Mitolojik Tanrılar

Rhadamanthus Kimdir? Yunan Mitolojisi


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/termalkaplicalar/mitolojiktanrilar.com/wp-content/plugins/onceki-yazi-linki/onceki_yazi_linki.php on line 56

Yunan mitolojisinde Girit adası en tanınmış kralıyla temsil edilir. Farklı bölgelerin hikayelerinde kralların soy kütüğü ve ardıllığı önemli bir rol oynasa da, Girit mitleri neredeyse her zaman aynı karaktere sahiptir.

Ancak Kral Minos efsanesinin bir kısmı, adanın yönetimi için kardeşleriyle savaşması gerektiğiydi. Europa ve Zeus’un Girit tahtında hak iddia edebilecek üç oğlu vardı, ancak bitişte Minos galip geldi.

Sürgündeki kardeşlerinden biri, popülaritesinin Minos için bir tehdit olduğu söylenen Rhadamanthus’du. Bazı yazarlar onun tanınmış bir kahramanın üvey babası olduğunu iddia etse de, Rhadamanthus hayatının geri kalanında mitolojiden büyük ölçüde kaybolur.

Ancak, ölümünden sonra, çok daha fazla öne çıkan bir figür haline geldi. Yeraltı dünyasının birçok yargıcından biri olan Rhadamanthus, adaletli ve bilge bir lider olarak ünlüydü.

Peki Europa’nın oğlunun Yeraltı Dünyası’ndaki en güçlü isimlerden biri olduğunu kanıtlayan neydi? Rhadamanthus efsanesinin derinliği, mitlerin göründüğünden çok daha karmaşık olabilir!

Yargıç Rhadamanthus

İçindekiler

Zeus, Fenike prensesi Europa’yı kaçırıp onu Girit’e götürdüğünde, adanın Yunanistan mitolojisiyle uzun süreli ilişkisini başlattı.

Europa, tanrının üç oğlunu doğurdu. Zeus ile ilişkisi bitince Girit kralı Asterius ile evlendi.

Asterius, Europa’nın oğullarını kendi çocuklarıymış gibi büyüttü. Minos, Rhadamanthus ve Sarpedon, Girit prensleri olarak büyüdüler.

Asterius ve Europa’nın kendi oğulları olmadığından, Zeus’la olan çocuklarından biri, kralın ölümünden sonra adanın tahtını devralacaktı. Ancak Asterius, kardeşlerden hangisinin varisi olacağını belirtmedi.

Birçok kişi üvey babasının ölümünden sonra Rhadamanthus’un tahta geçeceğini varsayıyordu. Bilgisi ve yargısı, onu Girit’in birçok sakini arasında popüler bir seçim haline getirmişti.

Yunan yazarlar, Rhadamanthus’un Girit’te geçirdiği süre boyunca verdiği yasal yönergelerden birkaçından bahsetti, ancak genel olarak erken yaşamı hakkında çok az açıklama var.

Rhadamanthus

Rhadamanthus

Birisi, insanların hayvanlar üzerine yemin etmesi konusunda ısrar ettiğinden bahsetti. Rhadamanthus tarafından verilen, ekstra uzun süreli başka bir yasa, bir kişinin önce karşı taraf şiddete başvurması halinde nefsi müdafaa için yaptığı eylemlerden sorumlu olmaması gerektiğiydi.

Ancak Asterius öldüğünde, tahtı alan yasal kafalı Rhadamanthus değildi. Kardeşler arasındaki bir tartışmanın ardından Minos yönetimi ele geçirdi.

Kral olarak yaptığı ilk hareket, kardeşlerini Girit’ten kovmaktı. Minos onlara güvenmiyordu ve özellikle Rhadamanthus’un isyan etme olasılığının yüksek olduğunu düşünüyordu.

Rhadamanthus, böyle bir isyanın muhtemelen önemli bir desteğe sahip olacağı kadar popülerdi. Minos, kardeşlerini sürgüne göndererek enerjisini sürdürmesinin ekstra güvenli olacağını umuyordu.

Bazı hesaplar Rhadamanthus’un daha küçük Ege adalarının yönetimini ele geçirdiğini ve onlara iyi hükmettiğini söyledi. Hikayesinin bu modelinde Minos’un kızı Ariadne ile evlidir; aynı adı taşıyan genç bir akraba, sonunda Theseus’un Minotaur’u öldürmesine yardım etti.

