• Orion ve Artemis (Diana)

  Orion | Yunan Mitolojisinde Orion Kimdir?

  Orion Denizlerin tanrısı olan Poseidon’un oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Deniz üzerinde ki hakimiyeti bu kadar büyük birinin oğlu olarak dünyaya gelmesi ona denizin üzerinde yürüyebilme...

 • Müzlerin tasvir edildiği bir resim çalışması.

  Müzler Nedir? | Yunan Mitolojisinde İlham Perileri

  Müzler (Musalar) yunan mitolojisindeki ilham tarnılardır. Yunan mitolojisinde yetenekli kişilere ilham kaynağı oldukları düşünülmüştür. Yunan mitoloji tarihi incelendiğinde Müzler denilince akla gelen ilk gelen Olympos’lu...

 • harites nedir

  Harites Nedir? | Yunan Mitolojisinde Harites

  Yunanca’da üç güzel anlamına gelen Harites, Yunan mitolojisinde üç veya daha fazla küçük tanrıçayı temsil ediyordu. Yaygın olan inanca göre ilk üç güzel tanrıça Zeus...

 • Mireler (Moirai veya Fates) | Yunan Mitolojisinde Kader

  Mireler Yunan mitolojisinde Moiralar veya Fateler (kader) olarak bilinmektedir. Roma mitolojisinde ise “merhametliler” anlamına gelen Parcae veya Fata olarak bilinirler. Mitolojide Clotho (döndüren), Lachesis (bölüştüren)...

 • Erinyeler (Enrinyes) | İntikam Tanrıçaları

  Erinyeler (Enrinyes) yunan mitolojisinde öç almakla görevli tanrıçalardır. Sayıları tam olarak tahmin edilmese de en az üç Erinye olduğu bilinmektedir. Erinyeler özellikle yalan yere tanrılar...

 • Thanatos | Yunan Mitolojisinde Ölüm Tanrısı

  Thanatos ölümün masum halini simgeleyen antik yunan tanrısıdır. Thanatos isminin anlamı tam olarak “ölüm” demektir. Bazı mitlerde ölümün kişiselleştirilmiş hali olarak betimlenmiştir. Thanatos’un insanlarla etkileşimi, uyku...

 • Tartarus Nedir? | Yunan Mitolojisinde Cehennem

  Tartarus veya Tartaros tıpkı toprak ana Gaea ve Gökyüzünün Babası Uranüs gibi Kaos’tan (Chaos) doğmuştur. İlkel bir kuvvet olmasının yansıra, Tanrı Hades kötü insanların ölümden...

 • Pontus | Yunan Mitolojisinde İlkel Deniz Tanrısı

  Pontus yunan mitolojisinde Olimpos Tanrıları’ndan daha önce var olan ilkel tanrı kuşağındadır. Yunan Tanrısı Pontus, Kaos’un (Chaos) saf halinden ve daha hiçbir şey yaratılmadan önce...

 • Phobos | Yunan Mitolojisinde Korku Tanrısı

  Phobos yunan mitolojisinde korku tanrısıdır. “Fobi” kelimesinin kökeni korku tanrısı Phobos’un isminden türemiştir. Tanrı Phobos yunan mitolojisinde Savaş Tanrısı Ares ve Tanrıça Afrodit’in oğludur. Phobos’un...

 • Philotes | Yunan Mitolojisinde Sevgi Tanrıçası

  Philotes yunan mitolojisinde arkadaşlık, sevgi ve dostluğu simgeleyen tanrıça olmuştur. Antik Dönem yunan şairi Hesiod’a göre Philotes’in babası yoktur. Hesiod’a göre o yalnızca Gece Tanrıçası...

EnglishTurkish