Mitolojik Tanrılar

Olimpos Tanrıları | Yunan Mitolojisi Tanrıları


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/termalkaplicalar/mitolojiktanrilar.com/wp-content/plugins/onceki-yazi-linki/onceki_yazi_linki.php on line 56

Olimpos Tanrıları veya On İki Olimpos Tanrısı (Olimposlular) antik yunan mitolojisinde Titanlardan sonra gelen birinci kuşak ve ikinci kuşak tanrılarını belirtmek için kullanılmaktadır.

Olimpos Tanrıları Yunan Mitolojisinde tüm insanlar ve tanrılar üzerinde mutlak hakimiyete sahip olarak kabul edilir.
Olimpos Tanrıları Yunan Mitolojisinde tüm insanlar ve tanrılar üzerinde mutlak hakimiyete sahip olarak kabul edilir.

İkinci kuşak Olimpos Tanrıları, Birinci kuşak Olimposluların soyundan gelir, birinci kuşak Olimpos Tanrıları ise Titanların soyundan gelmiştir. Olimpos Tanrılarının o dönem Yunanistan’ın en yüksek dağı olduğuna inanılan Olimpos Dağı’nda yaşadığına inanılmaktadır.

Uranüs ve Kronos’tan (Cronus) sonra üçüncü kuşak olarak gelen 12 Olimpos Tanrısı, kendilerinden önce gelen Titanlara karşı vermiş oldukları “Titanomachy” (Titanlar Savaşı) olarak isimlendirilen savaşı kazanarak insanların ve diğer tanrıların efendisi olmayı başarmışlardır.

12 Olimpos Tanrısı Zeus, Poseidon, Hades, Hera, Ares, Apollon, Artemis, Hermes, Dionysus, Hephaistos, Athena ve Afrodit olarak isimlendirilmiştir. Yunan Mitolojisinde 13 rakamı uğursuz sayıldığı için Olimpos Tanrılarına yeni bir tanrı eklendiğinde bir diğer tanrı bu listeden çıkarılır.Tanrıça Hestia Dionysus Olimpos’a gelince görevinden ayrılmıştır Olimpos’ta yaşayan tanrılar istedikleri takdirde Demeter ve Hestia gibi Olimpos’tan ayrılabilirler.

Yunan Mitolojisi Tanrı ve Tanrıçaları denildiğinde aklımıza ilk 12 Olimposlu Tanrı gelmektedir. Ancak Yunan Mitolojisi Tanrı ve Tanrıçaları yalnızca Olimpos Dağında Yaşayan Tanrılar değildir. Üçüncü kuşak olan Olimposlu Tanrılar, yüzlerce tanrı içerisinde en güçlü ve en önemli oldukları düşünülen küçük bir kümedir. Yunan Mitolojisindeki Tüm Tanrılar hakkında bilgi almak için diğer yazılarımıza göz atabilirsiniz. Şimdi kısaca yunan mitolojisi tanrıları içerisinde yer alan On iki Olimpos Tanrısına bir göz atalım.

12 Olimposlu Tanrının Kısa Hikayesi

İçindekiler

Antik Yunan din ve mitolojisinde, On İki Olimpiya Tanrısı veya On İki Olimpos Tanrısı (Δώδεκα θεοί του Ολύμπου), dine göre Olympus Dağı’nda yaşadıkları için Yunan Panteonunun ana tanrılarıdır. Olympus tanrılarından bahsettiğimizde Zeus, Hera, Poseidon, Demeter, Athena, Apollo, Artemis, Ares, Afrodit, Hephaestus, Hermes, Hestia veya Dionysus isimlerinin tanrı ve tanrıçalarını kastediyoruz.

Zeus, kardeşleri ve çocukları ile Olimpos Dağı’nda (Όλυμπος) dünyaya hükmetti. Olimposlular, esas olarak üçüncü ve dördüncü nesil ölümsüzlerden oluşan bir tanrı ırkıydı. Dünyayı yok eden büyük tanrı Uranüs’e karşı 10 yıl süren savaşın ardından Zeus’un yönetimindeki savaşı kazanarak iktidarı ele geçirdi. Titanların lideri Cronos, bir gün çocuklarının kendisine düşman olacağından korkar. Bundan kaçınmak için çocuklarını doğumda yuttu. Sonunda, karısı Rhea, oğlu Zeus’u yutulmaktan sakladığında, Kronos’un korktuğu gerçek oldu. Zeus büyüdüğünde, kardeşlerini kurtardı ve ayrıca üç üvey kardeş, Cyclops ve Hekatonkheires’in (50 başlı canavarlar) yardımıyla titanları yendiler.

Olympos tanrıları (“Theoi Olympioi”) antik Yunan yaşamının tüm yönlerini kontrol etti ve genellikle işgale göre gruplandırıldı. Zeus altın tahtta oturdu, tanrılar onun inisiyasyonunu kutladı ve birlikte mutlu bir hayat yaşadılar. Gök tanrı Zeus, Hera ile evli olmasına rağmen, dünyevi kadınlardan birçok çocuk babası olduğu biliniyordu. Yiyecek ve içecekler, insan dışındaki tanrılar tarafından tüketiliyordu ve bunlara “ambrosia” ve “nektar” deniyordu. “Ölümsüz” anlamına gelen Ambrosia, birçok çiçeğin özünden yapılan bir bal türüdür. Bu nedenle onları besleyen tanrılar genç ve ölümsüzdür. Tanrıça Hebe, diğer tanrılara altın bir kaseden şarap ikram etti. Sonra Zeus, Ganymede’ye (Truva kralı Truva’nın oğlu) bir içki hazırlamasını emretti. Apollon ve İlham Perileri ise çalgılar ve şarkılarla tanrıları eğlendirdiler. Tanrılar da insan gibi giyinir, öfkeli, üzgün ve baskıcıdır. Tanrılar savaşır ve hatta bazen birbirlerine zarar verirler. Yara acıyorsa öldürmez. Vücutlarından akan kan değil, ‘ikor’ adı verilen bir sıvıydı. Savaşta Afrodit ve Ares derinden yaralandı ve hastalandı, ancak ölmedi. Tanrı Apollon yaralandı ve iyileşti. Efsaneye göre demirci tanrısı Hephaestus, kendisini Olimpos Dağı’ndan alan Zeus’u kızdırır. Böylece Hephaustus, annesinin Hera’nın bir çocuğun ayakkabısını fırlattığını söylediğinde incindi. Yine efsanede tanrılar, Apollo ve Poseidon’a bir yıl boyunca Truva’nın kralları olmalarını emrederek Zeus’u kızdıran Zeus’a saldırmayı planladılar.
Tanrılar, Olympus’un efendisi Zeus’un emirlerine kesinlikle uymayacaktır. O, tüm tanrıların reisi ve kralı ve göklerin efendisidir. Onun emri adildir ve şimşeği bir kontrol işaretidir. Hades, Olympus’un ilk neslinin (Zeus, Poseidon, Hera, Demeter ve Hestia) kardeşi, ancak Olympus’tan uzak yeraltı dünyasında, Olympus’ta olmayan ve 12 Olympians’a dahil olmayan bir krallık.

Olimpos’ta 12 Olimposlu olarak bilinen bu tanrılara ek olarak ikincil tanrılar da vardır. Bunlar arasında Aglaia (güç), Euphrosyne (sevinç), Thalia (serinlik)-Zeus ve Muse adında dokuz muses, Oceanid Eurynome’un kızları, Charites de ‘Üç Güzel’ olarak adlandırılır. Ayrıca 3. Sezonun Horae tanrıçaları (Eunomia ‘Yargı’, Dike ‘Adalet’, Eirene ‘Barış’) şarkılarıyla Olimpiyat sporcularını eğlendirdi. Yine Zeus ile Kral Mycenae’nin kızı Alcmene’nin oğlu Herkül (Latin Herkül), tanrılaştırmadan sonra Olympus’ta yaşadı ve başka bir Olimposlu Hebe ile evlendi. Ayrıca Hesiodos’a göre Styx Zelus (kıskançlık), Nike (Zafer), Kratos (Güç) ve Bia’nın (Güç) çocukları da Olympus’un sakinleridir. Peki Styx (Στύξ) kimdir? Oceanus ve Thetis’in kızı Styx, bir periydi ve ölüler diyarı olan yeraltı dünyasında bir nehir oldu. Tanrılar onun adına yemin ettiler ve yeminini bozan tanrı bir yıl süt ve ambrosiadan mahrum bırakıldı ve dokuz yıl tanrılardan kovuldu.

Yunan dininde 12 Olimpiyat tanrısına tapınıldığına dair arkeolojik kanıtlar, MÖ 6. yüzyılın sonlarına kadar uzanmaktadır. Thucydides’e göre Atina Agorası’nda 12 tanrılık bir sunak vardı. Bununla birlikte, Homeros’un ilahilerinden birinde (MÖ 500), Hermes’in Apollo’ya iki boğa uçurması eski bir geleneğin devamı olduğu düşünülmektedir. Olimpos Dağı’nın eteklerinde. Yine Pindar’ın Olympos (M.Ö. 480) üzerine yazdığı bir şiirinde Herakles, Alpheus ile birlikte “on iki tanrı”ya kurban sunmuş, diğer iki sunaktan söz edilmiştir.

