• Doğruluk nedir?

    Doğruluk Nedir? Doğru Bilgi Nedir?

    Doğruluk, kavram ya da terimin genel bir tanımını yapmak güçtür. Bu nedenle farklı şekilde tanımlamaları bulunmaktadır. Genel olarak; hakikat, gerçek ve gerçeklikten bağımsız olarak; gerçekliğin...

EnglishTurkish