Ancak başka bir hikaye, Rhadamanthus’un sonunda Boeotia’ya yerleştiğini söyledi. Orada o zamanlar hayatında dul olan Alcmene ile tanıştı ve onunla evlendi. Minos’un erkek kardeşi, Herkül’ün üvey babası oldu.

İlk mitlerdeki rolü bu kadar olsa da sonraki efsaneler Rhadamanthus’u öbür dünyada çok önemli bir karar haline getirdi.

Yeraltı Dünyası’nın inşasının adaletsiz olduğuna ikna olan Zeus, diyarda reformlar yapmaya başladı. Bunlardan biri, hayattaki davranış ve eylemlerine göre her insanın ruhunun kaderine karar verecek yargıçlar oluşturmaktı.

Zeus, ölüleri yargılamak için bir tanrı seçemedi çünkü bir birey eşitleri tarafından yargılanmalıdır. Ancak pozisyona sıradan bir ölümlü atayamadı çünkü bunlar çok yanılabilir ve bozulabilirdi.

Çözüm, Zeus’un kişisel çocuklarından birkaçını yargıç olarak atamasıydı. Yarı tanrı olarak konumları, onlara insanlık ve tanrısallık arasında basit ve adil kararlar vermelerini sağlayacak bir denge sağladı.

Üç hakimin atanması gerektiği belirlendi. Aegina Kralı Aeacus Batı halkını yargılarken, Rhadamanthus bunları Doğu’dan yargılıyordu. Yargıçların bir karara varamaması durumunda, belirleyici oyu Minos kullanacaktı.

Birçok yazar Rhadamanthus’u, ölülerin yargıcı olduğu için çalışmadığı zamanlarda Kutsal Adalar’a yerleştirdi.

Pindar, Titanlar Tartarus’tan fırlatıldıktan sonra Rhadamanthus’un Cronus’un baş danışmanı olduğunu söyledi. Cronus, Elysium’un hükümdarı olurken, Rhadamanthus saltanatının yasal olmasını sağladı.

Lucian, Cronus’u hesabının dışında bıraktı, bunun yerine Rhadamanthus’un öbür dünyadaki kahramanların şefi olduğunu söyledi.

Minos ve Girit hikayesinde önemsiz bir karakter olmasına rağmen Rhadamanthus, Yeraltı Dünyasında bir yargıç ve şef olarak saygı görmeye başladı.

Rhadamanthus Yunan Mitolojisi

Minos’un hikayesinde Rhadamanthus nispeten küçük bir rol oynadı. Ancak Yeraltı Dünyasında, oradaki en önemli figürlerden biri oldu.

Rhadamanthus’un 2 tasviri arasındaki ayrım, ayrıca onun asıl rolünün sonraki mitlerde olduğundan çok daha geniş olduğunun kanıtı olabilir.

Tanrıların çocukları, genellikle kutsal ebeveynlerinin etki alanlarına yönelik bir yetenek sergilediler. Ares’in kızları ürkütücü Amazon savaşçılarıydı, Apollo’nun oğlu Asklepios doktor oldu ve Erichthonius Hephaestus kadar yaratıcıydı.

Zeus’un bir oğlu olan Rhadamanthus, babasının hukuka olan bağlılığını miras aldı. Zeus onu yargıç olarak seçmiştir, çünkü adalet ve ahlak konusundaki inançlarında yozlaşmamıştır.

Ancak Yeraltı Dünyası’ndaki yüksek konumuyla ilgili bu açıklama, buradaki rolünü tam olarak netleştirmez. Başka yerde onun yasal doğasına dair çok az kanıt var ve Minos, çoğu Yunan mitinde karalanmasına rağmen yargıç olarak atandı.

Ancak tarihçiler, Yunan mitolojisinin birçok unsurunun daha önceki tarihten etkilendiğine inanırlar. Rhadamanthus tarihi bir şahsiyet olabilir mi?

Öyleyse, tarihçiler için çözülecek birincil gerilim, Rhadamanthus’un hikayesinin ortaya çıktığı yer olacaktır. Efsaneleri onu üç alana bağlar – Girit, Orta Yunanistan ve Asya.

Rhadamanthus gerçek bir figüre dayanıyorsa, muhtemelen hem Girit’ten hem de Europa’nın doğduğu yer olan Fenike’den bir hükümdardı. Bu kültürlerin her ikisi de Miken Yunanistan’ındaki olayı etkiledi ve mitolojisine dahil edildi.

