Mitolojik Tanrılar

Rönesans Felsefesi Nedir? | Fikir Akımları ve Özellikleri

Rönesans Felsefesi Nedir? Rönesans felsefesinin genel özellikleri nelerdir?

Orta çağ döneminde felsefe ağırlık olarak dinle ilgiliydi. Orta çağ döneminde Hristiyanlık kendi içerisinde bir kültür yapısını kurmuştu. Felsefe bilimi de bu kültür yapısı içerisinde yer almaktaydı ve felsefenin bu dönemdeki görevi kilise öğretileriyle sınırlıydı. Rönesans döneminde ise Felsefenin temeli, dinden ayrılarak kendi özünü arayıp bulmak, yalnızca kendine dayanmaktan düşüncelerinden oluşmaya başladı. Bu düşünce yapısının içerisinde Rönesans düşüncesi hâkim olmaya başlamıştır. Orta çağ felsefesi kendi içerisinde kapalı bir düşünce yapısını benimsemiştir. Orta çağ felsefesine göre kapalı olan bu sistemde Latince dili kullanılmaktaydı. Rönesans döneminde ise birçok sistem meydana gelmiş ve çoklu sistem benimsenmiştir. Latince dili terk edilerek milli diller oluşmaya başlamıştır. Orta çağ döneminde ünlü düşünürler ve filozoflardan din adamlarından ibaretti. Rönesans döneminde bu durum tamamen değişmiştir. Filozoflar; araştırmacılar, yazarlar ve üniversite hocalarından olmaya başlamıştır.

Rönesans felsefesi özellikleri

Rönesans felsefesi özellikleri

Orta çağ filozofu yeniyi aramayan bir çağı yansıtmaktaydı. Rönesans dönemindeki ünlü filozoflar ise sürekli olarak yeni ilkeler getiren, önemli değişiklikler yapan ünlü düşünürlerdir. Bu yüzden, eski ile savaşmak, sürekli olarak çalışmak, yeniden yaratmak, araştırmak, bulmak ve genişletmek gibi düşünce yapılarını benimsemiştir. Orta çağ düşüncesindeki bütün düşüncelerin temelinde tek bir yol ve tek bir amaç vardı. Fakat Rönesans döneminde ise bu birlik bozulmuştur. Rönesans felsefesine göre doğruya ulaşan yol bir tane değildir. Bu sebeple Rönesans döneminde birçok felsefi ve düşünce akımı ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan düşünce akımlarının hepsi de skolastik felsefeye karşı oluşan düşüncelerdir. Çünkü skolastik felsefeye göre; felsefenin fikirleri ile dini fikirler birleşebilirdir. Skolastik felsefe göre aklın kanunu ile tanrının kanunu eşitlenebiliyordu. Fakat skolastik düşünce yapısı bu idealine hiçbir zaman için ulaşamamıştır. Orta çağ döneminin sonlarına doğru özgür bir ortam ortaya çıkmış ve antik çağla ilgili çeşitli sorunlar ele alınmıştır.

Rönesans Felsefesi Fikir Akımları Nelerdir?

İçindekiler

Rönesans felsefesinde birçok fikir akımı ortaya çıkmıştır. Bu fikir akımları; hümanizm, Platonizm, Aristoculuk, Atomizm ve şüpheciliktir. Hümanizm, ilk olarak İtalya’da ortaya çıkmıştır. Bu düşünce akımında, insanın özü ile ilgilenen, insanı arayan ve araştıran çalışmalar yapılmıştır. Platonizm döneminde, ünlü filozof Platon’a karşı aşırı saygı ve sevgi besleyen kişilerin benimsediği düşünce yapısı hakimdir. Aristoculuk akımı, skolastik düşünce yapısına karşı tepki olarak ortaya çıkmıştır. Aristoculuk, Platonizm ve paralel bir şekilde gelişmiştir. Atomizm, atomcu bir görüştür. Rönesans döneminde ortaya çıkmıştır. Bu düşünce yapısına göre doğanın atomlardan oluştuğu fikri benimsenmiştir. Şüphecilik yani septisizm felsefesi, Rönesans döneminde ortaya çıkan ve Montaigne tarafından savunulan bir fikir akımıdır

17. Yüzyıl Felsefesinin Genel Özellikleri Nelerdir?

Rönesans döneminin ve düşünce yapısının etkisi ile birlikte ortaya çıkan gelişmelere dayanmaktadır 17. yüzyıl felsefesi ile yeni çağ düşüncesinin temeli atılmıştır. 17. yüzyıl felsefesi Rönesans etkisi ile ortaya çıkan bir felsefe akımı ve eğilimidir. Modern felsefe batıda 17. yüzyıllarda başladığı için Modern felsefenin başlangıç dönemini ifade eden 17. yüzyıl felsefesidir. Aydınlanma çağının temel ilkeleri ve önemli kavramları 17. yüzyıl felsefesinde hazırlanmıştır. 17. yüzyıl felsefesinin en önemli ünlü düşünürleri; Hobbes, Spinoza, Leibniz, Descartes

17. Yüzyıl felsefesi yeni bir tarih felsefesinin egemen olduğu bir felsefe türüdür. Hem Dünyaya hem de insan varlığına yeni bir bakışın sonucu olarak bu felsefe akımı ortaya çıkmıştır. Özgür ve yaratıcı olan insan, tarihin öznesidir. Teolojiden bağımsız bir felsefeyi ifade eden 17. yüzyıl felsefesi, insan merkezli bir felsefe düşünce yapısına sahiptir. 17. yüzyıl felsefesinde fizik ve matematik yer almaktadır. Bu dönemde ortaya çıkan ünlü düşünürler geometriye ve matematiğe karşı bir ilgi

Bir önceki yazımız olan Teizm Nedir? | Tanrıcılık Ne Anlama Geliyor? başlıklı makalemizde tanrıcılık nedir, teizm ve teizm ateizm mi hakkında bilgiler verilmektedir.

BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.