Mitolojik Tanrılar

Politeizm Nedir? Politeist Ne Demek?


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/termalkaplicalar/mitolojiktanrilar.com/wp-content/plugins/onceki-yazi-linki/onceki_yazi_linki.php on line 56

Çağlar boyunca inanışlarla ilgili birçok düşünce sistemi var olmuştur. Bu inanç sistemleri felsefe ve din tarihini uzun süre meşgul eden konuları oluşturur. Kelime kökeni yunanca olan bu sözcük, çok anlamına gelen poly ile tanrı anlamına gelen theoizm sözcüklerinden türemiştir. Çoktanrıcılık ya da diğer adıyla politeizm birden çok tanrının var olduğunu savunan ve birden çok tanrıya tapınılan görüştür. Dinin ilk hali veya tek tanrılı dinlerin dejenere olmuş hali olarak da bilinir. Tanrısal gerçeklik her şeyden üstünse bunun eşsiz olması beklenir ancak burada ki eşsiz olma rakamsal olarak değil sembolik bir biçimde teklik olarak düşünülmelidir.

Politeizm Nedir?

İçindekiler

Politeizm nedir sorusuna en net yanıt çok tanrının benimsendiği inanç sistemidir denilebilir. Politeizm birçok tanrının var olduğuna inanılan görüştür. Bu görüşün sınırları değişkendir ve tanrıların üstünde her şeyi bilen bir üst tanrının varlığına da inanılır. Bu üst tanrının kabul edilmesi diğer tanrıları geçersiz kılmaz onların kabulü ile beraber en bilge olan bir üst tanrı da kabul edilir. Üç bin yıl öncesine kadar uzanan politeizm o yıllarda insanların otuz beş bin kadar tanrıyı kabul ettiği gerçeğiyle açıkça ortadadır. Eski Mısır’da kentlerin farklı tanrıları olduğu inancı vardı bu inanış ilkel totem düşüncesinin kalıntısıdır. Yağmur yağması için, doğumların kolay olması için, hasat mevsiminin bereketli olması için, adalet için veya yolculuğa çıkarken korunmak için farklı farklı tanrılara inanılmıştır. Bunların en bilinenleri güneş tanrısı Ra ile gök tanrısı Amon’dur.

Politeizm nedir

Politeizm Nedir?

Bu inancı benimseyenler Allah’ın varlığına inanmakla birlikte başka varlıklara da doğa üstü güçler atfederek onların varlığına inanırlar. Bu insanlar ölülere, bazı hayvanlara, güneşe, aya, yıldızlara veya bir takım doğa güçlerine çeşitli olağanüstü güçler atfederek onlarında kutsallıklarına inanırlar. Çok tanrılı dinlerdeki tanrılar birden çok yeteneklere sahip olsalar da insanlarla benzerlik göstermektedir. İnsanlara has özellikler olan arzu, isteğe sahip veya çeşitli ihtiyaçlara gereksinim duyabilmektedirler. Politeizm. inanışındaki tanrıların kademe kademe önce aile ve kabile daha sonra ise şehir ve ulus tanrılarına dönüştüğü düşünülmektedir. Daha sonrasında ise bu tanrılara farklı soyut sıfatlar verilerek bir çeşit tapınak olan panteonda yer alan başka tanrıların adları, sıfatları, fiilleri ve nitelikleri baş tanrılarda bir araya toplanır.

Politeist İnanç

Politeizm ilk olarak Hint, Mısır, Babil topluluklarında çıkmıştır. Kültür alışverişi sayesinde diğer toplumlara da yayılması ile politeist dinler çoğalmıştır. Köleci toplumun yerleşmesi üzerine sağlanması gereken efendi-köle ilişkisinin hüküm sürebilmesi için zamanla yerini monoteizme bırakacaktır. Böylece tek tanrı ve kul ilişkisi kurularak efendi-köle ilişkisi sağlam bir temele dayandırılır. Politeizm de yer alan tanrılar genelde isimlerini kendine has olan olağanüstü güçlerden alırlar. Politeizm, Antik Yunan ve Roma dinleri ile Eski Anadolu medeniyetlerinden olan Hitit ve Friglerin dinleri arasında ve Eski Mısır da çok yaygındı. Özellikle Hititler diğer medeniyetlerle yaptıkları savaşlar sonucunda diğer uygarlıkların da tapınaklarında ibadet edip tanrılarını çoğaltmışlardır. Böylelikle tarihe bin tanrılı toplum olarak geçmişlerdir. Eski Arap toplumlarının dini putperestlik de çok tanrılı dinler arasındadır. Ayrıca günümüze kadar ulaşmış olan Hinduizm, Şintoizm, Geleneksel Çin Dini ve Neopagan çok tanrılı dinlere örnek gösterilir. Örneğin bir Japon öğretisi olan Şintoizm günümüzde Japonya da en çok mensubu olan dinler arasındadır. Şinto inancın öğretileri içinde doğal objelere tapınma, tütsü yakmak, ağaçlara ip veya kâğıt gibi nesneler bağlamak ve ibadet sırasında içki içmek vardır. Ayrıca tapınılan yerde aynalar mevcuttur ve kişinin kendini görerek ibadet etmesi beklenir.

Bir önceki yazımız olan Boğa Kafalı Canavar Minotor Efsanesi ve Yaratılışı başlıklı makalemizde boğa başlı insan, boğa canavar ve boğa kafalı canavar hakkında bilgiler verilmektedir.

BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.