 

Tanrıların Kralı Zeus (Jupiter)

Zeus (Eski Yunanca: Grekçe: Ζεύς, Zeús; Modern Yunanca: Δίας, Días), yunan mitolojisi içerisinde en güçlü ve en önemli tanrıdır. Tanrı Zeus, yıldırımların, göklerin ve şimşeklerin tanrısıdır. Roma’da Zeus Jupiter olarak bilinir. Titan Kronos ve Rhea’nın en küçük oğludur. Titanlar Savaşında diğer olimposlu tanrıların yardımı ile babası Kronos’u ebedi azap çekmesi için Tartarus’a hapsettirmiştir.

Zeus Heykeli

Tanrı Zeus elinde bir şimşek tutan orta yaş üzerinde bir adam olarak tasvir edilir. Kral Tanrının eşi ise başka bir Tanrıça olan Hera’dır. Ancak evli olmasına rağmen Zeus çapkınlığı ile bilinir ve birçok insan ve tanrıdan sayısız çocuğa sahiptir.

Tanrı Zeus istediği hayvan ve insanın şekilline girebilir, ayrıca Aegis isimli bir tanrılara ait bir kalkana sahiptir. İstanbul Boğazı’nın isminin kökeni de Tanrı Zeus ile alakalı bir yunan mitine dayanmaktadır. “Bosphorus” yani “İnek Geçidi” adı Zeus’un karısı Hera’dan saklamak içi inek suretine soktuğu sevgilisi İo’dan gelir. Türkiye’de Zeus adına Muğla, Kütahya, Mersin gibi şehirlerde tapınaklar inşa edilmiştir.

Zeus (Ζευς), Olympus Dağı’nda tanrıların kralı olarak hüküm süren antik Yunan dininde gökyüzü, gök gürültüsü ve şimşek tanrısıdır.

Zeus, Titanlar Kronos ve Rheia’nın en küçüğüdür. Kronos doğumda tüm çocuklarını yuttu, ancak annesi onu saklayarak ve yutması için yığınlara sarılmış bir taş vererek kurtardı. Tanrılar, periler tarafından izlendikleri ve Amalthean keçileri tarafından korundukları Girit adasındaki Dicta dağında gizlice büyüdüler. Kronos’un çocuğunun çığlıklarını duymamak için savaşçı dansı sırasında kalkanını kıran savaşçı Kuretler tarafından korunmuştur. Zeus yetişkin olunca Cronos için çalışan Metis’in yardımıyla titanları yutan tanrıları kustu ve ardından tanrılar ve titanlar arasında bir savaş başlattı. 6 Cennetin Oğlu’nu Tartaros mağarasından kurtardı ve Cyclops ve Yüz El tanrılarla şükran içinde savaştı. Titanların düşüşünden sonra, Zeus ve kardeşlerine dünyanın kontrolünü paylaşmaları için çok şey verildi, Zeus gökyüzünü, Poseidon denizi ve Hades karayı aldı. Zeus’un ilk karısı Titan’ın kardeşlerinden biri olan Metis’tir. Falcı, oğlunun onun yerine geleceğini ve tanrıların kralı olacağını söyleyince, hamile Metis kadınını yedi, ancak çocukları Athena’nın rahminde doğup büyüdü ve başında kaldı. Zeus daha sonra guguk kuşu kılığında Hera ile evlendi, ancak her zaman bir gözü vardı ve birçok kadınla ilişkisi vardı. Onun ilişkisi sayesinde dünyada birçok başka tanrı, yarı tanrı ve ölümlü doğdu. Kıskanç ve intikamcı karısı Hera’yı sevmesine rağmen Zeus yeryüzündeki kadınlarla birlikte olmayı reddeder. Bir satir bir kadını baştan çıkarır.

Prometheus insanları yaratıp tanrılardan çalınan ateşi onlara verince Zeus ilk kadın olan Pandora’nın yaratılmasını emrederek bu eylemi cezalandırmış ve onu insanlığı ezecek bir zulmün olduğu bir kutu ile yeryüzüne göndermiştir. Öte yandan Prometheus yakalanmış ve dağa hapsedilen bir kartal ile bir dağa bağlanmıştır.

Erdemli bir çift, Deucalion ve Pyrra, ilk insan nesli kötülüğe ve yozlaşmaya düştüğünde kurtuldu ve Zeus onları büyük bir sel ile yeryüzünden silmeye karar verdi. Bundan sonra insanlar tekrar yeryüzünde yaşayabilirler.

Titan’ın hapsedilmesiyle öfkelenen yeryüzü tanrıçası Gaia, devleri Olympus tanrılarıyla savaşmaya çağırdığında, tanrılar ve devler arasındaki savaş Gigantomachia patlak verdi. Gaia daha sonra Typhoeus adında bir dev yarattı ve onu Olympos’a gönderdi. Zeus canavar tarafından öldürüldü, diğer tanrılar korku içinde kaçtı. Ancak, Pan daha sonra tanrıların geri dönmesine yardım ettiğinde, Zeus bir düelloda devi yendi ve onu Etna Dağı’nın eteklerine bağladı.

Tanrı’nın yeryüzündeki en sevdiği oğlu, onu 12 emekle destekleyen ve sonunda Olympus’un tanrısı olarak karşılanan Herkül’dü. Zeus, ambrosia’yı gökten çalan Tantalus, insan bedenleri üzerinde çalışan Lycaon, tanrıça Hera’ya zarar vermeye çalışan Ixion ve onu alan Salmoneus da dahil olmak üzere kötüleri cezalandırmayı reddetti.

Yunan sanatında, Zeus genellikle heybetli bir şekilde otururken ya da sağ elinde bir yıldırım tutarken ve ona vurarak tasvir edilir. Jüpiter’in adı olarak Roma’nın en önemli tanrısı oldu ve tarımın ve çiftçilerin koruyucusu olarak Şükran Günü’ne başkanlık etti. Roma’daki Capitoline Tepesi’ndeki tapınağı, tüm Roma İmparatorluğu’nun dini merkeziydi. Sonrasında. hestia
Hestia (Ἑστία), Zeus’un küçük kız kardeşidir, ancak genellikle on iki Olympian panteonuna dahil edilmez. Evin ve ocağın koruyucusu Hestia, tanrıçaların en iyisidir. Yunan kültüründe Hestia, tüm aile kurbanlarının ilk kurbanını aldı. Efsane, onun 12 Olimpiyat tanrısından biri olduğunu söyler, ancak Dionysos doğduğunda kendi isteğiyle tahtından vazgeçmiştir. Geri gelmesi istendiğinde, Olympus tarafından ısıtılan ateşin üzerine oturmanın daha iyi olduğunu söyledi. Tanrıça Vesta onun Romalı karşılığıydı.

Zeus hakkında daha fazla bilgi edinmek için Zeus | Tanrıların ve Gökyüzünün Kralı yazımızı okuyabilirsiniz.

Denizlerin Tanrısı Poseidon (Neptün, Neptunus)

Deniz Tanrısı Poseidon (Ποσειδῶν), Kronos ile Rhea’nın erkek çocuğu, Hades ve Zeus’un kardeşidir. Titanlar savaşını kazanan Zeus, kardeşi Poseidon’a denizlerin hakimiyetini vermiştir. Yunan Mitolojisinde Poseidon Denizler,Depremler ve Atların tanrısı olarak belirtilir. Tanrı Poseidon’un elinden hiç düşürmediği üç başlı bir mızrağı bulunmaktadır. Bu mızrağın (Yaba) ismi “Trident” olarak bilinir. Antik yunanda Poseidon’un mızrağını yere vurması ile depremlerin meydana geldiğine inanılmıştır. Roma mitolojisinde Neptün olarak bilinir.

Poseidon Heykeli
Poseidon Heykeli

Poseidon 12 olimposlu tanrı arasında Zeus’tan sonra gelen en güçlü ikinci tanrıdır. Antik yunanda Kara saçlı tanrı olarak da isimlendirilmiştir. Karakteri hırslıdır ve bu hırsı dünyanın en güzel şehrini kurmayı amaçladığı Atlantis kentinin yok olmasına neden olmuştur.

Poseidon hakkında daha fazla bilgi edinmek için Poseidon | Okyanus ve Atların Tanrısı isimli yazımızı okuyabilirsiniz.

Yeraltı Dünyasının Tanrısı Hades (Plüton)

Yunan mitolojisinde Hades (Antik Yunanca: Ἅιδης/ᾍδης), kötü insanların öldükten sonra gönderildiği yer altı dünyasının Tanrısıdır. Roma Döneminde Plüton olarak bilinir. Zeus, Titanlar Savaşından sonra tıpkı Poseidon’a denizlerin hakimiyetini verdiği gibi, diğer kardeşi olan Hades’e de yeraltı dünyasının ve ölülerin kontrolünü vermiştir. Hades’in kelime anlamı ise “Görünmez” demektir.

Hades Heykeli
Hades Heykeli

Hades’in görünmez olmasını sağlayan Görünmezlik Miğferi ve iki uçlu “Bident” olarak bilinen bir asası vardır. Yeraltındaki cevherler sayesinde zenginlik sahibi olmuştur. Ne kadar acımasız bir tanrı olarak bilinse de, sözünden dönmez ve alçakgönüllüdür. Hades aynı zamanda ölümün tanrısı olarak da bilinir. Ancak yunan mitolojisinde ölüm ile kişiselleştirilen Thanatos isminde başka bir tanrı daha vardır.