Girit, muhtemelen Minos ve Miken kültürleri arasındaki tarihi çatışmalar nedeniyle Yunan mitolojisinde genellikle olumsuz bir şekilde tasvir edilir. Girit toplumu, küçük ve şiddetli bir kral olan Minos tarafından kişileştirilir.

Basit ve bilge bir hükümdar olarak Rhadamanthus’un hikayeleri bir Minos kralından kaynaklanmış olabilir. Erdemli bir kral efsanesi, Yunan mitolojisinde Minos geleneğinin karalanmasının yarısı kadar küçültülmüş olabilir.

Ayrıca Rhadamanthus’un Doğu’dan, muhtemelen Fenike veya Küçük Asya’dan bir bireye dayanması da mümkündür. Yeraltı Dünyası’ndaki bu alanın yönetimi ona verildi.

Rhadamanthus’un hayatta kalan mitolojisi, yaşamdaki etkisini ayrıca Asya ve Girit arasında böler. Sürgünden sonra Yunanistan’a veya yakınlarına yerleştiği söylenirken, iki oğlunun Girit adasında ve Küçük Asya’da şehirler kurduğuna inanılıyordu.

Fenike geleneğinin her Girit ve anakara Yunanistan’ı büyük ölçüde etkilediği bilinse de, Yunan mitolojisinde yalnızca birkaç Fenike karakterinin adı verilmiştir. Europa, bunların en önde gelenlerinden biridir.

Rhadamanthus bir Fenike hükümdarına dayanıyorsa, Europa’nın kökeni nedeniyle bir Girit şefi olarak yeniden tahayyül edilmiş olabilir. Ancak, Yeraltı Dünyası rolünde ve oğlunun kimliğinde Asya ile bağlantısı korundu.

Herakles gibi, Rhadamanthus da Yunan mitolojisine Zeus’un oğlu olarak yazılan başka bir gelenekten yarı efsanevi bir karakter olabilir. Yasalara bağlılığıyla biliniyorsa, tanrıların kralının soyundan gelmesi, görünüşte insanlık dışı görünen yetkin zekasını haklı çıkarırdı.

Erken mitolojide, Rhadamanthus’un bir yasa koyucu olduğu hakkında o zamandan beri kaybolmuş fazladan hikayeler olabilir. Onu ölülerin yargıcı olarak yerleştirme seçimi keyfi gibi görünse de, bu, Yunan geleneğinden tamamen önce gelen uzun süredir devam eden geleneklere dayanabilir.

Kısaca Rhadamanthus

Rhadamanthus, Europa ve Zeus’un birçok üç oğlundan biriydi. O ve kardeşleri, adanın kralı olan üvey babaları tarafından Girit prensleri olarak yetiştirildi.

Mitolojide hayatta kalan birkaç örnek, Rhadamanths’ın çok sevilen bir kanun koyucu olduğunu beyan eder. Yönergeleri ve reformları, onu birçok insan arasında popüler hale getirdi.

Kardeşi Minos, Kral Asterius’un ölümünden sonra enerjiyi ele geçirdiğinde, bu popüler çağrı Rhadamanthus’u yönetimi için bir tehdit haline getirdi. Minos, kardeşlerinden her birini sürgün etti.

Rhadamanthus Yunanistan’a yerleşti. Bazı rivayetlere göre Alcmene ile evlenmiş ve Herakles’in üvey babası olmuştur.

Ölümden sonra, sürgüne gönderilen Giritli, ekstra önemli bir figür haline geldi. Minos ile birlikte Yeraltı Dünyası’ndaki ölülerin yargıçlarından biri olarak seçildi.

Yazarlar Rhadamanthus’u yalnızca Hades krallığında bir yargıç olarak değil, aynı zamanda onun yöneticilerinden biri olarak tasvir etti. Kutsanmış Adalar’da, genellikle oraya gönderilen birçok yarı tanrı ve kahramanın birçok liderinden biri olarak kabul edilirdi.

Rhadamanthus’un, biri gerçekten önemsiz bir karar olarak, diğeri ise bir kral ve yetkili memur olarak tam tersi olan 2 tasviri arasındaki ayrım, hikayesinin yarısının kaybolduğunu ortaya çıkarabilir. Rhadamanthus’un en azından kısmen, efsanesi Klasik Dönem tarafından büyük ölçüde unutulmuş tarihi bir karara dayanması mümkündür.

Bir önceki yazımız olan Aşil Gerçek Bir Kişi miydi? başlıklı makalemizde Achilles nereli?, Aşil gerçek mi ve Aşil in mezarı nerede? hakkında bilgiler verilmektedir.

BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.