Pragmatizm (Faydacılık) Nedir? 6 Özeliği


Pragmatizm, “pragma” kelimesinden türetilen ve “yarar, fayda, çıkar” anlamına gelen bir kelimedir. Pragmatistler tüm olay ve yaşam içindeki olgulara “faydası nedir, ne işe yarar, ne için kullanırım?” Gözüyle bakarlar. Bu bağlamda pozitivizm ile bir bağdaşık durum da gösterebilmektedir. Faydacılıkta önemli olan teoriler değil uygulamanın tam kendisidir. Toplum ve devletin ilerlemesi, geleceğin inşası için faydalı olan neyse onu benimserler.

Pragmatizm ve Felsefe İlişkisi

Ele alınan kavram; Pragmatizm Felsefe yönüyle bakıldığında faydacılık kuramı olarak ele alınmaktadır. “İyi” ve “doğru” olanın ön kabulüdür felsefi faydacılık. “İyi” ve “doğru” gibi birtakım kavramlar göreceli olduğundan dolayı, neyin iyi neyin doğru olduğunu belirlemek için çoğunluğun görüşüne bakılmalıdır.  Ayrıca felsefe de bu kuramın en büyük özelliği kullanılmayan bilgilerin “yanlış ya da gereksiz” olduğu kabul edilmektedir.

Pragmatizmin Özellikleri Nelerdir?

Faydacı filozoflar deney yöntemleri ile elde edilen bilgileri doğru kabul etmektedir. O yüzden ulaşılan ve faydalı olduğuna inanılan bilginin deney yoluyla gelmesi gerekiyor.

 • Deneyime dayalıdır. Amaç ve yöntemleri kesinlikle esnektir.
 • %100 doğru ya da yanlış bulunmamaktadır.
 • Çıkış noktası konuya değil çocukluğa bağlanır.
 • Bireysel farklılıklar üzerine yönelir.
 • Mutlak, genel geçer doğruların ve evrensel doğrunun varlığı bilinmez.
 • Bilgi değil, öğrenmeyi öğrenme peşimdedirler.

Pragmatizmin Temsilcileri

Pragmatizm temsilcileri William James ve John Dewey’dir. Bu konuda William James’in;

 • Psikolojinin İlkeleri
 • Pragmatizm
 • Dinsel Deneyim İlkeleri
 • İnanma İstenci Kitapları bulunmaktadır.

Jonh Dewey’in ise;

 • Deneyim Ve Eğitim,
 • Nasıl Düşünürüz,
 • Okul Ve Toplum,
 • Deneyim Olarak Sanat İsimli Eserleri Bulunmaktadır.

Pragmatizm Eğitim Anlayışı

Pragmatizme göre  “A” ve “B” tipi olmak üzere iki eğitim anlayışı bulunmaktadır. A Tipinde ilk insanların yazıyı bulduktan sonra ortaya çıktığı ileri sürülmekte. B Tipi için de günümüz insan için gerekli olan tek kuram olduğuna inanılmakta.

 • “A” Tipi Öğrenme: Kitaplardan bilgiyi alma kuramıdır. Başkalarının söz ve değerlerini anlama ile ilgilidir. Tekrar yoluyla öğrenmeyi savunan eski tip öğrenme şeklidir. Tecrübe ile öğrenme olmaktadır.
 • “B” Tipi Öğrenme: Öğrenmenin en iyi şeklinin somut ve kişisel olduğunu ileri sürer. Öğrenmenin bir tecrübeye dayanmasını ve tecrübe üzerinden devamını sağlamaktadır.

Kısacası Faydacılık Ne Demek?

Kısaca ffaydaaydacılık, doğru olanın fayda getiren olduğunu savunur. ‘İyi’nin ve ‘Doğru’nun fayda getiren olduğunu savunurlar. Kullanılan bilginin yararlı olduğuna inanan bir görüştür. İşe yaramayan bilgiye değer vermez ve kullanılmaz oluğunu düşünürler.


Arkadaşlarınızla paylaşın!

69
69 noktalar

0 yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

EnglishTurkish