Hades zamanla ölülerin gönderildiği yeraltı dünyasının adı olmuştur. Yunan Mitolojisine göre yer altı dünyasına gönderilen ölüler, dünya üzerindeki yaşamlarına göre üçe ayrılırlar. Ölümlüler fani hayatlarında iyi birer insan olarak yaşamışlarsa Elysium’a, ne kötü ne de iyilerse Asphodel’e gönderirler. Ancak Olimpos tanrılarına düşman olanlar ebedi acı çekmeleri için Tartarus’a gönderilir.

Poseidon (Ποσειδων) deniz tanrısıdır ve fırtına, sel ve deprem yaratma gücüne sahiptir. Homeros ve Hesiod’a göre, Zeus kral olduğunda, evreni kura ile kendisi ve iki erkek kardeşi arasında paylaştırdı, Hades yeraltı dünyasını ve Poseidon denizleri yönetti. Dünya ve Olympus üçüne aittir. Deniz tanrısı olarak denizcilerin, birçok Helen şehrinin ve kolonisinin koruyucusu ve aynı zamanda atların terbiyecisi veya babası olarak kabul edildi. Görkemli arabasında köpüren dalgalara biniyor. Olympus tanrılarından önce, Tunç Çağı Yunanistan, Pylos ve Thebes’in ana tanrısı olarak ibadet edildi. Roma eşdeğeri Neptün’dür.

Titanik Savaşı (Titanomahia) sırasında Cyclops, Poseidon için sihirli bir zıpkın yaptı. Poseidon, kardeşleri Dio ve Hades ile birlikte Titanları yendi ve onları Tartaros’a hapsetti. Titanların düşüşünden sonra Zeus, Hades ve Poseidon evreni böldü, gökyüzü Zeus’a, yeraltı dünyası Hades’e ve deniz Poseidon’a gitti. Devler Olympos’u (Gigantomahi) kuşattığında Polybotes, Poseidon’un Kos adasından attığı Nisiros adasının altına bırakarak onu ezdi.

Atina’nın ve çevresindeki Attika topraklarının kontrolü için Akropolis’te Athena ile yarıştı: Poseidon tridentini bir kayaya çarptı ve bir su kaynağı ortaya çıkardı, ancak su tuzlu ve hoş değildi. Buna karşılık, Athena mızrağının dokunuşuyla yerden bir zeytin ağacı çıkardı ve kazanan ilan edildi. Zeytin, Atina ekonomisinin ve yaşamının temeliydi. Yenilgiye öfkelenen Poseidon, Atinalıları onu seçmedikleri için cezalandırmak için Attika ovalarına korkunç bir sel gönderdi. Ayrıca, tanrıyı tanıtmak için Parthenon’un karşısında Atinalı kahraman Erechtheus için inşa edilmiş bir tapınakta da ibadet edildi. Poseidon, eşi Amphitrite ile denizin altında güzel bir sarayda yaşasa da dışarı çıkar ve küçük maceralar yaşar. Hera, Poseidon’un sevgilisi Scylla’yı altı başlı ve on iki bacaklı bir canavara dönüştüren karısı Amphitrite’i daha az kıskanıyordu. Demeter’in bekaretiyle övünmesine öfkelenen Hera, Demeter fikrini Poseidon ile örer, tanrı Demeter ona baktığında bir kadına dönüşür ve kaçmaya çalışır ama Poseidon bir ata dönüşür ve onu yakalar. . Poseidon ayrıca, genellikle bir hayvan veya akan su şeklinde birçok peri ve ölümlü kadını baştan çıkardı. Gorgon Medusa, Tyro, Amymone ve Theseus kahramanının annesi Aithra bunlardan bazılarıdır.

O ve Apollo, Truva şehrinin surlarının inşasına yardım ettiler, ancak Kral Laomedon vaat edilen ödülü vermeyi reddettiğinde, ülkeyi yok etmek için bir veba ve bir deniz canavarı gönderdi. Kahin, Laomedon’a şehri kurtarmanın tek yolunun kızı için Hesione’yi bir taşa bağlayarak feda etmek olduğunu, ancak kızın Herakles tarafından kurtarıldığını açıkladı.

Homeros’un Destanı Odyssey’de kahraman Odysseus, Truva’dan memleketi Ithaca’ya yaptığı deniz yolculuğunda karşılaştığı Poseidon’un oğlu Polyphemus’u kör edince, tanrı kahramanın gemilerini dağıttı ve onları yok etmek için gemilerinin çevresine bir fırtına gönderdi. Platon’un daha sonraki diyaloglarından Timaeus ve Critias’ta efsanevi Atlantis adasının Poseidon tarafından yönetilen bölgede olduğu kaydedilir.

Hades hakkında daha fazla bilgi edinmek için Hades | Yeraltı ve Ölülerin Tanrısı isimli yazımızı okuyabilirsiniz.

Olimpos’un Kraliçe Tanrısı Hera (Juno, Iuno)

Yunan Mitolojisinde Hera evlilik ve doğum tanrıçası olarak bilinir. Roma dönemindeki ismi Juno’dur. Babası Titan Kronos, annesi ise Titan Rhea’dır. Hera Zeus’un eşi ve büyük ablasıdır. Yunan Mitolojisinde Afrodit’ten sonra en güzel tanrıça olarak kabul edilir. Ayrıca Olimpos Tanrıları arasında Kraliçe unvanına sahip tek tanrıçadır.

Hera Heykeli
Hera Heykeli

Tanrıça Hera kocası Zeus’u çok kıskanır. Aynı zamanda güzel tanrıça kin tutar ve intikam alır. Bu özellikleri sayesinde Zeus’un birlikte olduğu birçok güzel kadını lanetlemiştir. Maia’yı delirtmiş, Lamia’yı canavara dönüştürmüş, Semele’yi pusuya düşürmüş, Callisto, Alkmene ve Leto’yu da lanetleri ile canlarından bezdirmiştir. Tanrıça Hera Zeus’tan daha zengin ve otorite sahibidir. Bu nedenle Zeus’un kararlarında etkisi çok büyük olmuştur.

Kronos ve Rhea’nın kızı, Zeus’un karısı ve tanrıların kraliçesi olan Hera (Ἡρη), sadece evlilik ve bereket tanrıçası değil, evli kadınların da koruyucusudur. Hera’ya aşık olan Zeus, ilk evlilik teklifinin reddedilmesi üzerine tanrıçanın hayvan sevgisini kullanarak amacına ulaşmaya çalışmıştır. Fırtınayı yaratan tanrı küçük bir guguk kuşuna dönüştü ve başı dertteymiş gibi davranarak tanrıçanın penceresine gitti. Hera kuşa acıyıp onu sıcak tutmak için göğsüne tutunca Zeus yolunu bulur ve çift evlenince tüm doğa evlilik için çiçek açar. Zeus’un tüm istisnalarına rağmen, tanrıça kocasına sadık kaldı ve son derece kıskanç ve intikamcıydı. Leto, Zeus’u Semele ve Alcmene de dahil olmak üzere birçok evlilik dışı ilişkiyle rahatsız etti. İçlerinden biri, Io, bir ineğe dönüştü ve Hera, ona sonsuza dek eziyet etmek için bir sinek gönderdi. 

Callisto’yu bir ayıya dönüştürdü ve Artemis’in onu bulması için ayarladı. Başka bir kadını, Semele’yi, Zeus’tan ona tüm ihtişamını, talihsiz ölümlü kadını öldüren tanrının yüzünü göstermesini istemesi için kandırdı. Zeus’un Alcmene ile karşılaşması Herkül’ün (Herakles) doğmasına yol açtığında, Hera nefretini çocuğa yöneltti. Beşikteki bebeği zehirlemek için yılanlar göndermiş, yaşamaması ümidiyle on iki görev düzenlemiş ve ülkesini ziyaret ettiğinde savaşçı kadınlar Amazonları karşısına çıkarmıştır. Hera sanatta heybetli ve heybetli olarak tasvir edilir, genellikle tahtta oturur ve oymalı elinde bereket sembolü olan nar veya haşhaş tutar. Romalı mevkidaşı Juno’ydu.

Hera hakkında daha fazla bilgi edinmek için Hera | Tanrıların Kraliçesi ve Zeus’un Ebedi Eşi isimli yazımızı okuyabilirsiniz.

Savaş Tanrısı Ares (Mars)

Yunan Mitolojisinde Ares Olimpos Tanrıları arasındadır. Ares yunan mitolojinde savaş tanrısı olarak bilinir. Zeus ve Hera’nın oğludur. Roma Mitolojisinde Mars ismini almıştır.

Ares Heykeli
Ares Heykeli

On iki Olimpos Tanrısı arasında tanrılar tarafından en az sevilen ve saygı duyulan tanrı olmuştur. Bunun iki temel nedeni vardır, ilki Hephaestus ile evli olan güzel tanrıça Afrodit ile birlikte olması, ikincisi ise genellikle savaş stratejilerinde başarısız olmasıdır. Her ne kadar savaş tanrısı olarak güç sahibi olsa da Tanrıça Athena tarafından iki defa yenilgiye uğramıştır.

Savaş Tanrısı Ares kaba kuvveti temsil eder, kinci ve kötü mizaçlı bir tanrıdır. Truva savaşına katılmıştır ve Diomedes tarafından yaralandıktan sonra savaştan kaçmıştır. Tüm bunlara rağmen Ares, Roma döneminde Savaş Tanrısı Mars adı ile büyük saygı görmüştür.

