Tarih

Tarih hakkındaki yazıların ve makalelerin yer aldığı kategori

 • Dante Alighieri Kimdir

  Dante Alighieri Kimdir? Hayatı ve Eserleri

  Dante Alighieri İtalya’nın en önemli şairlerinden biri olmuştur. Alighieri soy ismini büyük dedesinin eşinden almıştır. Batı edebiyat dünyasının önemli ustaları arasına giren yazar sadece edebiyat...

 • Göbeklitepe tarihi

  Göbeklitepe Tarihi | Göbeklitepe Nedir?

  Göbeklitepe Tarihi 12.00 yıl öncesine dayanan bir yapıdır ve Şanlıurfa’nın merkezine 18 km kuzeydoğusunda bulunur. Aynı zamanda Ören Köyü yakınlarında olan Göbekli Tepe, Chicago ve...

 • inka medeniyeti

  İnka Medeniyeti: Amerika Kıtasının Eski Sahipleri

  İnka medeniyeti, tarih öncesi uygarlıklar arasında en merak edilen, en fazla araştırılan, en çok ilgi çeken uygarlıklardan birisidir. Medeniyetin temelleri 11. yüzyılda Güney Amerika kıtasının...

 • Tarihin Önemi ve ”Türk” Adının Anlamı/Kökeni

  Giriş Tarih, sosyal bilimlerin temeli durumdadır. Bundan dolayı bir millet için tarih öğretiminin oldukça önemli bir unsur olduğunu söylemek asla yanlış olmaz. Milletler de aynı...

 • Osmanlı Devleti ve Divan-ı Hümayun

  Divan-ı Hümayun Nedir? Hümayun, kelime manası olarak ‘’Padişahın Malı’’ demektir. Divan kelimesi ise genel manada ‘’Meclis’’ anlamına geldiğinden, Divan-ı Hümayun için kısaca ‘’Padişahın Meclisi’’ tanımını yapmak...

 • Ayasofya neden bu kadar önemli

  Hristiyanlığı Benimseyen Türk Devletleri

  NoHristiyanlığı Benimseyen Türk Devletleri Hristiyanlığı benimseyen Türk devletleri bilinen kadarı ile aşağıdaki gibidir; Avarlar Karamanoğulları Devleti Yakutlar Gagauzlar Kıpçaklar Hazarlar Hakaslar Çuvaşlar Urumlar Hristiyanlığı kabul...

 • Toplumlarda Kurban Kesmenin/Vermenin Tarihi

  Giriş Biliyoruz ki bizi diğer canlılardan ayıran en temel özelliğimiz zekamız. İnsanoğlu, geçmiş yıllarda karnını doyurabilmek ve hayatta kalabilmek için zekasını kullanmak zorundaydı. Neredeyse elimizdeki...

 • Rönesans mimarisi

  Rönesans Nedir? Rönesans Dönemi Tarihi

  Rönesans hakkındaki literatürde bulunan bilgiler tarihe, sosyolojik durumlara, kültür tarihine, sanat ve mimariye kadar birçok alanı kapsamıştır. Bu durum çok büyük bir zenginliği göstermektedir. Rönesans...

 • Mithras mezhebi

  Mithras Mezhebi | Antik Roma’da Mithraism

  Mithras mezhebi Roma İmparatorluğunun genişlemesi ve çok fazla ülkeye yayılması nedeniyle bu bölgelerdeki dini gelenekleri öğrenilmesi ile ortaya çıkmış mezheplerden birisidir. Mithras mezhebi dini göçün...

EnglishTurkish