Tarih

Tarih hakkındaki yazıların ve makalelerin yer aldığı kategori

 • Odysseia Destanı | Homeros’un Yazdığı Destan

  Odysseia Destanı veya Odesa olarak bilinen destan Homeros’a aittir. Ve Homeros’un en ünlü destanıdır. Diğer destanı ise İlyada’dır. Modern batı kültürünün temelini oluşturan yapıtlardan biridir....

 • Göbeklitepe tarihi

  Göbeklitepe Tarihi | Göbeklitepe Nedir?

  Göbeklitepe Tarihi 12.00 yıl öncesine dayanan bir yapıdır ve Şanlıurfa’nın merkezine 18 km kuzeydoğusunda bulunur. Aynı zamanda Ören Köyü yakınlarında olan Göbekli Tepe, Chicago ve...

 • antik yunan yazarları kimlerdir

  Antik Yunan Yazarları | Şiir ve Tragedya

  Mitolojiler tek bir kaynak veya kişiden ortaya çıkmazlar. Söylenceler nesilden nesile, kişiden kişiye aktarıldıkça gelişirler. Bu makalede Antik Yunan Yazarları, eski Yunan’ın en önemli öykücülerinden...

 • Sandro botticelli hayatı ve eserleri

  Sandro Botticelli Hayatı ve Eserleri

  Rönesans Dönemi’nin en büyük ressamlarından biri olan Sandro Botticelli İtalya’nın Floransa kentinde 1 Mart 1445 senesinde dünyaya gelmiştir. Tarihe bıraktığı iz, yaptığı başyapıt eserler günümüzde...

 • Roma yazarı Ovidius

  Roma Döneminin En Ünlü Yazarları Vergilius & Ovidius

  Mitoloji yazarları antik Yunanlılardan sonra Romalılarda da görüldü Roma’da, Kral Augustus döneminde Homeros ve Hesiodos kadar üne sahip iki söylence yazarı bulunmaktaydı. Roma dönemi yazarları...

 • Osmanlı Devleti ve Divan-ı Hümayun

  Divan-ı Hümayun Nedir? Hümayun, kelime manası olarak ‘’Padişahın Malı’’ demektir. Divan kelimesi ise genel manada ‘’Meclis’’ anlamına geldiğinden, Divan-ı Hümayun için kısaca ‘’Padişahın Meclisi’’ tanımını yapmak...

 • Rönesans mimarisi

  Rönesans Nedir? Rönesans Dönemi Tarihi

  Rönesans hakkındaki literatürde bulunan bilgiler tarihe, sosyolojik durumlara, kültür tarihine, sanat ve mimariye kadar birçok alanı kapsamıştır. Bu durum çok büyük bir zenginliği göstermektedir. Rönesans...

 • Efsanevi Kadınlar: Amazonlar Kimdir?

  Kadın Savaşçılardan oluşan bir ırk olan Amazonlar Kimdir? Amazonlar, tarihte karşımıza ilk kez İskitler ile çıksa da aslında geçmişi çok eskilere dayanmaktadır. Kendi kanunlarını kendileri...

EnglishTurkish