Ares (Αρης), aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit’i seven Zeus ile Hera’nın oğludur ve karanlık yolun gökyüzü ile cesaret ve savaş tanrısıdır, ruha odaklanan kız kardeşi Athena’nın aksine ve muhalefetin savunması, Ares şiddeti ve savaşı sever. Athena’nın ebedi ortağı Nike veya zafer iken, Ares’in seçtiği ortak Enyo, Phobos ve Deimos, mücadele, korku ve terördür.

Katılığından dolayı Afrodit dışındaki tüm Olimposlular tarafından nefret edilir ve sevilmezdi. Hephaestus ile evlenen tanrıça Afrodit ile birlikteyken, tanrıça tarafından yakalanır ve diğer tanrılardan nefret ettirilir. Afrodit yakışıklı bir delikanlı olan Adonis’e aşık olduğunda, kıskanç Ares bir domuza dönüşür, çocuğu yaralar ve öldürür. Antik Yunanistan’da Ares’e tapınma diğer tanrı ve tanrıçalarınkinden daha düşük olmasına rağmen, Spartalılar ona özellikle saygı duyuyorlardı. Ares savaş tanrısıdır, ancak küçük bir yara aldığında öfkeyle Olympus’a koşan bir korkak olarak tasvir edilir. Yetenekli bir asker olduğunu söylemek zor.

Aloadai devleri Olympos’u kuşattığında, Ares onlarla savaştı, ancak yenildiğinde bronz bir fırına hapsedildi ve daha sonra tanrı Hermes tarafından kurtarıldı. Bir keresinde Herkül’ün oğlu Cykhnos’la savaşmasını engellemeye çalışırken bir kahraman tarafından yaralandı ve Olympus’a kaçmak zorunda kaldı. Truva Savaşı sırasında Ares Truva Atı’nı destekledi ve Yunan sanatında genellikle Vzafer’i elinde tutan Athena, Yunan tarafında yer aldı. Ares, bu savaşta Amazon kraliçesi Penthesilea’yı aktif olarak destekledi ve Yunan kahramanı Diomedes tarafından yaralandıktan sonra Olympus’a kaçtı. Roma tanrıları arasında Ares’in düşmanı, antik Roma dininde bir tanrı olarak daha önemli ve prestijli bir yerde Romalıların babası olan Mars’tır.

Ares hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ares | Antik Yunan Savaş Tanrısı isimli yazımızı okuyabilirsiniz.

Güneş Tanrısı Apollon (Apollo)

Apollon (Yunanca: Απόλλων, Latince: Apollo), yunan mitolojisinde şiir, güzel sanatlar, ateş ve müziğin tanrısı olmuştur. Güneş Tanrısı Apollon bunların yanında kehanette bulunabilme yeteneğine sahiptir. Zeus ve Leto’nun oğlu Artemis’in ikiz kardeşidir. Apollon çok yakışıklı bir tanrıdır. Roma Mitolojisinde Apollo olarak isimlendirilmiştir. Apollon yunan mitolojisinde ve olimpos tanrıları arasında önemli bir yere sahiptir.

Apollon Heykeli
Apollon Heykeli

Anadolu kökenli olan Güneş Tanrısı Apollon iyi bir okçudur ve okçuluğu insanlara öğretmiştir. Bunun yanında hastaları iyileştirme yeteneğine de sahiptir. Ne de olsa güneş girmeyen eve doktor girer. Tıp ilmini insanlara öğretmiştir. Apollon asla yalan söylemez, gerçek ve ışığın kutsal tanrısıdır. Aslen Yunan Mitolojisinde Güneş ile kişiselleştirilen tanrı Helios’tur, ancak Roma döneminde Apollon bu unvanı ondan almıştır.

Zeus ve Leto’nun oğlu ve av tanrıçası Artemis’in ikiz kardeşi Apollo (Απολλων), öfkeli kardeşinden farklıdır. Kehanet, şifa ve hastalık, güneş ve o ışık, şiir, tıp ve bilgi tanrısıdır. Delphi’deki tapınağı antik tarihin en ünlü yeridir. Delos adasında doğan Apollon, ilk olarak Yunanistan’da ortaya çıkan kouros adlı genç bir sporcunun en iyi formuyla en güzel tanrı olarak kabul edildi. Yunan kültüründen etkilenen Etrüsk mitolojisinde Apulu olarak adlandırıldı. Helenistik dönem, özellikle M.Ö.5. Güneşin kişileştirilmesi olan Helios, 16. yüzyılda Yunanlılar arasında Apollo Helios olarak tanımlandı, ancak Apollo ve Sol (güneş) Latin metinlerinde ayrı varlıklar olarak kabul edildi.

Şarkı söylemeyi, dans etmeyi ve içmeyi seven neşeli ve bilge tanrı Apollon, kardeşi Hermes’in sesini aldığında, enstrüman tanrıyla ayrılmaz bir bağ haline geldi. Tanrılar ve insanlar tarafından sevilen Apollon, babası Zeus kadar olmasa da dünya kadınlarıyla birlikteydi. Bunlardan biri Artemis’in Apollon tarafından Asklepios’a hamile kalmasından sonra öldürülen Coronis’tir. Başka bir efsaneye göre Apollo, aşk tanrısı Eros’a hakaret ettiği için öfkeli tanrı tarafından altın bir okla vurulduktan sonra perisi Daphne’ye aşık olur. Onu sonsuza dek Apollon’dan uzaklaştırdı. Apollon, Daphne’yi yakalamaya çalıştığında, kız babası nehir tanrısı Peneus’a dua ederken bir defneye dönüşmüştür.

Tıp ve şifa, Apollon ve insanları vebadan kurtaran oğlu Asklepios ile ilişkilendirilir, ancak o aynı zamanda oklarıyla hastalıkları ve ölümcül hastalıkları getirebilen bir tanrıdır. Okçuluk Apollon ve kız kardeşi Artemis tarafından icat edilmiştir. Apollo birçok ölümden sorumludur. Disk atma oyunu sırasında, disk bir çarpışmada kafasını çarptı ve Hyacinthus’u bir sümbül çiçeğine dönüştürdü. İlham perilerinin yardımıyla Hera’nın gazabıyla titanlar tarafından öldürülen Zeus ve Persephone’nin oğlu Zagreus’un kemiklerini bulup Delphi’ye gömdüler.

Delphi Tapınağı’nı koruyan dev yılan Python’u, annesi Leto’yu çalmaya çalışan dev Titius’u ve oğlu Asklepios’u yıldırımla öldürmeye çalışan Cyclops’u (Cyclops) öldürdü. yardımcı olur. Teselya’daki Perai kralı Admethos’un ahırlarını temizledi ve koyunlarını dokuz yıl sürdü, onları yok etmek için pitonları veya tepegözleri öldürdü. Müzikal yeteneklerine kıyasla, Marcias bir ağaca bağlıydı ve müzik yarışması bittikten sonra canlı canlı yüzdü, ardından Midas’ın kulağını eşek kulağına çevirdi ve lehine oynadı. Hermes’e, Yunanistan’da kerykeion ve Roma’da caduceus olarak bilinen, ateş yakan bir işçi sayesinde Hermes’i hanedanlık armaları ustası yapan altın bir büyü asası verdi. Hera, Hera’yı kandırdı ve Zeus’u Hera ile hapsetti, ancak Athena, Poseidon ve Briareus’un yardımıyla Zeus, Apollo ve Poseidon kovuldu ve Truva kralı Laomedon için bir duvar inşa etmekle görevlendirildi. O sırada kralın koyunlarıyla ilgilenen Tanrı, işini bitirip maaş alamayınca tüm şehre hastalık yaydı. Ancak Truva Savaşı sırasında Afrodit olarak Truva’da savaştı, Yunanlılara veba getirdi ve Paris’in Aşil’i topuktan zehirli bir okla vurarak öldürmesine yardım etti.

Apollon hakkında daha fazla bilgi edinmek için Apollon | Yunan Mitolojisinde Güneş Tanrısı isimli yazımızı okuyabilirsiniz.

Doğa Tanrıçası Artemis (Diana)

Artemis Zeus ve Leto’nun kızı ve Apollon’un ikiz kardeşidir. Artemis Roma döneminde Diana olarak bilinir, aynı zamanda Phoebe olarak da isimlendirilmiştir. Yunan mitolojisi tanrı ve tanrıçaları arasında Artemis önemli bir yere sahiptir. Savaş tanrısı Ares’in dostudur.

Artemis Heykeli
Artemis Heykeli

Kardeşi Apollon’dan bir gün önce doğmuştur. Yunan mitolojisinde Artemis avcılık, vahşi doğa, okçuluk ve ay tanrıçasıdır. Artemis yunan mitolojisinde Ay’ı, ikiz kardeşi Apollon ise Güneşi temsil eder. Artemis sarışın, temiz, güzel yüzlü, bakire bir tanrıçadır. Artemis adına tapınılan bir tanrıçadır. Ülkemizde Efes Artemis Tapınağı tanrıça adına yapılan kutsal mekanlardan birisidir.

