Mitolojik Tanrılar

Nefertiti Mısır’ın Gizemli Kraliçesi


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/termalkaplicalar/mitolojiktanrilar.com/wp-content/plugins/onceki-yazi-linki/onceki_yazi_linki.php on line 56

Nefertiti diğer bir adıyla Neferneferuaten Nefertiti (“Güzellik”) Kleopatra’nın doğumundan 1300 yıldan fazla bir süre önce yaşayan eski mısır kraliçesi olarak bilinir.  Kraliçe Nefertiti, güzellik ve kraliyet ailesiyle ilişkilendirilen eski Mısır’ın güçlü bir kraliçesidir. Ancak Kleopatra’dan farklı olarak, Kraliçe Nefertiti’nin hayatı ve hikayesi , Mısır’ın en müreffeh zamanlarından birinde bile geçmesine rağmen belirsizliğini koruyor. Nefertiti’nin hikayesinin gizlenmesi büyük bir ihtimalle bir aile mirası olan ve imparatorluğun düşüşünü öngören dini bir kült ile ilişkilidir. Neyse ki biz tarih meraklıları için, bu gizeme rağmen, var olan çeşitli açıklamalar sayesinde Nefertiti’nin hikayesinden birkaç parça hayatta kalmıştır. Bunlardan en ünlüsü, Thutmose tarafından MÖ 1345 civarında yapılan “Nefertiti Büstü” olarak bilinir. “Nefertiti Kimdir?”

Kraliçe Nefertiti’nin Kökenleri

İçindekiler

Birçok ünlü ve iyi bilinen efsanede olduğu gibi, Kraliçe Nefertiti’nin hayatının ana detayları gerçeklerden de gizemli ve kafa karıştırıcıdır. Nefertiti’nin soyu ise gizemin başladığı yerdir. Çoğu kaynak Ay’ı (geleceğin kralı) babası olarak ve doğum yılını MÖ 1370 civarında verir. Ancak bazı yazıtlar ise Ay’ın karısı Tiye’nin (veya Tey’in) Nefertiti’nin (“büyük kraliçenin hemşiresi”) Nefertiti’nin ebesi olduğunu gösteriyor. Bu durum Nefertiti’nin ebeveynleri hakkındaki gerçekliğin üzerini örtüyor.

Kraliçe Nefertiti

Kraliçe Nefertiti

Ayrıca, Hint-İran mirasına atıfta bulunarak, Nefertiti’yi Mitanni Tadukipa’nın prensesi ile bir tutuyor gibi görünen başka teoriler de var. Ancak kanıtlar, Tadukhipa’nın Akhenaten’in babasıyla zaten evli olduğunu ve Nefertiti’nin “yabancı” ebeveynliğini desteklemek için kimliğinin tespit edilemediğini gösteriyor. Kısacası, Mısır kraliçesinin ebeveynliği tartışmalıdır, ancak onun eski Mısır toplumundan gelmediğini belirlemek abartılı olacaktır.

Aten Kültü Nedir?

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Kraliçe Nefertiti ve kız kardeşi Mudnojame, babaları Firavun Amenhotep III’ün yerine geçtiği için Thebes kraliyet sarayını erken yaşlardan itibaren tanıyorlardı. Esasen, Mısır’ın gelecekteki kraliçesi, kendi gücünün (ve ailesinin) bir kısmını elinde tutarken, bir kraldan beklenen cömert yaşam tarzını paylaştı. İkincisi ile ilgili olarak, Nefertiti’nin Amenhotep III’ün oğluyla evlenmeden önce Aten dininin kökeninde olmasının mümkün olduğunu bilmek ilginçtir.

Aten kültü

Aten kültü

Bu din daha sonra, Aten etrafındaki din ile birlikte tüm Mısır’da neredeyse tek tanrılı din haline geldi. Tartışmalı dini reformlar, Kral IV. Amenhotep’in (III. Amenhotep’in oğlu ve Nefertiti’nin kocası) saltanatının 5. yılında ve sonrasında gerçekleşti. Bunun sonucunda MÖ 1348 civarında (veya MÖ 1346), Aten dünyadan görülebilen güneş diski olarak tanımlandı ve dünyanın “gerçek” yaratıcısı olarak diğer Mısır tanrılarından daha fazla saygı gördü. Aten güneş diski olarak Ra’nın bir yönünü temsil ediyordu daha sonra yegana tek tanrı olarak ilan edildi.

