana)

  Orion | Yunan Mitolojisinde Orion Kimdir?

  Orion Denizlerin tanrısı olan Poseidon’un oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Deniz üzerinde ki hakimiyeti bu kadar büyük birinin oğlu olarak dünyaya gelmesi ona denizin üzerinde yürüyebilme...

 • Müzlerin tasvir edildiği bir resim çalışması.

  Müzler Nedir? | Yunan Mitolojisinde İlham Perileri

  Müzler (Musalar) yunan mitolojisindeki ilham tarnılardır. Yunan mitolojisinde yetenekli kişilere ilham kaynağı oldukları düşünülmüştür. Yunan mitoloji tarihi incelendiğinde Müzler denilince akla gelen ilk gelen Olympos’lu...

 • harites nedir

  Harites Nedir? | Yunan Mitolojisinde Harites

  Yunanca’da üç güzel anlamına gelen Harites, Yunan mitolojisinde üç veya daha fazla küçük tanrıçayı temsil ediyordu. Yaygın olan inanca göre ilk üç güzel tanrıça Zeus...

 • Mireler (Moirai veya Fates) | Yunan Mitolojisinde Kader

  Mireler Yunan mitolojisinde Moiralar veya Fateler (kader) olarak bilinmektedir. Roma mitolojisinde ise “merhametliler” anlamına gelen Parcae veya Fata olarak bilinirler. Mitolojide Clotho (döndüren), Lachesis (bölüştüren)...

 • Erinyeler (Enrinyes) | İntikam Tanrıçaları

  Erinyeler (Enrinyes) yunan mitolojisinde öç almakla görevli tanrıçalardır. Sayıları tam olarak tahmin edilmese de en az üç Erinye olduğu bilinmektedir. Erinyeler özellikle yalan yere tanrılar...

 • Thanatos | Yunan Mitolojisinde Ölüm Tanrısı

  Thanatos ölümün masum halini simgeleyen antik yunan tanrısıdır. Thanatos isminin anlamı tam olarak “ölüm” demektir. Bazı mitlerde ölümün kişiselleştirilmiş hali olarak betimlenmiştir. Thanatos’un insanlarla etkileşimi, uyku...

EnglishTurkish