Artemis (Αρτεμις) avcılık, ormanlar, vahşi hayvanlar, doğum ve ay tanrıçası, Zeus ve Apollon’un kızkardeşi titan Leto’nun kızıdır. Zeus’un kıskanç karısı Hera, Leto’nun sığınağını korkunç bir lanetle tehdit etse de kadının karakteri yüzen Delos adasına sığınmış ve ikizler doğurmayı başarmıştır. gece ve gündüz gibi birbirlerini Artemis, erkek kardeşinden bir gün önce doğmuş ve annesine Apollon’un doğumunda yardımcı olmuştur. Annesinin acısını gören Artemis, Athena ve Hestia gibi, asla evlenmeyeceğine ve bakire kalacağına yemin etti. Ancak doğum ve küçük kızların tanrıçası olarak kabul edilir. Artemis, Eileitia ile birlikte önemli bir doğum ve doğum tanrıçası olarak tapılırdı. Artemis antik Yunan tanrılarından biridir ve Efes’teki tapınağı yedi antik dünyadan biridir.

Romalı meslektaşı Diana, özellikle Roma’da, Aventine Tepeleri’nde, Alban Tepeleri’nde Nemi Gölü yakınında ve Campania’da saygı görüyordu. Zeus’un baştan çıkardığı tanrıçanın hizmetçilerinden Callisto’nun hamile olduğunu öğrenince onu ayıya dönüştürerek vahşi doğaya gönderir. Yakışıklı dev Orion, tanrıçanın bir arkadaşıydı, ancak kıskanç kardeşi Apollo, onu uzun bir yay ile öldürmesi için kandırdı. Artemis, üzgün arkadaşını Orion takımyıldızının yıldızlarının arasına yerleştirdi. Dev Aloadai (Aloadae) Olympos’a saldırdığında, Artemis geyik kılığına girerek devlerden kaçtı, mızrak fırlattı, yön değiştirdi ve savaştı. 

Avcı Aktaion, ilkbaharda tanrıçayı süper bilmeceleriyle banyo yaparken gördüğünde, Artemis öfkeyle öfkeli adamı bir geyiğe dönüştürdü ve onu köpeklerine sürükledi. Büyük Calydonian Artemis, tanrılara yeminini ihmal eden Kral Oineus’un krallığını yok etmek için bir yaban domuzu gönderdi. Kral Agamemnon, bir Yunan gemisi Truva’ya yelken açmaya hazırlanırken Artemis’e kızdığında, tanrıça havayı etkileyerek gemiyi durdurdu. Kral, tanrıçayı memnun etmek için kızı İphigenia’yı kurban etmek zorunda kaldı. Artemis’in kızı sunaktan güvenli bir şekilde çaldığı ve onun yerine bir geyik koyduğu iddia ediliyor. Truva Savaşı sırasında mağlup takımı destekledi. Tanrılar arasındaki çekişmede Hera ile karşılaşınca tanrıların kraliçesi Artemis’e boyun eğmiş, başını kırmış ve gözyaşları içinde Olympus’a dönmüştür.

Artemis hakkında daha fazla bilgi edinmek için Artemis | Yunan Mitolojisinde Av Tanrıçası isimli yazımızı okuyabilirsiniz.

Ulak Tanrı Hermes (Mercuirius, Merkür)

Yunan Mitolojisinde Hermes hızı ve çevikliği ile bilinir. On iki Olympos’lu tanrı Hermes’i haberlerini taşıması için ulak olarak kullanır. Tanrı Hermes Zeus ve Maia’nın oğludur. Rivayete göre bir günlükken ayaklanmaya ve koşuşturmaya başlamıştır.

Hermes Heykeli
Hermes Heykeli

Hermes Roma mitolojisinde Merkür ismi ile bilinir. Ayrıca Mısır Mitolojisinde Thot olarak bilinen tanrı olduğu söylenmektedir. Bazı düşünürler ise İslam dininde yer alan İdris Peygamber olduğunu ileri sürmüşlerdir.

Haberci Tanrı Hermes, ölüleri yeraltı dünyasına götürmekle görevlidir. Ona hızını veren kanatlı ayakkabıları babası Zeus tarafından hediye edilmiştir. Hermes yolunu kaybeden gezginlerin ve çobanların tanrısıdır. Truva savaşında yaşlı kral Priamos’u, Hector’un ölüsünü almak için Akhilleus’a (Aşil) götüren odur.

Tanrıların habercisi Hermes (Ἑρμης) ticaret, belagat, zenginlik, şans, uyku, seyahat ve hayvancılık tanrısıydı ve gezginlerin, hırsızların ve tüccarların koruyucusuydu. Daima zevk arayan Allah, fitnesiyle bilinir. Kanatlı sandaletlerinin yardımıyla ölümlülerin ve tanrıların dünyaları arasında kolayca ve özgürce hareket edebilir. Ölümden sonra ruhları Sheol’e getirmek de onun görevidir. Hermes’in sembolü, Yunanca’da kērukeion (kērukēiον) ve Latince’de caduceus olarak bilinen iki çift yılan ve diğer tanrıların oymalarıyla dolanmış kanatlı bir asadır.

Yeni doğmuş bir bebekken beşiğinden kaçarak Apollon’un kutsal sığır sürüsünü çaldı ve ilk lirini kaplumbağa kabuğundan yaptı. Hırsızlığını telafi etmesi için lirini Apollon’a vermek zorunda kaldı. Daha sonra ineklerini çaldığını bildirdiği için çoban Battos’u taşa çevirerek cezalandırdı. Zeus, oğlu Maia’nın maskaralıklarıyla o kadar eğlendi ki, onu Olympus’un on iki yüce tanrısından biri olarak gördü.

Zeus’un emriyle Hera tarafından kontrol edilen yardakçı dev Argos, Panoptes’i öldürür ve canavar tarafından esir alınan Zeus’un sevgilisi Io’yu kurtarır. Devler tarafından hapsedilen Ares’i kurtardı, Gorgon Medusa’yı öldürme arayışında Perseus’a yardım etti ve Odysseus ve adamlarını serbest bırakmak için Calypso ile konuşmak da dahil olmak üzere birçok şey yaptı. Odysseus’a kahramanı cadı Circe’nin büyüsünden korumak için büyülü bir bitki verir. Hermes ve üvey kardeşi Apollo, aynı gece Daedalion’un güzel kızı Chione ile birlikte ve ondan daha sonra ünlü bir hırsız olan Autolycus adında bir oğlu dünyaya geldi,

Roma mitolojisinde Hermes, Latince “hava durumu” anlamına gelen merx kelimesinden gelen Mercurius olarak biliniyordu.

Hermes hakkında daha fazla bilgi edinmek için Hermes | Yunan Mitolojisinde Ulak Tanrı isimli yazımızı okuyabilirsiniz.

Şarap Tanrısı Dionysus (Bacchus, Baküs)

Yunan mitolojisi tanrı ve tanrıçaları arasında Dionysus veya Dionysos sarap tanrısıdır. Dionysus şarabın insanları sosyalleştirdiği ve eğlendirdiği fikrini temsil eder. Roma dönemindeki ismi Bacchus’tur. Dionysus medeniyetin ve barışın tanrısıdır. Zeus ve Semele’nin oğludur. On iki olimpos tanrısı arasında tek ölümlü anneye sahip tanrı Dionysus’tur.

Dionysus Heykeli
Dionysus Heykeli

Antik yunanda Dionysus bağ bozumu tanrısı olarak da bilinir. Onu adına bu dönemde eğlenceler tertip edilmiştir ve böylece tiyatronun ortaya çıktığı düşünülmektedir. Şarap tanrısının Hristiyanlık dinini de etkilediği düşünülmektedir.

Şarap, şarap yapımı, eğlence, drama, dini şevk ve törensel çılgınlık için Dionysos (Διονυσος) hem Olimposlu tanrılar hem de insanlar tarafından sevildi. Thebai prensesi Semele ile Zeus’un oğludur. Tanrıların hamilelik döneminde kıskanç karısı Hera, Semele’yi şanlı haliyle Zeus’un karşısına çıkması için baştan çıkarır. Allah’ın vaadini yerine getirme isteğini ve yıldırımların sıcağında kadını öldürdü. Zeus, cenini kadının vücudundan alır, uyluğuna diker ve doğana kadar sırtında taşır. Dionysos birkaç ay sonra babasının kucağından dünyaya geldi ve Dionysos önce Silenus’a ve Nysa Dağı perilerine, ardından Semele’nin halası İno ve kocası Athamas’a verildi. Çocuğun nerede olduğunu öğrenen Hera, çifti çıldırttı, çocuğu ve kendini öldürdü. Dionysos daha sonra annesi Semele’yi kurtarmak için yeryüzüne gitti ve onu Zeus’un kadını tanrıça Thione’ye dönüştürdüğü Olympus’a götürdü. O, dünyevi bir anneden doğan tek Olympos tanrısıydı ve belki de bu yüzden zamanının çoğunu ölümlüler arasında, dünyayı dolaşarak ve hediye olarak şarap vererek geçirdi. . Trakya Kralı Lycurgus, eve dönerken Dionysos ve arkadaşlarına saldırmış ve onları denize atmıştır. Ceza olarak, Tanrı adamı öfkeyle cezalandırdı, karısını ve oğlunu öldürdü ve kendini baltayla kesti. Teb kralı Pentheus, Dionysos’un tanrısını kabul etmeyi reddederse, çobanları, sürülerinin yemeğini yemeye ikna etmekle suçlamış ve onu işini bırakmaya, eğlenceler ve eğlenceler yaratmaya zorlamıştır. zincirlenmiş, onu çıkarmayı başarmıştı. Öfkeli kral, Dionysos’un Backai’sini yakalamaya çalıştığında, aralarında annesini ve kız kardeşini bulunca şaşırır. Gururlu insanlar, kendisini sürükleyip zincirledikleri için Dionysos’u cezalandırmak için taş atınca, adam taştan düştü ve kırıldı. Efsaneye göre kahraman, Girit adasında Theseus’a aşık olan ve Minotor’un Daedalus’un arayışında yolunu bulmasına yardım eden Girit kralı Minos’un kızını terk ettiğinde, Dionysus Artemis’ten onu öldürmesini istedi. Böylece Ariadne’yi Naxos adasından kurtardı ve onu evlendikleri Lemnos adasına getirdi.