Mısır Panteonu’na Karşı

Tarihsel kaynaklar, Kraliçe Nefertiti’nin ve kocasının Aten dinini devlet dini olarak benimsemesi konusunda etkilemiş olabileceğini, böylece eski Mısır panteonunun ve Amun-Ra’nın etkisini azalttığını gösteriyor. Böylece onlar adına yapılan tapınakların kapanmasına yol açılmıştır.

Bununla birlikte, nesnel olarak, dönemin hemen hemen her Mısırlısı, özellikle soylu bir geçmişe sahip olanlar, kendi “onaylanan” ilahi varlıklarını tercih etme eğilimindeydi ve bu kişisel tapınma tarzı, zorunlu olarak daha büyük siyasi sonuçlara dönüşmedi. Ve siyasi sonuçlardan bahsetmişken, Nefertiti’nin etkisi doğrulanmamış olsa da, eski Mısır tanrı panteonunu Aten’in yükseltilmesindeki karar, muhtemelen Amenhotep IV’ün adanmış rahip sınıfının gücünü ve parasını dizginlemek için kasıtlı bir davranıştı. Basitçe söylemek gerekirse, dini sistemi radikal bir şekilde elden geçirmesi, zenginliğin (ve bağışların) ayrı bir insan sınıfı tarafından paylaşılmasının aksine, daha merkezi, devlet destekli bir din ile sonuçlandırma çabasıydı.

Kraliçe Nefertiti

Nefertiti, muhtemelen babası Ay ve Firavun Amenhotep III arasında paylaşılan sıcak diplomatik ilişkinin bir sonucu olarak, Onsekizinci Hanedan IV. Kraliyet çiftinin birliği oldu ve bu birliktelikten en az altı kız çocuğu dünyaya geldi. Ancak bunlardan birisi Amenhotep IV’ün diğer karısından oğlu olan Tutankhamun’un (Tutankhaten olarak da adlandırılır) olarak bilinir. Başka bir deyişle, Nefertiti’nin mumyasının DNA analizi böyle bir genetik bağlantıyı doğrulamadığından, Tutankhamun’un annesi olmayabilir.

Her halükarda, kraliyet ailesi, Thebes’teki Malkata sarayında yenilenen ve Tehen Aten (“Aten’in ihtişamı”) olarak adlandırılan zengin mahalleleriyle, Mısır’da devam eden dini çatışmaların tam aksine, refah içinde yaşıyordu. Ve Malkata sarayı girift kabartmalar ve altın süslemelerle donatılırken, kraliyet çifti Akhetaten (‘Aten’in Ufku’) olarak da bilinen bütün bir yerleşim yeri kurarak yeni buldukları inançlarını yaymaya çalıştılar.

Burası nehre paralel olarak yerleştirilmişti, sınırları alanı çevreleyen kayalıklara oyulmuş stellerle (yekpare Taş) işaretlenmişti. Kralın kendisi, kozmolojik açıdan önemli ana planının sorumluluğunu üstlendi. Kral, şehrinin merkezinde, yetkililer ve yabancı ileri gelenlerle görüşebileceği resmi bir kabul sarayı inşa etti. Kendisinin ve ailesinin yaşadığı saraylar kuzeydeydi ve kraliyet konutundan kabul sarayına giden bir yol vardı. Akhenaten ve Kraliçe Nefertiti her gün arabalarında şehrin bir ucundan diğer ucuna yolculuk ederek güneşin gökyüzündeki yolculuğunu yansıtıyorlardı. Akhenaten ve Nefertiti, hayatlarının sanat ve metinler aracılığıyla bize ulaşan diğer birçok alanında olduğu gibi bunda da kendi başlarına tanrılar olarak görüldüler veya en azından kendilerini birer tanrı olarak gördüler. Onlar dönemin hem hükümdarı hem de başrahipleriydiler. Onlar olmadan Aten’e tapınmak mümkün değildi.

