Roma Döneminin En Ünlü Yazarları Vergilius & Ovidius


Mitoloji yazarları antik Yunanlılardan sonra Romalılarda da görüldü Roma’da, Kral Augustus döneminde Homeros ve Hesiodos kadar üne sahip iki söylence yazarı bulunmaktaydı. Roma dönemi yazarları arasında en popüler olanlar Vergilius ve Ovidius olarak bilinmektedir. Bu iki yazar Roma mitolojisinin anlaşılmasında bel kemiği olmuştur.

Vergilius Kimdir?

Vergilius veya tam ismiyle Publius Vergilius Maro MÖ 15 Ekim 70 yılında Andes adında bir köydfe doğmuştur. Çiftçilikle uğraşan varlıklı ailesi Vergilius’u eğitim alması amacıyla Milano ve Roma’ya göndermiştir. Burada hukuk, felsefe, konuşma gibi dersler alan Vergilius, ayrıca Roma ve Yunan edebiyatı hakkında da eğitim almıştır. Ailesinin avukat olmasını istemesine Romalı yazar Vergilius felsefe ve şiir üzerine odaklanmıştır.

Roma yazarı Vergilius
Roma yazarı Vergilius

Vergilius Roma imparatoru Augustus dahil olmak üzere nüfuz sahibi bir çok insan ile arkadaş olmuş popüler bir insandı. Yıllarca Roma’da yaşamasına rağmen şehrin kırsallarına özlem duymuştur ve bu özlem eserlerinde ortaya çıkmaktadır.

Vergilius’un en bilinen eseri Aeneas’tır. Bu eserinde Roma’nın kuruluş öyküsü anlatılmaktadır. Aeneas eseri, Truvalı kahraman Aeneas’ın Truva’nın yıkılışından sonra farklı bir yere yerleşip orada Romalı kavimler ile karşılaşmasını konu alır. Aeneas şiiri yaşamış veya tanrı olan bir çok karakter içermektedir. Romulus, Dido, Jüpiter, Venüs gibi tanınan tanrı ve insanlar Aeneas şiirinde yer almaktadır.  Aeneas eseri ortaya çıktığından bu yana bir çok yazara ilham kaynağı olmuştur.

Vergilius Roma’nın tescilli yazarıdır. Eserler Roma tarihinin ve kültürünün temelini anlamamıza yardım eder. Vergilius’un epik şiirleri sayesinde günümüzde araştırmacılar Roma mitolojisi konusunda fazlaca bilgi sahibi olmuşlardır.

MÖ 19 yılında Aeneas eserini güncellemek amacıyla Yunanistan içerisinde seyahate çıkan Vergilius yolda rahatsızlanıp 21 Eylül tarihinde ölmüştür. Ölmek üzereyken cesedinin Napoli’deki evinin bahçesine gömülmesini istemiştir. Bir dönem Vergilius’un kemiklerinin Napoli şehrini koruduğuna inanılmaktaydı.

Ovidius Kimdir?

Roma yazarları arasında en fazla bilinen diğer bir yazar Ovidius’tur. Ovidius (Ovid) sıra dışı öykü anlatmak yeteneği ile nam salmıştır. Ovidius yalnızca Roma toplumunun değil günümüzdeki insanların da okumayı sevdiği bir yazardır. Vergilius’tan daha fazla okunduğu bilinmektedir. Eserleri İngiliz ve roma edebiyatı için bir esin kaynağı olmuştur. En nokta ise eserlerinin klasik mitoloji için güvenilir kaynaklar  olmasıdır.

Roma yazarı Ovidius
Roma yazarı Ovidius

Ovidius yani tam ismiyle Publius Ovidius Naso MÖ20 Mart 43 yılında Roma’nın 150 km dışındaki Sulmons kasabasında doğmuştur. Aile oldukça varlıklı olan Ovidius eğitim alması için Roma’ya gönderilmiştir.

Ovidius ilk olarak Roma’da bulunan şövalyelere katılmış ve birçok yere resmi gezilerde bulunmuştur. Ancak daha sonra bu mesleğin kendisine uygun olmadığını anlamış ve bulduğu bir yazar topluluğa katılmıştır. Bu süreçten sonra Roma’da en fazla bilinen yazar olmuştur.

Ovidius birçok eser ortaya çıkarmıştır. Bu eserlerin en bilineni Dönüşümler isimle anlatı şiiridir. Bu eser klasik mitoloji için büyük önem taşır. Yaklaşık 12.000 dizeden oluşan Dönüşümler Roma mitolojisi öykülerinin bir derlemesidir. Başlangıçtan Jül Sezar dönemi kadar olan süreci anlatır. Son derece etkileyici bir Roma söylencesidir.

En fazla bilinen eseri Dönüşümler olsa da Roma yazarı Ovidius bunun dışında birçok eser yazmıştır. Ovidius’un ilk eseri Sevgiler bir aşk öyküsüdür.

Ovidius hayatı boyunca popüler olan bir Roma yazarıdır. Bu popülerliği günümüze kadar ulaşmıştır. Bunun birlikte hayatı zorluklarla geçmiştir. MS 8 yılında Karadeniz’de bulunan Tomis kentine sürgün edilmiştir. Bunun nedeni tam olarak bilinmese de o dönem imparatorun torunu ile yaşadığı ilişki yüzünden sürüldüğü düşünülmektedir. MS 17 yılında Roma’ya dönmek istemiş ancak başaramadan hayatını kaybetmiştir.

Roma dönemi yazarları arasında önemli bir yere sahip olan Ovidius ve Vergilius günümüzde halen eserleri okunan antik dönem yazarlarıdır. MÖ başlayan hayatlarında kaleme aldıkları eserleri iki bin yıl sonra dahi okunmaktadır. Roma dönemi yazarları ve Antik yunan dönemi yazarları klasik mitolojisinin anlaşılmasında önemli bir rol oynamışlardır. Roma dönemi yazarları veya antik yunan dönemi yazarları olmasaydı bugün bildiğimiz klasik mitoloji hakkında pek fazla konuşamayacağımız kesin olurdu.

Kaynak; Mitoloji 101| Eski Yunan ve Roma Mitolojisi Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey | Kathleen SEARS

A’dan Z’ye Dünya Mitolojisi | Dünya Halklarının Tüm Yaratılış, Tanrı ve Kahraman Mitleri | David A. LEEMING


Like it? Share with your friends!

81
81 points

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

EnglishTurkish