Mitolojik Tanrılar

Teizm Nedir? | Tanrıcılık Ne Anlama Geliyor?

Teizm nedir? Teizmin diğer ismi tanrıcılıktır. Tanrının varlığını kabul etmektedir. Tarlanın insanlara din göndereceğine inanılan bir düşünce akımı olmaktadır. Bu düşünce akımın temelinde inanılan düşünceye göre dünya, insanlar ve tanrı arasında sürekli bir ilişki bulunmaktadır. Yani Teizm akımı, tanrı inanışı adı altında oluşturulmuş bir felsefi düşünce akımıdır.

Teizm felsefesini ve düşünce yapısını benimseyen ve inanan kişilere Teist adı verilmektedir. Teizm düşünce yapısı tanrının varlığını kanıtlamaya kendisine amaç edinmiştir. Teizm inanışına göre, tanrı, dünya ve insanlar arasında sürekli bir iletişim halindedir. Bu düşünce yapısına göre tanrının var olduğuna inanılmaktadır. Tanrı insanlara doğru yolu göstermek için çeşitli dinler ve peygamberler göndermektedir. Bununla birlikte politeizm, birden fazla tanrıya inanmak anlamına gelirken monoteizm tek bir tanrıya inanmak anlamına gelmektedir. Panteizm ve deizm gibi düşünce akımları da tanrının varlığını kabul eden düşünce akımlarındandır. Fakat Teizm düşünce akımını, dinin varlığını kabul eden diğer inançlardan ayıran en önemli özellik, tanrının insanlara herhangi bir dini göndereceğine inanılmasıdır. Yani, Panteizm ve Deizm inancı, peygamberleri ve dini kabul etmemektedir. Felsefi bir sistem olan Teizm inancı, deizm, ateizm ve panteizm inançlarına karşıt olmaktadır. Teizm felsefesine göre, Tanrı’nın gönderdiği dinler ve peygamberler bir isimle belirtilmemiştir. Yani, Teizm inancında belirli bir din ismi bulunmamaktadır.

Polietizm çok tanrıcılık inancını benimsemektedir. Bu inanışa göre, Tanrı farklı özelliklerde olmaktadır. Her Tanrı’nın bir simgesi bulunmaktadır. Bu inanış genellikle çok eski toplumlar tarafından benimsenmiştir. Monoteizm inancının özünde tek Tanrı vardır. Bu inanca göre, tüm kâinatın yaratıcısı tek bir Tanrı’dır. Hem geçmiş toplumlarda hem de günümüzde inanılan bir düşünce yapısı olmuştur. Teizm felsefi akımı, Tanrıyı belirli özellikler ile tanımlamıştır. Tanrı’nın yaratıcı olması, kusursuz olması en önemli özelliğidir. Teistlere göre, bilginin asıl kaynağı Tanrı’dır. Bununla birlikte, Teistlerin inançlarına göre, Tanrı, duygulardan bağımsızdır.

Teizm Felsefesinin Özellikleri Nelerdir?

İçindekiler

Teizm felsefesi özünde tanrıyı ilk sebep olarak görmektedir. Evini, tanrının yarattığına inanılmaktadır. Aynı zamanda Tanrı’nın kâinata hiçbir şekilde müdahalesi olamayacağına inanılan bir düşünce akımıdır. Batı felsefesinde Teizm, tanrının varlığını kanıtlamak için birçok farklı kuram ortaya çıkarmıştır. Bu kuramlar ontolojik kuram, Varlığın ortaya çıkması kuramıdır.

Teizm nedir?

Teizm nedir?

Ontolojik kuram düşünce yapısı Tanrı’nın mükemmel olduğunu kabul eder. Varlığını ortaya çıkması kuramında ise Tanrı’nın yaratıcılığı vurgulanmaktadır. Tanrının gücünün sonsuz olduğu, sınırsız olduğu ve her şeye yettiğine inanılmaktadır. Her şeyi bilen, zamandan ve mekândan bağımsız olan Tanrıdır ve tanrı tarif edilemez. Teizm felsefi akımı birçok dinin temelini oluşturan düşünce yapısı olmaktadır. Teizmin düşünce yapısının felsefi olarak ortaya çıkması 17. yüzyılın ikinci yarısında meydana gelmiştir. Teizm düşünce akımından etkilenen birçok sanatçı ve filozof vardır. Heraklit, Anaxsimandros, Empedokles, Thales, Anaxagoras ve Eflatun, Teizm akımının öncüleridir.

Klasik Teizm Nedir?

Klasik Teizm düşüncesi Hazreti İsa zamanında başlamıştır. Hz. İsa döneminde yaşayan Philo’nun ve Eflatun’un düşünceleri ile ortaya çıkmıştır. Klasik teizmin ilk akımları kimlerde görülmektedir? Bu dönemde evren düşüncesi ve evren ruhu görüşü benimsenmiştir. Bu dönemde Thales evren ruhu görüşünü ileri sürmüştür. Anaxsimandros ise ”aperion” görüşünü savunmuştur. Bu görüşe göre eşyaların kaynağı aperion’dur.  Ksenophanes, ise zihin gücü ve hareketsiz düşünce fikirleriyle Klasik Teizm felsefi akımın içinde yer almıştır. Bununla birlikte, Heraklit, logos adı verilen kanun düşüncesiyle bu dönemin Klasik Teizm düşüncesini savunanlar arasında olmuştur. Empekdokles ise Gözle görülmeyen ve biçimlendirici ruh düşünce biçimini ileri sürmüştür. Kısacası, ünlü filozof Sokrat öncesi yaşayan filozoflar Klasik teizm düşüncelerinden etkilenmişlerdir.

Bir önceki yazımız olan Mitoloji Felsefesi Nedir? | Felsefe ve Mitoloji başlıklı makalemizde felsefe ve mitoloji, felsefeye göre mitoloji nedir ve felsefi açıdan mitoloji nedir hakkında bilgiler verilmektedir.

BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.