Mitolojik Tanrılar

Nihilizm Nedir? Nihilizm Felsefesi Hakkında


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/termalkaplicalar/mitolojiktanrilar.com/wp-content/plugins/onceki-yazi-linki/onceki_yazi_linki.php on line 56

Nihilizm Nedir? Nihilizm hiççilik ya da yokçuluk anlamına gelmektedir. 19. yüzyıl ortalarında ortaya çıkan bir fikir akımıdır. İlk olarak Rusya’da entelektüel genç kesim tarafından ortaya çıkmıştır. Nihil kelimesi Latince kökenlidir ve Latince ‘de hiç anlamına gelir. Nihilizm felsefe akımının temelindeki inanılan görüş; her şeyin değerden ve anlamdan yoksun olduğudur. Varlığı yok sayar ve şüphe ile karşılar. Nihilizm hiçbir şekilde genel geçer bir bilginin doğru olmadığını savunmaktadır. Her türlü bilgiyi reddeder. Nihilizm bu düşünce yapısı ile dinlerin tepkisini çekmiştir. Çünkü nihilizm felsefe düşüncesinde, insanın ruh ve bedenden oluşmuş olduğu reddedilmektedir. Nihilizmin kurucuları Friedrich Nietzsche ve Albert Camus. Nihilizm temsilcileri; Ludwig Andreas, Friedrich Nietzsche, Max Stirner, Neyzen Tevfik, Henry Thomas Buckle, Ludwig, Albert Camus, Andreas Feuerbach, Jean-Paul Sartre, Arthur Schopenhauer ve Herbert Spencer gibi düşünürlerdir.

nihilizm nedir

Nihilizm nedir?

Bu ünlü isimler nihilizm akımını savunmuşlardır. Nihilizm felsefi düşünceye göre, hiçbir şey var olamaz ve hiçbir şey bilinemez. Nihilistler tanrının varlığını reddederler. Ayrıca, ahlakı, bilginin imkansızlığını, irade özgürlüğünü reddederler. Nihilizm, varlık felsefesi, değerler felsefesi ve bilgi felsefesi ile yakından alakalıdır. Bilgi felsefesi içerisinde bilginin olmadığını, değer felsefesi içerisinde insan için değerlerin olmadığını, varlık felsefesinde de hiçbir şeyin var olmadığını savunmaktadırlar. Klasik felsefe sistemlerini, toplumsal bilimleri reddeder. Nihilizm felsefesi, toplumun var olan düzenine başkaldırmayı temsil eder. Aile, din, devlet gibi otoritelere karşı çıkmaktadır. Nihilist nedir? Nihilizm felsefi düşünce yapısını benimseyen ve bu düşünce tarzına göre yaşayan kişilere nihilist denir. Nihilistler bütün değerleri yok saymaktadırlar. Nihilistler, bilgiyi, ahlakı, tanrıyı ve her şeyi reddederler.

Nietzsche’nin nihilizm anlayışı

İçindekiler

Nihilizm felsefe akımının en büyük temsilcilerinden birisi Frederik Nietzsche’ye göre; nihilizm düşüncesi yeterli olarak ve tam anlamıyla anlaşılmamaktadır. Bu yüzden Nihilizm düşüncesinin zaman içerisinde yeniden temellerini atmış ve değiştirmiştir. Nietzsche’ye göre nihilizmin en önemli eksik olan yanı yaşamı olumsuzlaştırmasıdır. Bu yüzden kitaplarında çoğunlukla pesimistler olarak yanlış nihilizmi tanımlamıştır. Nietzsche’ye göre yaşamı olumlu kılan bir felsefeyi benimsemek önemlidir ve yaşamın değerinin anlaşılması temel alınmalıdır. Nietzsche’ye göre, üstün insan, değer yaratabilmek ve iyi ölçüde özgür olmaktır. Nietzsche’ye göre insanlar zayıflar ve güçlüler olmak üzere iki bölüme ayrılmaktadır. Mevcut düzende zayıf insanlar tarafından ahlak sistemi oluşturulmuştur ve bu ahlak sistemi de köle ahlakını ifade etmektedir. Köle ahlakı, özellikle zayıf olan insanların zayıf yönlerini ön plana çıkarmaktadır ve yaşam alanlarını olumsuz şekilde etkilemektedir. Bu yüzden de bu insanlar tanrıya gerek duyarlar. Köle ahlakının karşısında da efendi ahlakı vardır. Bu da güçlü insanların oluşturduğu bir ahlak türüdür. Bu kişiler yeni değerleri araştırma, geliştirme gücüne sahip olan kişilerdir. Bu sebeple Nietzsche’ye göre evrensel bir ahlak anlayışı yoktur. Nietzsche’ye göre nihilizm aşılması gereken bir felsefi akımdır. Nietzsche’nin nihilizm düşünce yapısı, doğadaki tüm ahlakı reddetmediği, ahlakın evrensel olduğu fikrini reddettiği düşüncesine dayanmaktadır.

Nihilizm Felsefesi

Nihilizm felsefesi, hiçbir şeyin bilenemeyeceğini ve var olmadığını savunan bir felsefedir. Her şeyi reddeden felsefeyi ifade ede. Yani, değerleri ve gerçeği reddetmektedir. Bununla birlikte, bilgi imkanını reddeder. Doğru bilginin hiçbir şekilde olmayacağını savunmaktadır. Nihilizm felsefesi, varlığı yok saymaktadır. Nihilistler, hiçbir gücü Tanrı olarak kabul etmezler. Nihilizm felsefesi iki yarı gruba ayrılır. Aktif nihilizm ve pasif nihilizm. Pasif Nihilizm boşluk duygusunu ifade etmektedir. Yani değerlerin çökmesinin acı olduğunu ve değerinin olmadığını savunmaktadır. Bu savunulan düşünce ise boşluk duygusuna yol açar. Aktif Nihilizm, bilinen geleneksel ahlakı reddetmektedir.

Bir önceki yazımız olan Empirizm Nedir? Empirizm Hakkında Görüşler başlıklı makalemizde bilimde empirizm ve pozitivizm, Empirizm ve empirizm hakkında bilgi hakkında bilgiler verilmektedir.

BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.