• Eris | Yunan Mitolojisinde Fitne Tanrıçası

  Eris yunan mitolojisinde kavganın ve fitnenin tanrıçasıdır. Genellikle insanlar ve tanrılar arasında fitne ve kavga çıkarır. Eris’in çıkardığı fitnelerden en bilineni Üç Güzeller Yarışması sonucunda...

 • Nike | Yunan Mitolojisinde Zafer Tanrıçası

  Nike yunan mitolojisinde zafer ve hız tanrıçası olarak anılmaktadır. Tanrıça nike kanatlı bir kadın olarak resmedilmiştir. Titan Pallas ve Styx’in çocuğudur. Yunan mitlerinde Styx, Hades’in...

 • Mireler (Moirai veya Fates) | Yunan Mitolojisinde Kader

  Mireler Yunan mitolojisinde Moiralar veya Fateler (kader) olarak bilinmektedir. Roma mitolojisinde ise “merhametliler” anlamına gelen Parcae veya Fata olarak bilinirler. Mitolojide Clotho (döndüren), Lachesis (bölüştüren)...

 • Eros (Cupid)| Yunan Mitolojisinde Aşk Tanrısı

  Eros (Cupid) yunan mitolojisinde yayı ve okları ile tanınan aşk tanrısı olarak geçer. Bazı kaynaklar Eros’un Khaos’tan doğan ilkel bir tanrı olduğunu savunurken diğerleri Eros’un...

 • Circe | Yunan Mitolojisinde Büyünün Tanrıçası

  Circe yunan mitolojisinde büyünün ve sihrin tanrıçası olarak geçer. Bazı kaynaklar ise onun bir Nymph (orman tanrıçası/perisi), cadı veya büyücü olarak tanımlar.  Özellikle şifalı iksir...

 • Asklepios | Yunan Mitolojisinde Şifacı Tanrı

  Asklepios ’un babası Güneş Tanrısı Apollon ve annesi Teselya kralı Phlegyas’ın kızı Koronis’tir. Acıyı dindiren tanrıça olarak bilinen Epione ile evlenmiştir. Bu evlilikten beş kızları...

 • Hipnoz (Hypnos) | Yunan Mitolojisinde Uyku Tanrısı

  Hipnoz (Hypnos) yunan mitolojisinde uyku tanrısıdır. Antik yunan eserlerinde genellikle omuzlarında kanatları olan genç bir erkek olarak tasvir edilir. Hesiod’un eserlerinde Hypnos ve Ölüm Tanrısı...

 • Oizys (Miseria)| Yunan Mitolojisinde Keder Tanrıçası

  Oizys antik yunanda ve yunan mitolojisinde keder tanrıçası olarak bilinmektedir. Antik yunanda depresyon, kaygı bozukluğu, keder, dert, iç sıkıntısı, üzüntü gibi duydu durumlarından sorumludur. Roma...

 • Gaea | Yunan Mitolojisinde Toprak Ana

  Gaea (Gaia, Dünya, Toprak Ana)  yunan mitolojisindeki ilk tanrılardan birisidir. Tanrıça Gaea Titanlar daha ortaya çıkmadan evreni yöneten tanrılar arasında yer almıştır. Yunan mitolojisi yaratılış...

 • harites nedir

  Harites Nedir? | Yunan Mitolojisinde Harites

  Yunanca’da üç güzel anlamına gelen Harites, Yunan mitolojisinde üç veya daha fazla küçük tanrıçayı temsil ediyordu. Yaygın olan inanca göre ilk üç güzel tanrıça Zeus...

EnglishTurkish