Dionysos, Ege adalarına yaptığı yolculuk sırasında Tirenli korsanlar tarafından yakalanmış ve köle olarak satılmıştır. Tanrılar, asma canavarları ve sürünen hayvanlarla korsan gemisini istila ettiğinde, korkmuş insanlar denize daldılar ve yunuslara dönüştüler.

Dionysos, Atinalı kahraman Icarius’a şarap yapma sanatını öğretti. Ancak bazı çobanlar, alkol aldıktan sonra zehirlendiğini düşünerek onu öldürdüler. Hüzünlü tanrı daha sonra onu akşam yıldızı olarak yıldızlara yerleştirdi. Dionysos, Asya’nın kıyısındaki Hint eyaletlerine yolculuğuna başladı ve bir satir, Mainad ve yarı tanrı ordusuna liderlik etti.

19. yüzyıl yazarları Dionysos’u Yunan panteonuna kabul edilmek istemeyen yabancı bir tanrı olarak görse de, yeni kanıtlar Dionysos’un Yunanistan’da yaratılmış en eski tanrılardan biri olduğunu gösteriyor. Miken Yunanistan’ında, MÖ 1300’lerde Philos Nestor’un yerinde ve çevresinde Dionysos kültünün varlığına dair arkeolojik kanıtlar. Romalılar, Dionysos Bacchus’u ve onun kışkırttığı öfkeyi bakkheia olarak adlandırdı.

Dionysus hakkında daha fazla bilgi edinmek için Dionysos | Yunan Mitolojisinde Şarap Tanrısı isimli yazımızı okuyabilirsiniz.

Demirci Tanrı Hephaistos (Vulcan)

Hephaistos yunan mitolojisinde demirci tanrı olarak bilinir. Zeus ve Hera’nın oğludur, Afrodit’in eşidir. Hephaistos tanrılar ve yunan mitolojisi kahramanları için silahlar döven ateşlerin tanrısıdır. Tanrıça Athena ile birlikte zanaatın ve mesleklerin koruyucu tanrısıdır.

Hephaistos Heykeli
Hephaistos Heykeli

Hephaistos tanrıların en çirkin olanıdır ve iki ayağı da sakattır. Bu sakatlığı hakkında iki ayrı mit bulunur. İlkinde babası Zeus tarafından fırlatıldığı ve düştüğü yerde topal olduğudur. İkincisi ise doğuştan topal olduğudur. En çirkin tanrı olmasına rağmen insanlar arasında en fazla sevilen tanrıdır. Atina’da kendisi adına inşa edilen Hephaistos tapınağı bulunur.

Hephaistos yunan mitolojisi tanrı ve tanrıçaları arasında önemli bir yere sahiptir. Olimpos’un sarayları ve tanrıların silahları onun elinde çıkmıştır.

Hephaestus (Ἡφαιστος), tanrılar ve kahramanlar için silah ve zırh yaratmak için metal işleme sanatını kullanan bir ateş tanrısıydı. Hephaestus, annesi Hera’yı taciz etti, çocuktan nefret etti ve onu Olimpos Dağı’na sakat bıraktı. Burada sanatı öğrenen tanrı, eğitimle sona ermemiş, Athena’dan daha büyük ölçekte bir ateş, metalurji, heykel ve zanaat tanrısı olmuştur. Hephaestus tanrıların tüm silahlarını yaptı, Olympus için demirci olarak çalıştı ve Yunanistan’ın fabrikalarında ve işletmelerinde, özellikle Atina’da saygı gördü. Hephaestus’un sembolleri demircinin çekici, bilek ve parmaklarıdır.

Hephaestus, aşk tanrıçası Afrodit ile evlendi, ancak bu evliliğin, Olympian tanrılarının güzel kız için kavga etmesini önlemek için Zeus tarafından düzenlendiği iddia edildi. . Bir başka efsane ise Hephaestus’un annesini tedavisi için özel olarak hazırlanmış tahtına kilitlediği ve ancak Afrodit ile evleneceğine söz verdiğinde onu serbest bıraktığıdır. Akropolis yakınlarındaki Hephaestion, Yunanistan’ın en güzel tapınaklarından biridir. Afrodit ile evli ama Ares ile evli olan karısıyla bir ilişkisi vardı ve onları yatağına kilitleyerek tüm tanrıları gücendirdi. Hephaestus, karısı Afrodit’in Ares ile bir ilişkisi olduğunu öğrendiğinde, ilişkiden doğuracağı çocukları lanetledi. Afrodit’in Ares’ten Harmonia adında bir kızı vardı ve kız büyüdüğünde Thebes’li Cadmus ile evlendi. Nişan haberini duyan Hephaestus, Harmonia’ya zarif bir kolye verir ve onu takan herkesi lanetler. Hephaestus, Zeus’un rehberliğinde “Pandora’nın Kutusu” hikayesinin kahramanı olan ilk insan kadın olan Pandora’yı yarattı ve Hesiodos’a göre tüm tanrılar birlikte çalışarak ona özel hediyeler yaptılar. Athena’ya zarar verme girişiminde başarısız oldu, ancak Erichthonius adında bir oğul topraktan doğdu. Truva savaşının galibi Yunan tarafında olmuş ve nehir tanrısı Karamenderes ile tanışmış, Akhilleus tarafından küçük düşürülerek savaşa katılarak tanrının Akhilleus’u Hera ve Athena ile öldürmesini engellemiştir. Truva Savaşı sırasında Akha ordusunu korumak için kalkanını ödünç veren Patroclus, Hector tarafından öldürülüp kalkanı çalınınca, Hephaestus’un annesi Thestis, oğlundan Akhilleus için yeni bir kalkan yapmasını ve onu hazırlamasını istedi. o.. Güzel görüntülere sahip kalkanlar, tanrılar için güzeldir.

Hephaistos hakkında daha fazla bilgi edinmek için Hephaestus | Olimpos Tanrılarının Demircisi isimli yazımızı okuyabilirsiniz.

Savaş Tanrıçası Athena (Minerva)

Yunan Mitolojisinde Athena zeka, sanat, ilhan ve barış tanrıçasıdır. Athena aynı zamanda bir strateji dâhisidir. Bu kabiliyeti nedeni ile savaş Tanrısı Ares’i iki defa yenilgiye uğratmıştır. Roma Mitolojisinde Barış Tanrıçası Minerva olarak anılır. Athena, Atina şehrinin koruyucusudur, ismini bu şehirden almıştır. Truva savaşında Akhalara yardım ederek tahta atın yapılmasına yardım etmiştir. Athena’nın kalkanı üzerinde Medusa başı figürü bulunu ve bu kalkanın adı Aegis’tir.

Athena Heykeli
Athena Heykeli

Athena, babası Zeus’un en fazla sevdiği evladıdır. Bu nedenle Zeus kızının yıldırımlarını kullanmasına izin vermiştir. Athena Savaş Tanrıçası olarak da bilinir ancak Ares’in aksine savaşın kaba kuvvetini değil, savaşta stratejinin önemini simgeler. Athena aynı zamanda bir mucittir. Savaşta kullanılan at arabalarının onun eseri olduğu söylenmektedir.

Athena (Αθηνη), Zeus ve ilk karısı Metis’in kızı, bilgelik, savaş ve bilgelik tanrıçasıydı. Çocuklarının babası gibi onu mahvedeceğinden korkan Zeus, Metis’in karısını yutar, ancak Metis hayatta kalır ve Zeus’un kızının vücudunu zırhıyla kaplar. Babasının rahmindeyken, Athena ona bir baş ağrısı verdi ve Hephaestus’u Zeus’un kafasını ikiye ayırmaya zorladı. Athena, vücudunu zırhla kaplayan büyük bir yaradan çıktı. Baykuşlar, zeytin ağaçları, yılanlar ve gorgonlar tanrıçanın sembolleridir ve genellikle miğfer takmış ve mızrak tutarken tasvir edilmiştir. Polias ve Poliouchos olarak adlandırılan iki şehir devleti olan polis kelimesiyle ilgili olarak Athena, toprak tanrıçası Artemis’ten birçok yönden farklıdır ve şehirlerle ilişkilidir. Tapınağı genellikle şehrin merkezinde, Atina Akropolü Parthenon’un yanı sıra diğer birçok tapınak ve anıtın bulunduğu müstahkem Akropolis’in tepesinde bulunur.

Athena, Ege’nin ilk tanrıçasıydı, ancak zamanla, Yunan ekonomisi askeri hale geldikçe, Minos uygarlığının aksine, tanrıça yavaş yavaş bir ana tanrıçaya dönüştü. anüs. Martin Persson Nilsson ve takipçileri, kökenleri Miken ve Minos uygarlıklarına kadar dayandığına inanılan Athena’nın en eski tasvirlerinin Minos yılan tanrıçası heykelcikleri olduğunu savunur, ancak Athena’nın ilk baykuş tanrıçası veya kuşları olduğunu da ekler.