Bazı eserler Nefertiti’yi bir firavun gücü ve havasıyla tasvir ediyor; örneğin, kraliçenin dini törenlerde görev yaptığı, ulusal toplantılara başkanlık ettiği ve hatta Mısır’ın düşmanlarını öldürdüğü sahneler bunların içerisindedir. Ayrıca IV. Amenhotep’in kraliyet mührünü Nefertiti’ninkiyle birleştirdiği ve böylece Nefertiti’nin Büyük Kraliyet Hanımı statüsüne rağmen kraliyet çiftinin paylaştığı eşitliği gösterdiği bilinmektedir.

Nefertiti Kimdir?

Kraliçe Nefertiti’nin kim olduğunun gizemi kocaasının ölümünden sonra daha da karmaşıklaşmıştır. Amarna döneminin sonunda ve muhtemelen Firavun Akhenaten’in (Nefertiti’nin kocası) MÖ 1336 (veya MÖ 1334) civarında ölümünden sonra Mısır tahtı, kimliği ve hatta yaratılışı bilinmeyen, Smenkhkare olarak bilinen gizemli bir figüre geçti. Israrcı bir görüşe sahip olan Mısırlı bilim adamları, bu hükümdarın Nefertiti’nin ikinci kişiliği olduğunu söylüyor. Kronolojik olarak, Smenkhkare birkaç aylık kısa bir saltanat sürdü ve yerine Neferneferuaten olarak bilinen başka bir gizemli firavun geçti. İkincisi ile ilgili olarak, Neferneferuaten’in, ismin dişil adından dolayı Nefertiti’nin kendisi (veya eski Smenkhkare ile evlenmiş olabilecek kızı Meritaten) olduğu konusunda birçok akademisyen tarafından paylaşılan genel bir görüş vardır.
Nefertiti Büstü

Nefertiti Büstü -Neues Museum Berlinnefertiti mezar

Neferneferuaten’in kraliyet portrelerinde ilginç bir şekilde Akhet-en-hyes (“Kocasına gönderildi”) sıfatını kullanması, Nefertiti’nin kocasının ölümünden sonra Mısır’ı tek firavun olarak yönettiği fikrini pekiştiriyor. Neferneferuaten gibi Nefertiti’nin de eski Mısır toplumunun farklı kesimlerini memnun etmek için Aten kültünün farklı biçimlerine yönelmiş olması tamamen mümkündür. “Nefertiti Kimdir?”sorusu kocasının ölümünden sonra birden fazla cevabı içeriyor olabilir.

Nefertiti’nin Mezarı ve Ölümü

Akademik veriler önceki teoriler, Nefertiti’nin, IV. Amenhotep’in saltanatının son yıllarında, belki de bir erkek varis doğuramaması nedeniyle, yıkılan sarayında gözden düştüğü bir tablo çiziyor. Bu tür fikirler, IV. Amenhotep’in saltanatının yaklaşık 12. yılında Nefertiti’nin tarihi kayıtlarından apaçık ve aniden ortadan kaybolmasından türetilmiştir. Bununla birlikte, Amenhotep IV’ün diğer eşlerinden biri zaten zaten bir erkek varisi (Tutankhamun) vardı. Ancak bilim insanları Kraliçe Nefertiti hakkında on altı yol boyunca , IV. Amenhotep’in en değerli eşi olduğunu gösteren eserler buldular.

Her halükarda, Kraliçe Nefertiti, kocası IV. Amenhotep’in ölümün sonra yıllar boyunca yönetimde kalmıştır. Ancak Nefertiti’nin Ölümü kayıtlarda bulunan tüm olaylara rağmen gümümüzde sırrını korumaktadır. Ölüm yaşı genellikle MÖ 1330 olarak verilir, bu da öldüğünde yaklaşık 40 yaşında olduğunu göstermektedir. Nefertiti, Kleopatra, Hatshepsut ve Nefertari ile birlikte eski Mısır’ın en ünlü kadınlarından birisiydi Bazıları onun firavun olarak hüküm sürdüğünü bile söylüyor. Tüm haşmetine rağmen Nefertiti’nin mumyası ve mezarı hiçbir zaman bulunamamıştır.

story.com / Egypt State Information Service / Harvard.edu

Bir önceki yazımız olan Karnak Tapınağı Hangi Dönemde Yapıldı? başlıklı makalemizde Amon Tapınağı nerede?, Dünyanın en büyük tapınağı nerede? ve Karnak Tapınağı Hangi Dönemde Yapıldı hakkında bilgiler verilmektedir.

BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.