Mitolojik Tanrılar

Ourea | Yunan Mitolojisinde Toprak Tanrıçaları

Ourea Tanrıçaları Toprak ana Gaia’nın küçük çocuklarıdır. Yunan mitolojisinde Ourea önemli bir role sahiptir. Bunun nedeni yunan coğrafyasındaki adaları çevreleyen tepeler ve dağlar ile bağlantılı olmasıdır.

Gaia’nın Ourea olarak isimlendirilen dokuz çocuğu bulunmaktadır. Bu çocukların isimleri; Aitna, Athos, Helikon, Kithairon, Nysos, Olympus, Oreios, Parnes, ve Tmolus’tur.
Ourea Aitna, Athos, Helikon, Kithairon, Nysos, Olympus, Oreios, Parnes, ve Tmolus’tur.

Gaia’nın Ourea olarak isimlendirilen dokuz çocuğu bulunmaktadır. Bu çocukların isimleri; Aitna, Athos, Helikon, Kithairon, Nysos, Olympus, Oreios, Parnes, ve Tmolus’tur. Toprak Ana Gaia’nın çocuklarının evlerinin her biri Yunanistan dağlarının tepelerinde yer almaktadır. Yunanlılar Ourea olduklarını düşündükleri her dağa, tanrılarını anmak için anıtlar yapmışlardır.

Ourea sonraki dönem Olimpos Tanrılardan önce gelmektedir. İlkel tanrıları olarak yunan mitolojisinde anlaşılması zor olan figürlerden birisi olmuştur. Onlar Apollo, Afrodit, Hephaestus gibi büyük tanrılardan önce varlığın sürdürmüşlerdir. Hüküm sürdükleri dönem Kronos ve Uranus gibi evrenin kurucu tanrılarının var olduğuna inanılan döneme denk gelir. Yunan mitlerinde Ourea elementsel kuvvetlere kişiselleştirilmiş halidir. Bu elemental güçlerin o bölgede yaşanılan doğa olaylarını kontrol ettiği düşünülmüştür. Gaia’nın çocuklarının Olimpos Tanrıları gibi insanları etkileme güçleri yoktu. Yine de buna rağmen tarihi etkileme gücüne sahip olmuşlardır.

Ourea ve Kültürel Etkileri

Yunan toplumunda zamanın geçmesi ile birlikte Ourea’nın kültürel etkileri giderek azalmıştır.  Daha sonraki dönemde ise Ourea yalnızca fiziksel alanda güç sahibi olan birbirlerinden farklı dünyevi varlıklar olarak anılmaya başlanılmıştır. Bu Olimpos Tanrılarının aksine manevi yaşamı etkileyebilecek güçlerinin olmadığı anlamına gelmektedir. İnsanların ilk dönem yunan tanrılarına saygıları azalmış olsa da antik yunanda Olimpos Tanrılarının ilk dönem tanrılarına yüksek saygı duyduğu yazılmıştır.

Olimpos’un Kralı Tanrı Zeus Parnes’i kutsal kabul etmiştir. Günümüzde modern yunanlılar bile Athos’u kutsal dağ olarak anmaktadırlar. Ourea Yunan mitolojisinin başlangıç dönemi tanrılarından günümüze kadar ulaşan nadir soylardan birisidir. Ourea neredeyse tüm yunan mitlerinden doğa üzerinde açıklanamayan olayların kaynağı olarak görülmüşlerdir.

Gaia’nın Çocukları

  • Aitna (Etna, Sicilya) yanardağı ve tanrıçası.
  • Athos Yunanistan’ın kuzeyinde bulunan bir dağ.
  • Helikon Yunanistan’ın orta kısımlarında yer alan Boiotia olarak bilinen dağ.  (Kithairon ile komşu)
  • Kithairon Yunanistan’ın orta kısımlarında yer alan Boiotia olarak bilinen dağ. (Helikon ile komşu)
  • Nysos  (Nysus) Efsanevi bir dağ tanrısıdır. Tanrı Diyonsus ile ilintilidir.
  • Olimpos (Olympus) Tesalya’da (Yunanistan’da bir dağ) bulunur. Tanrıların dağıdır.
  • Olimpos (Olympus) Frigya (Anadolu’da) dağı ve tanrısıdır.
  • Oreios (Oreus) Malis’te (Orta Yunanistan) bulunan dağ tanrısı.
  • Parnes Attika’da (Orta Yunanistan) bulunan dağ tanrısı.
  • Tmolos (Tmolus) Lidya’da (Anadolu’da) bulunan dağ tanrısı. Pan ve Apollon arasındaki müzik yarışmasının yargıcı.

Kaynaklar;
The myths and legends of ancient greece and rome – E.M. berens
Walter Burkert – İlkçağ Gizem Tapıları
Yunan Ve Roma Mitolojisi- Colette Estin
Yunan Mitleri Tanrılar, Kahramanlar, Söylenceler – Robert Graves

Bir önceki yazımız olan Oneiroi (Somnia) | Yunan Mitolojisinde Rüya Tanrıları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.