Atina zirvesi için Poseidon ile bir yarışmayı kazandıktan sonra şehre hediye olarak ilk zeytin ağacını dikti. Devler ve Olimpos tanrıları arasında Gigantomachia adı verilen savaş sırasında Encelados’u Etna Dağı’nın eteğine gömdü ve Pallas’ın derisinden Aegis adlı bir kalkan yaptı. Merhamet Tanrıçası, Perseus’un Gorgonları öldürmesine, Argonaut’un Yolculuğunu tamamlamasına ve Herkül’ün 12 Görevini tamamlamasına yardım etti. Athena Parthenos’a “Bakire Athena” denir, ancak Hephaestus’un ona tecavüz etmeye çalıştığında yere düşen bir tanrının menisinden doğan Erihthonios’un onu evlat edindiği ancak başarısız olduğu söylenir. Roma tanrıçası Minerva hakkında daha sonraki bir hikaye, Ovid’in tapınağında Poseidon tarafından tecavüze uğrayan güzel bir kızı kaydettiği ve onu yılan başlı canavar Medusa’ya dönüştürdüğüdür. Üstelik intikam almayı reddeder ve tanrıça Athena’dan daha üstün olan ve tanrıçaya kızgın olan Lidyalı bir kız olan Arachne, Arachne’yi uyarmak için kılık değiştirir, ancak kız onu görmezden geldiğinde örümcek. Başka bir efsane, ünlü Profesör Tiresias’ı banyo yaparken gördüğünde kör ettiğini söylüyor. Achaeanlar Truva Savaşı’nda galip gelseler de, küçük Aias’ın Truva’daki tapınaklarını yıktığı için cezalandırılmaması ve fırtınanın Yunan gemilerine doğru yönelmesine izin vermemesine çok kızdılar.

Athena hakkında daha fazla bilgi edinmek için Athena | Yunan Mitolojisinde Ay Tanrıçası isimli yazımızı okuyabilirsiniz.

Güzellik Tanrıçası Afrodit (Venüs)

Yunan mitolojisi tanrı ve tanrıçaları içerisinde Afrodit’in özel bir konumu vardır. Yunan mitolojisinde Afrodit güzellik ve aşk tanrıçası olarak bilinir. Roma mitolojisindeki ismi Venüs’tür.

Afrodit Heykeli

Afrodit genellikle işveli, cilveli, gönül çelen güzel bir kadın olarak anlatılır. Antik yunan eserlerinde genellikle oğlu Eros ile birlikte görülür. Afrodit’in olimpos tanrıları arasında en güzel tanrıça olduğu bilinmektedir. Bunun nedenlerinden birisi üç güzeller yarışmasında Paris’in onu en güzel tanrıça olarak seçmesidir.

Afrodit Hephaistos ile evli olmasına rağmen bir çok aşığa sahiptir. En önemli iki aşkı Ares ve Hermes’dir. Tanrıça Afrodit’e Kıbrıs adasında tapınılmıştır, ayrıca o dönem Anadolu’da da sevilen bir tanrıça olmuştur.

Afrodit (Yunanca Αφροδιτη, Latin Venüs) aşk, romantizm ve güzellik tanrıçasıdır. Afrodit kültü, Fenike kültü Astarte’den ödünç alınmış veya en azından etkilenmiştir ve kökeni, Doğu Samilerde “İştar” ve Sümerlerde “İnanna” olarak bilinen tanrıçadır. Pausanias, Aphrodite kültünü ilk kuranların Asurlular olduğunu, daha sonra Askalon Fenikelileri ve Kıbrıslı Baf’ın olduğunu söyler.

Anlatılanlara deniz kabarcıklarından doğum teorisi eklenmiş olsa da, bu bilginin mitolojik kökeni halk etimolojisinde tartışmalıdır. Afrodit’in oğlu Olimpos tanrısı değil, aşk tanrısı Eros’tur. Ateş ve metalurji tanrısı Hephaestus ile Afrodit’in evliliği iyi gitmedi. Tanrı bile kalbini kazanmak için güzel bir taş hazırladı. Afrodit, Ares’i ve kötü savaş tanrısı kocasını aldattığında, durumu fark eden Hephaestus, yeteneklerini sevgilisini kandırmak için kullandı. Afrodit ve Ares’i yatağın etrafına görünmez zincirlerden oluşan bir ağ yerleştirerek çırılçıplak kilitledi. Hapishanede tutsaklarıyla acımasızca alay eden Hephaistos, diğer tanrı ve tanrıçaları onları utandırmaya çağırdı. Sonunda serbest kalan iki tanrı bir an için Olympus’tan uzaklaştı. Afrodit ayrıca ölümlülerle flört etti. En ünlüleri, güzelliğiyle tanınan genç Kıbrıslı Adonis ve çoban Anchises’tir. Mitolojideki belki de en ünlü hikaye, güzellik yarışması hakimi olan genç Truvalı Paris ile güzelliğiyle ünlenen Kraliçe Helena ile nişanlı olduğu, ancak karşılığında Sparta Kralı Menelaus ile evli olduğudur. yarışma için onu seçtiğin için. Efsanevi Truva Savaşı, Altın Elma Ödülü’nün verilmesiyle başladı. Truva Savaşı sırasında Paris ve Aeneas’ı destekledi. Savaş sırasında oğlu Aeneas’ı korumak için müdahale ettiğinde Achaia’nın kahramanı Diomedes’in bileğini incitmiş ve Ares, araba ile Olympus Dağı’na döndüğünde Zeus’u kendine zarar vermekle suçlamıştır. Bir diğer önemli efsane ise yarattığı heykele aşık olan heykeltıraş Pygmalion’un heykeline hayat vermesi ve Atalanta’nın bize Hesperides’in elmasını veren Hippomenes’ten düşen sıvıyı almak için koşuşturma içinde durduğudur. . görmedim. , ve yarışı kaybetmek. Afrodit’in Aphrodisias adı verilen en önemli şöleni, başta Atina ve Korint olmak üzere Yunanistan’ın her yerinde kutlanırdı. Her ayın dördüncü günü Afrodit’e adanmıştır.

Afrodit hakkında daha fazla bilgi edinmek için Afrodit | Güzellik ve Aşk Tanrıçası isimli yazımızı okuyabilirsiniz.

Demeter İyilik ve Kadın Tanrıçası (Ceres)

Demeter (Δημητηρ) tarım, tarımsal koruma ve toprak verimliliği tanrıçası olarak “İyilik Tanrıçası” olarak bilinir. Gıda üretimine başkanlık ettiği için belki de antik dünyanın en saygı duyulan tanrıçasıydı. O ve kızı Persephone, Olimpos tanrılarını dahil etmeden önce Miken döneminden kalma dini bir gelenek olan Elyos mistisizminin merkezinde yer alır.

demeter

Demeter Tanrıça

Demeter, genellikle Anadolu tanrıçası Kibele ile aynı beden olarak kabul edilir ve Roma tanrıçası Ceres ile özdeşleştirilir. Demeter’in, yeraltı dünyasının hükümdarı Zeus’un kardeşi Hades’in renklerini seven Persephone adında bir kızı vardı. Sonunda Hades onu kaçırdı ve yeraltı dünyasının karanlık sarayına götürdü. Çaresiz olan Demeter, kaçırılan kızını aramak için dünyaya liderlik ederken çiftliğe bakma görevini ihmal eder. Bu nedenle, kıtlık toprağın verimliliğini yok ettiğinde ve birçok insan açlıktan öldüğünde, Zeus sonunda Hades’ten ödülü geri vermesini istedi. Ancak Hades, Persephone’yi yeraltı dünyasından nar tohumlarını yemesi için kurnazca kandırır ve onu sonsuza dek yeraltı dünyasına bağlar. Sonunda, iki taraf Persephone’nin yılın dört ayını Hades ile geçirmesini gerektiren bir anlaşma yaptı. Bu dört ay boyunca, Demeter’in kızı Persephone’den yokluğunda, toprakta büyüyen bir şey bıraktığına ve böylece kışa başladığına inanılıyor.

Kızı Persephone’yi arayan yaşlı kadın Doso olan tanrıça, bir zamanlar Eleusis kralı Celeus’un küçük oğlu Demophon’a bakmıştır. Kraliçe Metaanira’nın müdahalesiyle başarısız oldu. Daha sonra kahraman, Triptolemus’a insanlığa nasıl tarım yapılacağını öğretmek için birçok malzeme verdiğinde Yunanistan’da mahsulün nasıl ekileceğini ve hasat edileceğini öğrendi. Poseidon’un saldırısına uğraması ve deniz tanrısının at şeklinde onunla birlikte zorlanması da başka bir mitolojik çalışmadır. Demeter bir ata dönüşerek Apollon’un oğlu Onkos’un sürüsüne katıldı. Arcadia’yı yönettiler ama Poseidon’dan kurtulamadılar. Bu kombinasyondan, periler Despoena ve Pegasus’tan daha hızlı olan vahşi at Arion doğdu. Demeter’in kutsal korusundaki tüm ağaçların kesilmesini emreden Teselya Kralı Erisicthon, saç bantlarıyla kaplı kutsal meşeleri kesmiş ve ağaçları baltalarla kesmeyi reddettikleri için adamlarına kızmıştır. Kral küfür ettiğinde ağaç öldü. Laneti bilen Demeter, açlığın ruhu Rimos’u kralın midesine salarak adamı cezalandırdı.

