Tefnut Kimdir? | Mısır Mitolojisinde Tanrıça Tefnut


Tefnut nem yağmur ve çiyin tanrıçası olarak Mısır mitoloji tarihinde geçmektedir. Yaşam veren çiyin kişiselleştirilmiş halini temsil etmektedir. Gözyaşının toprağa düştüğü anda gelişmesi ve büyümesi için güzel kokulu bitkileri yaratmıştır.

Tefnut Kimdir?

Hava tanrısı olan Şu’nun hem eşidir hem de kız kardeşidir. Dünyaya iki çocuk getirmiştir. Bunlar Geb ve Nut’tur. Tefnut’un dünyaya gelen torunları Osiris, İsis, Seth ve Neftis’tir. Ailesinde babası, erkek olan kardeşleri, dünyaya getirdiği çocukları torunları ve daha büyük torunları ile birlikte Ennead’ın bir üyesi olmuşlardır.

Tefnut Ne Demek?

Tefnut’un kelime anlamı su olarak tercüme edilmiştir. Antik Mısırda tükürme anlamına gelen tfn kelimesi ile bağlantısı bulunmaktadır. Yaratılış mitolojisinin değişik bölümlerinde tanrı Atum’un Tefnut’a tükürdüğünü ve adının dönemi anlatan yapıtlarda tüküren ağız olarak yazıldığından bahsedilmiştir. Birçok Mısır tanrısında ve kardeşinde de olduğu gibi Tefnut tek bir sembol ve ideoloji ile temsil edilmemiştir.

Tefnut’un Tasviri

Genellikle Antik Mısır tanrıçası Tefnut vahşi bir aslan ya da bir kedi olarak tasvir edilmiştir. Fresklerde yer alan resimleri incelendiğinde aslan başı olan bir kadın figürü görebilirsiniz. Bu aşamada Tefnut’un başında alev ve kutsal olan bir yılan bulunmaktadır. Tanrıça o dönemlerde soylu Mısırlıların giymiş olduğu şık elbiseleri ile ve takmış olduğu altın takılarla betimlemesi yapılmıştır.

Tefnut kimdir?
Tefnut kimdir?

Tefnut yeryüzü tanrısı Ra’nın gözü olarak diğer aslana has tanrıçalara bağlanmıştır. Dişi bir aslan olarak kızgın ve öfkeli bir tavır sergilemiştir. Torunlarının yapmış olduğu yüksek ibadetleri kıskanıp öfke ile Nübye’ye kaçtığı söylenmiştir. Daha sonrasında Thot’tan şerefli ve onurlu ünvanını alıp geri dönmüştür. Daha önceki dönemlere ait piramit metinlerinin detaylarında vajinasından su ürettiğinden bahsedilmiştir.

Mısır halkı her tanrının görevini gücünü ve kuvvetini açıkça tanımlamak için uğraşmamışlardır. Ya da kendileri ile bu tanrılar arasında hassas bir bağ kurmak için de bir çabaları olmamıştır. Mısır tanrıları halkın gözünde her şeyin üzerinde yer alan üstün kişiliklerdir. Çünkü insanlık tarihinden önce o tanrılar yeryüzünde bulunmaktaydı ve hiçbir insanın sahip olamayacağı bir güce sahiplerdi.

Eski Mısır tanrıçası Tefnut en çok önem verilen tanrılardan biri olmuştur. Çünkü Nil vadisinde yaşayan halkın inanmış olduğu gibi yağmurdan sorumlu olan Tefnut onlara zengin bir hasat vadetmiştir.


Arkadaşlarınızla paylaşın!

80
80 noktalar

0 yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

EnglishTurkish