• Pallas kimdir?

  Pallas Kimdir? | Yunan Mitolojisinde Pallas

  Pallas antik yunanda tanrıça Athena için kullanılan bir isimdir. Athena çömlekçilik, marangozluk, terzilik gibi el emeğinin olduğu sanatlara dayanan meslekleri kendi koruması altına almıştır. Özellikle...

 • Menoetius kimdir |

  Menoetius Kimdir? | Yunan Mitolojisinde Menoetius

  Menoetius ikinci kuşak neslinden olan genç bir Titan’dı. Babası titan İapetus annesi titan Klymen’di. Kardeşleri yine titan soyundan gelen Prometheus, Atlas ve Epimetheus’du. Dört kardeşte...

 • İapetus kimdir?

  İapetus Kimdir? | Yunan Mitolojisinde İapetus

  İapetus antik Yunan mitolojisine göre eski Titan tanrısıydı. Babası gök tanrısı Uranüs annesi toprak tanrıçası Gaia’dı. İapetus ilk 12 Titan tanrılarından biriydi. Titanların ikinci kuşağından...

 • Perses kimdir?

  Perses Kimdir? | Yunan Mitolojisinde Perses

  Perses Yunan mitoloji tarihinde Kolhislilerin kralıdır. Güneş tanrısı olan Helios ve Perses’in oğlu, Kolhislilerin hakkında efsaneler anlatılan Aietes, büyü tanrıçası olan Kirke ve Pasiphae’nin erkek...

 • Ophion kimdir?

  Ophion Nedir? | Yunan Mitolojisinde Ophion

  Ophion yunan mitolojisinde her şeyin başlangıcı olan Tanrıça Eurynome’nin eşi olduğu rivayet edilirdi. En eski Titan kralı olarak kabul edilir. Evrende ki boşluğun çok öncesinde...

 • lelantos kimdir

  Lelantos Kimdir? | Yunan Mitolojisinde Lelantos

  Lelantos diğer bilinen adıyla Lelantus genç olan Titan tanrılarından biri olarak dünyaya gelmiştir. Lelantos Yunan mitoloji tarihinde ve antik Yunan kültüründe önemli bir rol oynayan...

 • Uranüs Gök tanrısı

  Uranüs Gök Tanrısı | Yunan Mitolojisinde Uranüs

  Uranüs Yunan mitoloji tarihinde gök baba ismi ile bilinirdi. Mitoloji tarihini oluşturan ilk tanrıların başında gelmektedir. On iki titan ve siklonlar Uranüs’ün soyundan gelmektedir. Yunancada Uranos...

 • Themis - Tanrıça Themis Heykeli

  Themis Adalet Tanrıçası | Yunan Mitolojisinde Themis

  Themis eski Yunan mitolojisinde Uranüs ve Gaia’nın kızıydı. Zeus’un Metis’ten sonra ikinci karısıydı. Zeus ile olan evliliğinden Horae ve Moirae adlı iki çocukları olmuştur. Bir...

 • Tethys Nedir? | Yunan Mitolojisinde Tanrıça Tethys

  Tethys yunanca büyük anne ya da hemşire anlamlarına gelen tethe kelimesinden türemiştir. Başlangıçtan beri var olan gök tanrısı Uranüs ve yeryüzü tanrısı Gaia’nın kızıydı. Kocası...

 • Theia kızı Selene

  Theia Nedir? | Yunan Mitolojisinde Theia

  Theia titanlardan göğü temsil eden tanrı Uranüs ile toprağı temsil eden Gaia’nın kızıydı. Toplam on iki kardeş arasında en büyük kız kardeşti. İsminin anlamı kehanette...

EnglishTurkish