Demeter hakkında daha fazla bilgi edinmek için Demeter Hasat Tanrıçası isimli yazımızı okuyabilirsiniz.

Kaynaklar;
The myths and legends of ancient greece and rome – E.M. berens
Walter Burkert – İlkçağ Gizem Tapıları
Yunan Ve Roma Mitolojisi- Colette Estin
Yunan Mitleri Tanrılar, Kahramanlar, Söylenceler – Robert Graves

Bir önceki yazımız olan Thanatos | Yunan Mitolojisinde Ölüm Tanrısı başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 52 YORUM
 1. Emel dedi ki:

  Yunan tanrıları hakkında okuduğum en bilgilendirici, kısa ve öz yazı olmuş. Teşekkürler.

  1. Can Malt dedi ki:

   yorumunuz için teşekkür ederiz.

 2. Samet dedi ki:

  Yunan tanrıları ve tarih ile ilgili ilginç ve bilgilendirici olmuş teşekkür ederim elinize emeğinize sağlık

 3. Meliç Öge dedi ki:

  Harika bir bilgi verici site olmuş devamının gelmesi dileğiyle ellerinize sağlık

 4. Ömer Kaan dedi ki:

  Bu bilgileri paylaştığınız için teşekkür ederim baya bilgilendirildim.

 5. Alperen dedi ki:

  Bilgilendim çok teşekkür ederim

 6. Ezgi dedi ki:

  Yunan tanrilari hakkinda bilgilenmek istemiştim gayet de yararlı bir yazi olmus

 7. Eren dedi ki:

  Yunan tanrıları ve tarih ile ilgili ilginç ve bilgilendirici olmuş teşekkür ederim elinize emeğinize sağlık

  1. Seda dedi ki:

   Tarihte Yunan tanrıları hakkında verdiğiniz bütün bilgiler için teşekkür ederim. Açıklayıcı ve net anlatım olmuş. Bilgilendim.

 8. Orhan şahingöz dedi ki:

  Aciklayici bilgiler olmus net anlatilmis tesekkurler

 9. Orhan38 dedi ki:

  Yunan tanriçalari hakkinda akıcı anlaşılır bilgi verici bir anlatim olmus bilgi icin tesekkurler

 10. yakup dedi ki:

  benim yaptığım ödev için aradığı-m çok iyi bigliler olumş elinize sağlık teşekkürler

 11. Yakup dedi ki:

  Yarıştırma yaptığım ödev icin çok iyi bir bilgi olmuş benim icin harika bir uygulama tesekkurler

 12. Selin dedi ki:

  Yunan tanrıları ve tarih ile ilgili ilginç ve bilgilendirici olmuş. Teşekkür ederim elinize emeğinize sağlık.

 13. İrem dedi ki:

  Yunan tanrıları ve tarih ile ilgili ilginç ve bilgilendirici olmuş teşekkür ederim elinize emeğinize sağlık
  Yunan tanrıları ve tarih ile ilgili ilginç ve bilgilendirici olmuş teşekkür ederim elinize emeğinize sağlık

 14. İrem dedi ki:

  Yunan tanrıları ve tarih ile ilgili ilginç ve bilgilendirici olmuş teşekkür ederim elinize emeğinize sağlık

 15. Kerem dedi ki:

  Gerçekten bilgilendirici herkesin okumasını isterim hep yunan tanrılarını ve efsanelerini merak etmişimdir.

 16. Silentman dedi ki:

  Mitolojik tanrılar hakkında merak ettiğim bir çok bilgiyi öğrendim emeği geçen herkese teşekkürler aydınlatıcı bilgiler için

 17. Mert dedi ki:

  Gerçekten mükemmel bir site konu hakkında çok detaylı bilgi veriyor çok ilgimi çekti kendilerine çok teşekkür ederim

 18. MEHMET ÖNAL dedi ki:

  mitolojik yunan tanrıları hakkında güzel ve açık bilgiler edindim teşşekkür ederim

  1. Orhan Şahin dedi ki:

   Tanrılar hakkında bilmem gereken herşeyi burda buldum çok güzel ve yararlı bir site emeğinize sağlık

 19. Derya dedi ki:

  Olimpos tanrıları hakkında birçok siteye girdim çok uzun yazılar vardı ve sıkıcıydı neyseki bu siteyi buldum. Araştırmalarıma çok katkı sağladı emeği geçenlere teşekkür ederim.

 20. Emir dedi ki:

  Yunan mitolojisi ve tanrıları gerçekten ilgi çekici bir konu.. ve gerçekten çok güzel bir yazı olmuş emeğinize sağlık üstelik okudukça ilgi çekici oluyor

 21. Cahit dedi ki:

  Mitolojiye merak duyanlar için gayet bilgilendirici ve güzel bir yazı olmuş, tebrik ederim.

 22. orucmcht dedi ki:

  Yunan tanrıları ve tarih ile ilgili ilginç ve bilgilendirici olmuş teşekkür ederim elinize emeğinize sağlık

 23. Fatma Gül Özdoğan dedi ki:

  Bilgiler çok güzel ya iyiki buldum burayı

 24. Emrah dedi ki:

  Tanrılar Hakkında bilgi sahibi olduğumuz bilgilendirici güzel bi site

 25. emine gülbay dedi ki:

  Bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederim. Harika olmuş. Emeğinize sağlık.

 26. enes dedi ki:

  Yunan tanrıları ve tarih ile ilgili ilginç ve bilgilendirici olmuş.elinize emeğinize sağlık

 27. tiorpla dedi ki:

  Yunan mitolojisinde en çok hayran olduğum zeus onu anlattığınız için teşekkür ederim?

 28. Abuzer dedi ki:

  Yunan tanrıları hakkinda gercekten geniş kapsamlı bilgi verilmiş emeğinize sağlık

 29. Birşah dedi ki:

  mitolojiyle ilgili çok kitap okudum insanın hayal dünyasını geliştiriyor. Bilgiler derin ve güzel olmuş. homerosun ilyada kitabını mitoloji severlere tavsiye ederim

 30. Furkan dedi ki:

  Yunan tanrıları çok ilginç siz çok güzel açiklamışsınız ellerinize sağlık

 31. Cengiz dedi ki:

  Yunan tanrılarının hakkında bilgilendirici yazı olmuş teşekkürler

 32. Gülperi bakırcı dedi ki:

  Yunan mitolojisi hakkında verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Emeğinize sağlık

 33. Selen dedi ki:

  Bu konu hep ilgimi çekmiştir bununla ilgili bilgi paylaşımı yaptığınız için teşekkür ederim

 34. enes dedi ki:

  paylastıgınız bilgıler bana bilmedıgım ve guzel seyler kattı boyle bilgılerın devamı gelsın takıpteyım

 35. Muhammed degirmenci dedi ki:

  İster ders olsun ister araştırma olsun her türlü işe yarar bir site yapanın eline saglik

 36. ramazan Gönt dedi ki:

  Yunan tanrıları ve tarih ile ilgili ilginç ve bilgilendirici olmuş teşekkür ederim elinize emeğinize sağlık

 37. Gürkan erşık dedi ki:

  Yunan tanrıları ve tarih ile ilgili ilginç ve bilgilendirici olmuş teşekkür ederim elinize emeğinize sağlık

 38. NurDr dedi ki:

  Athena ve ares benim için hep bir ilke oldular. Hayatım için savaşmam gerektiğini hatırlatıyorlar…

 39. Gökhan Mete sarı dedi ki:

  Benim zaten Yunan mitolojisine ilgim vardı. Bu site ile çok iyi ve kaliteli bilgiler edindim

 40. Mikail Kahraman dedi ki:

  Yunan mitolojisi Yunan tanrıları ve tanrıçaları, iyi olanları var aşk tanrısı ateş tanrısı ölüm tanrısı gibi. Gerçekten çok ilgi çekici buluyorum. Filmlerini izledim.

 41. Merve dedi ki:

  Yunan tanrıları ve tarih ile ilgili ilginç ve bilgilendirici olmuş teşekkür ederim elinize emeğinize sağlık

 42. Ertan Topcu dedi ki:

  Antik yunan ile öğrenmek istediğim bilgileri öğrendim.Olimpos tanrılarını merak ediyordum.

 43. Emre Öztürk dedi ki:

  Mitolojik tanrılar hakkında kısa ve öz bir yazı olmuş. Daha fazla kaynaktan yararlanılarak daha iyi bir iş çıkarabilirsiniz.

 44. Beyza dedi ki:

  Yunan tanrılarıyla ilgili kısa ve bilgilendirici bir yazı olmuş. Gerçekten çok beğendim. Ellerinize emeğinize sağlık.

 45. Reyhan Ayvaz dedi ki:

  Müthiş bir bilgi aktarmışsınız. Yunan tanrılarının anlatımı bir harika. Gerçekten emeğinize sağlık. Teşekkürler.

 46. Kemal dedi ki:

  Yunan tanrıları hakkında okuduğum en bilgilendirici ve Güzel Bir Yazi Olmus Bravo

 47. enolagei dedi ki:

  Çok mantıklı hatasız insanları kendine çeken özgün bir yazı olmuş yazan kişiye teşekkür edip okuyuculara tavsiye ederim.

 48. Nil dedi ki:

  Ödevim vardı çok işime yaradı çok güzel bir site

 49. Banu dedi ki:

  Yunan tanrıçaları ile ilgili yazılar çok harika olmuş güzel bir site